Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
CHỦ ĐỀ II - Suy Niệm 8: SỐNG ĐỨC ÁI PHẢI THA THỨ, PHỤC VỤ KẺ HẠI MÌNH
SUY NIỆM 8
SỐNG ĐỨC ÁI CÒN PHẢI THA THỨ,                      PHỤC VỤ KẺ HẠI MÌNH
Sống yêu thương người như Chúa Giêsu là còn phải tha thứ làm ơn cho kẻ hại mình. Đức Giêsu dạy : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi” (Mt 5,38-42).
- Luật Môsê dạy : “Mắt thế mắt răng thế răng” (Xh 21,24), vì thời Cựu Ước chỉ nhấn mạnh đòi được công bằng.
- Luật Yêu Đức Giêsu dạy : “Đừng cự lại kẻ ác”, vì “Chúa phán : Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả.  Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn ; có khát, hãy cho nó uống ; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác(Rm 12, 19b-21).
- “Làm ơn cho kẻ hại mình như chất than hồng trên đầu nó”, có nghĩa là thương giúp kẻ ác để nó nhận biết Thiên Chúa là lửa thiêu” (Dt 12,29).
- “Ai vả má phải ngươi thì hãy giơ má kia nữa”. Lời dạy này có hai cách hiểu :
    * Cho phép sự dữ nhỏ xảy ra để tránh sự dữ lớn.Nếu không thể thắng được đối phương, thì ta phải chịu mất điều lợi nhỏ để giữ được điều lợi lớn hơn. Kìa “vua Akháp nói với ông Na-vốt rằng : “Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là, nếu ngươi muốn, giá bao nhiêu, ta sẽ trả bằng bạc” (1V 21,2). Ông Navốt đã biết vợ của vua Akhap rất mưu mô gian ác, ông nên chấp nhận đề nghị của vua, thì mới hòng giữ được mạng sống và còn có một vườn nho tương tự. Nhưng ông cương với vua không chịu nhường vườn nho, cuối cùng ông bị vợ vua Akhap lập mưu giết. Thế là Navốt mất cả mạng sống, vườn nho của ông cũng bị tước đoạt ! (x 1V 21,1-16).
  * Không dùng quyền của mình để hại kẻ ác, chỉ dùng chân lý mà chống đỡ. Thực vậy nơi tòa án Do Thái, Đức Giêsu biết Roma không cho phép Do Thái giết người (x Ga 18,31), nên Ngài đã cự lại kẻ vả mặt  : “Nếu Ta nói không phải thì hãy minh chứng đâu là không phải, mà nếu Ta nói phải sao lại đánh Ta” (Ga 19,22-23). Thế là chúng không dám vả mặt Ngài nữa! Nhưng trước tòa án Roma, Đức Giêsu bị lính vả mặt (x Ga 19,3), thì Ngài đánh “bài lờ”, vì biết bọn Roma có quyền giết người, có nói phải chúng cũng không nghe, còn bị đòn nặng hơn.
- “Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài”, nghĩa là vì “tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi(2Cr 5,14). Tôi phục vụ Tin Mừng đến mất mạng như Đức Giêsu, thậm chí cả áo trong áo ngoài của Ngài kẻ ác cũng chia nhau (x Ga 19,23-24).
- Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”. Có nghĩa là làm ơn cho kẻ hại mình hơn Luật đòi hỏi, vì Luật Môsê quy định : “Anh (em) không được cho người anh (em) mình vay lấy lãi : vay bạc, vay lương thực, vay bất cứ thứ gì sinh lãi.Người nước ngoài, anh (em) được cho vay lấy lãi, còn người anh em của anh (em) thì không được cho vay lấy lãi ; như vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) sẽ chúc phúc cho anh (em), trong mọi công việc tay anh (em) làm, trên đất anh (em) sắp vào chiếm hữu.” (Dnl 23,20-21).
Đức Giêsu còn dạy : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,43-48).
- Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Vì chỉ có cầu nguyện xin Chúa cho kẻ ác hoán cải nên thánh mới thực là yêu.
- Yêu đồng loại để trở nên trọn lành như Cha trên trời” (Mt 5,48). Vì ai “làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao” (Lc 6,35). Nghĩa là có làm ơn cho kẻ hại mình mới được giống Chúa Giêsu vì Ngài cũng có danh là “Con Đấng Tối Cao” (Lc 1,32). 
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: