Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM C
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)

BÀI ĐỌC I : Ml.3, 19-20ª

            19 Đức Chúa các đạo binh phán : “Này Ngày của Đức Chúa đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng - Đức Chúa các đạo binh phán - không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào. 20a Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh.”

ĐÁP CA : Tv 97

Đ. Chúa ngự đến xét xử muôn dân theo lẽ công bình. (c 9)

5 Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. 6 Kèn thổi vang xen tiếng tù và,tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương!

7 Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật, địa cầu với toàn thể dân cư! 8 Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào, đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa.

9 Vì Người ngự đến xét xử trần gian,Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo lẽ công bình.

BÀI ĐỌC II : 2 Tx.3, 7-12

            7 Thưa anh em, chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật.8 Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em.9 Không phải là vì chúng tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước.

            10 Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em: ai không chịu làm thì cũng đừng ăn!11 Thế mà chúng tôi nghe nói: trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào.12 Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân.

BÀI TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG : Lc 21,28

            Hall-Hall : Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Hall.

TIN MỪNG : Lc 21, 5-19

                5 Một hôm, nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo:6 "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào."7 Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? "

            8 Đức Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ.9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu".10 Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.

            12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

 

BÀI GIẢNG

CHÚA ĐẾN NGAY TRONG VIỆC LÀNH !

            Chỉ còn một tuần nữa là kết thúc năm Phụng Vụ với lễ Kitô Vua. Phụng Vụ hôm nay hướng dẫn ta đón Chúa Kitô Vua khởi đi từ trải nghiệm lịch sử dân Do Thái chờ đón Đấng Kitô, để hôm nay chúng ta đang chờ đón Ngài trở lại cho chúng ta được chung đường khải hoàn vào Vương Quốc của Ngài. Muốn thế ta phải kiên trì lướt qua mọi cơn thử thách, sống chiến đấu giữ vững Đức Tin và bác ái trong lao động.


           1- KIÊN TRÌ LƯỚT QUA MỌI THỬ THÁCH ĐỂ GIỮ VỮNG ĐỨC TIN.

            Muốn hiểu lời sấm của Ngôn sứ Malaki (x Bài đọc I), chúng ta phải đặt mình vào bối cảnh lịch sử dân Do Thái vào khoảng năm 450 trước Công nguyên : Lúc ấy sau cuộc lưu đày trở về quê hương tái thiết lại đền thờ Giêrusalem, họ gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, Chúa đã hứa cho dân trở về quê hương cách vinh quang : Đền Thờ sẽ được xây lại thật huy hoàng, vì có cả bàn tay Cyros, vua Ba Tư, người ngoại giáo giúp đỡ vật chất và thanh trừng bọn Samari chống phá. Giêrusalem trở nên bừng sáng, khiến muôn dân tộc tuôn đổ về đó để cầu khẩn danh Thiên Chúa. Nhưng thực tế trái ngược : Vì trước đây dân Do Thái dù đã được thoát nô lệ Ai Cập, thì lại rơi vào tay đế quốc Hy Lạp. Vì vậy hàng tư tế cũng đâm ra chán nản, rồi chểnh mảng việc Phụng Vụ Đền Thờ. Còn dân chúng thì sa sút nhiều về luân lý và công bình xã hội. Sự kiện ấy có phải là dấu Thiên Chúa không mạnh, không trung thành với lời đã hứa không ?

            Trong bối cảnh ấy, Chúa sai các ngôn sứ của Ngài đến,cụ thể như ông Malaki nói: “Này Ngày của Đức Chúa đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng - Đức Chúa các đạo binh phán - không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào. Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta,mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh” (Ml 3,19-20a : Bài đọc I).

            Nhưng khi Đức Kitô đến, Ngài cũng không tiêu diệt kẻ ác như rơm rác thiêu trong lò, trái lại Ngài tỏ ra nhân ái với kẻ tội lỗi, làm cho lời giảng về  Đấng Kitô của Gioan cũng bị hụt hẫng.Vì Đấng Kitô đến Ngài đã không đáp ứng khát vọng tôn giáo của dân Do Thái, lý do họ chỉ mong Đấng Mêsia trần thế đánh đuổi quân xâm lăng, kể cả người đạo đức như ông Gioan Bt được Đức Giêsu khen là “cao cả nhất trong các người do người nữ sinh ra” (x Mt 11,11), thế mà khi bị ngồi trong tù, ông sai người đến hỏi Đức Giêsu : “Ngài có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi phải đợi Đấng khác” (Mt 11,3). Dù Đấng Cứu Thế đã được ban tặng cho người Do Thái, nhưng dân này đã không đón nhận Ngài lại còn quyết liệt loại trừ! Chỉ vì họ đã có một phóng thể về Đấng Kitô dựa vào lời ngôn sứ Malaki mà họ chỉ hiểu nghĩa đen, nghĩa văn tự : “Kẻ ác bị đốt trong lò lửa”, nên không muốn lắng nghe lời giải thích của Đức Giêsu về sứ mệnh của Ngài : “Tôi đến không phải để diệt kẻ ác, nhưng để tiêu diệt sự ác,để cứu người cần đến lòng thương xót của tôi” (Lc 5,32 ; Lc 19,10 ; Lc 23, 42-43).

            Vậy ai không có lòng nhân ái, không đón nhận được Đấng Cứu Độ.


           2- SỐNG ĐỨC TIN LÀ SỐNG CHIẾN ĐẤU VỚI SỰ ÁC .

            Tin Mừng của thánh sử Luca hôm nay, tác giả cũng dừng lại ở lối văn Khải huyền của Malaki : qua thực tế hữu hình đời này, diễn tả giá trị vô hình của Nước Trời do Đấng Kitô thiết lập : Ai muốn có quốc tịch vào Nước Trời , họ phải kinh qua những chiến đấu liên lỉ :

        *Chiến đấu với tư tưởng của các ngôn sứ gỉa để giữ vững niềm tin vào Đấng Kitô là Ngôn Sứ tuyệt hảo từ trời đến (x Lc.21, 8 : Tin Mừng).

       *Trước sự đe dọa, bắt bớ, trù dập của vua chúa quan quyền trên những người đã tin vào Đức Giêsu là Cứu Chúa duy nhất (x Cv 4,12) ; hay sự chống đối, cớ vấp phạm do người thân yêu trong gia đình gây nên, cũng không dập tắt được hành động Đức Tin của người đã tin Giêsu là Đấng Kitô (x Lc.21,12-17 : Tin Mừng). Đấng Kitô không để cho kẻ tin Ngàiphải cô đơn trong cuộc chiến, vì “Ngài đã ban Thánh Thần cùng chiến đấu với họ, đến nỗi hết mọi kẻ chống đối họ, đều vô phương cự lại hay kháng lý” (x Lc.21,14-15 : Tin Mừng).Và không ai làm thiệt hại người đã thuộc về Đấng Kitô, dù chỉ một sợi tóc trên đầu họ (x Lc 21,18 : Tin Mừng).

            Khi Đức Giêsu nhắc đến “một sợi tóc không hề mất”, là Ngài động viên lòng tin của các Tông Đồ, không được thua ba chú bé bị vua Nabukodonosor ném vào lò lửa cháy bừng, vì các chú không thờ thần của vua, một chỉ thờ Thiên Chúa mà thôi, dù Chúa không cứu các chú thoát khỏi bàn tay độc ác của vua ! Nhà vua ngạc nhiên thấy các chú bé nhảy múa trong lò lửa với một người thứ tư xinh đẹp như Thiên thần, vua hạ lệnh kéo các chú ra, lại chỉ thấy có ba chú và tóc trên đầu các chú lửa không làm quăn một sợi ?! (x Dn3).

Dù thực tế hôm nay, kẻ tin Chúa có khi còn phải mất mạng sống vì tin vào Đấng Kitô, thì đó cũng không phải là họ bị tận diệt, nếu có xảy ra như thế, thì cũng chỉ coi là giai đoạn tất yếu của cuộc chiến như khi có giặc giã loạn lạc, có gì mà phải hốt hoảng ? Chưa là tận cùng ngay đâu (x Lc 21,9 :Tin Mừng), chỉ khi nào Đấng Kitô trở lại trần gian lần thứ hai, lúc đó mới thấy giá trị của kẻ đã chiến đấu vì Chúa  được sống vinh hiển như Chúa cả hồn lẫn xác trong vương quốc của Ngài.

Để làm chứng cho giá trị niềm tin trên, Đức Giêsu đã tiên báo về số phận của đền thờ Giêrusalem sẽ bị phá hủy vào năm 70 : “Sẽ không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào, bất cứ sự gì cũng bị phá tan tành” (Lc21,6:Tin Mừng). Sự cố ấy đã xảy ra không phải là chuyện hoang đường mà là hiện thực đang hình thành trong lịch sử của dân Do Thái, để nhấn mạnh chắc chắn ai không tin theo Chúa Giêsu cũng sẽ bị tan tành như đền thờ Giêrusalem


         3- SỐNG ĐỨC ÁI LÀ SỐNG LAO ĐỘNG .

Người Kitô hữu hôm nay, dù còn thấy bao cảnh thăng trầm của cuộc sống, bao cảnh thay đổi trớ trêu của niềm tin, bao sự ác diễn ra phủ ngập đầu mọi người … ! Cũng không cho phép họ chán nản, buông xuôi bỏ việc, chỉ còn cầu nguyện chờ Chúa đến như giáo dân Thessalonica, đến nỗi thánh Phaolô phải lên tiếng trách và nhắc nhở họ : “Anh em phải bắt chước chúng tôi, đã không sống vô trật tự, ăn bám vào người ta, trái lại lao nhọc vất vả đêm ngày để khỏi trở nên gánh nặng cho ai,vì ai không muốn làm đừng có ăn” (Bài đọc II). Nhờ cần cù làm việc trong Đức Tin và lòng Mến, ta được cộng tác với Thiên Chúa trong việc làm cho vạn vật được tham dự vào vinh quang của con cái Thiên Chúa trong ngày chúng ta được sống vinh quang đời đời trong Nước Trời (x Rm 8,18-25).

Vậy luôn ứng trực làm điều tốt trong bất cứ cảnh huống nào của cuộc đời, để diễn tả chân tướng người được Chúa cứu độ, thì “hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”(Lc 21,28 : THTM).

Trong Thánh Lễ này, nhờ lòng sám hối khi nghe Lời Chúa và ăn Chúa Giêsu Phục Sinh (rước Lễ) là ta đã mời Chúa đến không phải là bất ngờ, nhưng đã ý thức chuẩn bị đón Ngài, điều này phải được thực hiện bởi ong kiên nhẫn, dũng cảm lướt thắng bao cơn thử thách ; có trái tim nhân hậu cả với kẻ hại mình, và luôn thể hiện tình yêu giống Chúa Giêsu.

THUỘC LÒNG.


               - Cha Ta hằng làm việc, Ta cũng thế !

(Ga 5,17)


               - Ai không muốn làm thì cũng đừng ăn !

(2Tx 3,10)

 

LM GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

 

 

 

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác:
  • GIÁO LÝ 35 (23/11/2022 06:12 | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi)