Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN-NĂM C
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
 
BÀI ĐỌC I : Is. 66, 18-21
 
Đức Chúa phán như sau : 18 Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta.19 Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc: Tác-sít, Pút, Lút, là những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các dân tộc.20 Đức Chúa phán: giống như con cái Ít-ra-en mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà Đức Chúa, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa  - đưa bằng ngựa, xe, võng cáng, lừa và lạc đà - về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem.21 Và cả trong bọn họ, Ta sẽ chọn lấy một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi – Đức Chúa  phán như vậy.
         
ĐÁP CA : Tv 116
 
Đ.        Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
mà loan báo Tin Mừng. (Mc 16,15)
 
1 Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa. Ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !
 
2 Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt. Lòng thành tín Người bền vững muôn năm.
 
BÀI ĐỌC II : Dt.12, 5-7.11-13
         
5 Thưa anh em, anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con: “Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách.6 Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt”.
 
 7 Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy?
 
11 Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính.12 Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời nên mạnh mẽ.13 Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước và hơn nữa, còn được chữa lành.

BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 14,6
 
Hall-Hall : Chúa nói : Chính Thầy là con đường,  là sự thật, và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Hall.
 
TIN MỪNG : Lc.13, 22-30
 
22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy.23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " Người bảo họ:24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
 
 25 "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào! , thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến! 26 Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.27 Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!
 
 28 "Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài.29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

30 "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."


 
BÀI GIẢNG
 

ĐƯỜNG HẸP GIÊSU DẪN ĐẾN SỰ SỐNG !

 
Đức Giê-su không trả lời câu hỏi người ta đặt ra : “Nhiều hay ít người được cứu độ” (Lc 13,23 : Tin Mừng). Bởi vì nếu Ngài trả lời nhiều người được cứu độ thì người ta sống rất phóng túng, buông thả ; nếu Ngài nói ít người được cứu độ, thì người ta sẽ ưu sầu thất vọng. Nếu muốn đặt vấn đề với Đức Giê-su, thì phải hỏi : đường nào dẫn đến sự sống. Cho nên Ngài bảo : “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,24 : Tin Mừng). Phải chăng là Lời Chúa thiếu thực tế ? Vì không ai dại gì thấy đường thênh thang, cửa rộng lớn, lại không đi, không vào, mà cứ đâm đầu vào lối hẹp, cửa chật, vừa tắc nghẽn lưu thông, vừa xô vào nhau mà chết ! Thế mới rõ : sống đạo là phải nghĩ và hành động khác đời : “Cổng hẹp, đường chật dẫn đến sự sống”. Cụ thể :
 
- Chỉ chọn Chúa Giê-su.
- Chọn khiển trách hơn lời khen.
- Chọn việc Chúa hơn việc đời.
- Chọn Thiên Chúa hơn của cải.
- Chọn ý Chúa ý hơn mình.
- Chọn phục vụ hơn hưởng thụ.
- Chọn cho hơn nhận.
- Chọn lắng nghe hơn nói năng.
- Chọn điều hữu ích hơn sống phóng túng.
- Chọn khó với mình nhưng quảng đại với Chúa và tha nhân.
 
1. CHỈ CHỌN CHÚA GIÊSU.
“ai có Đức Giê-su thì sống, ai không có Đức Giê-su là chết” (1Ga.5,12).  Bởi lẽ “dưới gầm trời này, không có danh nào khác nữa, ngoài danh Đức Giê-su đã được ban xuống cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào đó mà được cứu độ” (Cv.4,12). Do đó có nhiều kẻ đến cửa trời, kể với Đức Giê-su  rằng : “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã giảng dạy nơi phố xá của chúng tôi” (Lc.13,26 : Tin Mừng). Họ nhắc lại chuyện này là nhắc lại lần Đức Giê-su hóa bánh nuôi họ ăn no và Ngài công khai lên tiếng giảng dạy họ (x Lc.9). Nhưng họ lại chối từ dự tiệc Thánh Thể, chối từ Chúa Giê-su Phục Sinh (x Ga.6, 41t), đó là lý do Ngài kết án họ : “Phường gian ác, cút đi cho khuất mắt Ta” (Lc.13,27 : Tin Mừng).
Thực vậy, ai chọn Chúa Giê-su thì mọi việc làm của họ mới có giá trị cứu độ và tồn tại muôn đời :
Ø       Tin Mừng thánh Gioan nói :
* “Mọi sự nhờ Đức Giê-su mà thành sự và không có Ngài thì không có gì thành sự. Điều đã thành sự nơi Ngài là sự sống và sự sống là sự sáng cho nhân loại. Và sự sáng rạng trong tối tăm, và tối tăm đã không triệt được sự sáng. Và thế gian đã nhờ Ngài mà có. Ai đón nhận Ngài,thì Ngài ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa, ấy là những kẻ tin vào Danh Ngài. Họ không do máu huyết mà sinh ra, cũng không phải do ý của xác thịt, không phải do ý của nam nhân, chính do bởi Thiên Chúa mà được sinh ra. Do từ sung mãn của Ngài mà ta hết thảy đã chịu lấy hết ơn này đến ơn khác. Vì Luật được ban nhờ Mô-sê, ơn nghĩa và sự thật thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có” (Ga 1,3.10b.12-13.16-17).
* Đức Giê-su khẳng định : “Ta là đường, và là sự thật, sự sống, không ai đến với Cha mà không nhờ Ta” (Ga 14,6).
Ø       Thánh Phao-lô nói :
* “Giả như tôi đem hết gia tài cơ nghiệp mà chia sẻ mà không có Đức Ái thì chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,3). “Đức Ái” chính là Thiên Chúa (1Ga 4,8).
* “Sự an bài của Đức Giê-su cho muôn thời được viên mãn là thâu họp vạn vật dưới một đầu một mối trong Đức Ki-tô, vật ở trời sao vật nơi dương thế” (Ep 1,10).
* “Thiên Chúa đã quyết ý cho tất cả viên mãn đậu lại trong Đức Ki-tô” (Cl 1,19).
Ø       Ông Gamaliel nói :
* “Việc nào của loài người trước sau sẽ ra tro bụi, việc nào của Thiên Chúa thì vĩnh cửu,  không ai có thể phá hủy được” (Cv 5,38-39). Bởi vì mọi việc ta làm chỉ nhờ, với, trong Chúa Giê-su mới chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa (Rm 11,36).
Như vậy, ơn cứu độ do Chúa Giê-su thực hiện là ơn phổ quát cho mọi dân nước, thế nên Chúa dùng miệng ngôn sứ Isaia nói : “Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ, cả đến những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. Họ sẽ loan báo  vinh quang của Ta giữa các dân tộc, giống như con cái Israel mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà Đức Chúa, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các người thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa. Và cả trong bọn họ, Ta sẽ chọn lấy một số làm tư tế” (Is 66,18-21 : Bài đọc I).
Vì thế mà sau khi Chúa Giê-su Phục Sinh, Ngài ra lệnh cho các môn đệ : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15 : Đáp ca).
2. CHỌN KHIỂN TRÁCH HƠN LỜI KHEN.
Bởi vì muốn đi vào vinh quang phải đi qua con đường đau khổ. Thánh Phao-lô nói :
+ “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta làm một với Người?” (Rm 8,32)
+ Còn loài người thì : “Đừng ai coi thường Lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách, vì Chúa thương ai thì mới sửa  dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Hãy để cho Thiên Chúa sửa dạy anh em, ngay lúc sửa dạy chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính” (Dt 12, 5-7.11 : Bài đọc II).
3- CHỌN VIỆC CHÚA HƠN VIỆC ĐỜI.
- Đức Giê-su đã trốn cha mẹ đi giảng Lời tại Đền Thờ lúc 12 tuổi (x Lc 2,41t).
- Rất nhiều bệnh nhân đến với Đức Giê-su, ai đến đều được chữa lành, thế mà người ta đang tuốn đến với Ngài, thì Ngài lại trốn họ đi cầu nguyện và giảng Lời (x Lc 4,40-44).
Vì thế Đức Giê-su dạy chúng ta : “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Các môn đệ Chúa chọn là những người đã thực hành Lời Đức Giê-su dạy : Họ đang quăng chài vá lưới, khi Đức Giê-su gọi, họ đã bỏ tất cả mà đi theo Đức Giê-su (x Mt 4,18-22) ; ông Lê-vi đang thu thuế, Đức Giê-su đi ngang và bảo ông : “Hãy theo Ta”, ông liền bỏ việc thu thuế, bỏ của cải mà đi theo Ngài (x Lc 5, 27-32).
4- CHỌN CHÚA HƠN CỦA CẢI.
Đức Giê-su đi phục vụ, Ngài chấp nhận sống nghèo đến nỗi cục đá không có để gối đầu (x Mt 8,20) ; Ngài say sưa giảng Lời mà không quan tâm đến việc ăn uống, cả lúc đang đói khát! Cụ thể, khi các môn đệ đưa bánh đến mời, thì Ngài nói : “Của ăn của Thầy là làm theo ý Thiên Chúa sai” (Ga 4,34) ; ông Gia-kêu khi đón Đức Giê-su vào nhà, ông đã bán gia sản chia cho kẻ nghèo một nửa, nên được Chúa chúc phúc “cả nhà ông được cứu độ” (x Lc 19,1-10) ; ông Phê-rô được mẻ cá lạ chưa từng thấy : cá chất đầy hai thuyền gần chìm, thế mà Đức Giê-su gọi : “Hãy theo Ta”, tức khắc ông bỏ mọi sự mà đi theo Ngài (x Lc 5,1-11).
5- CHỌN Ý CHÚA HƠN Ý MÌNH
Đức Giê-su trong lúc quá đau khổ, vì kẻ ác đang rình bắt Ngài, Ngài cầu nguyện với Chúa Cha đến toát  mồ hôi máu, nhưng Ngài xin Chúa Cha: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha." (Lc 22,42) ; ông Abraham ngoan ngoãn vâng lệnh Chúa sát tế con trai duy nhất trên đỉnh núi Chúa chỉ cho (x St 22,1-19).
6- CHỌN PHỤC VỤ HƠN HƯỞNG THỤ
- Đức Giê-su nói : “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."(Mt 20,28)
- Ông Phao-lô đã không dùng quyền hưởng của vật chất nhờ việc giảng Tin Mừng, nhưng ông đã đem Tin Mừng biếu không (x 2 Cr 11,7).
7- CHỌN CHO HƠN NHẬN
Bản tính Thiên Chúa luôn luôn là Cho, Ngài không nhận gì ở nơi ta, vì thế trong kinh Tiền Tụng Tạ Ơn, Hội Thánh đọc : “Lời tạ ơn chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng con”. Mà ta biết Chúa dựng nên ta giống Ngài (x St 1,26). Để biểu lộ ta giống Ngài nhất, Ngài dạy : “Cho thì có phúc hơn là lấy!” (Cv 20,35).
8- CHỌN NGHE HƠN NÓI NĂNG
- Thánh Giuse được mời gọi đóng góp vào chương trình cứu độ của Con Thiên Chúa thực hiện. Ông gặp nhiều khó khăn nhưng không hề than vãn, kêu ca. Khi đã biết ý, ông luôn mau mắn thực hiện (x Mt 1,24 ; 2,13 ; 2,21).
- Vua Salomon nhờ xin Chúa cho có tấm lòng biết nghe, ông được Chúa khen, và Ngài cho ông giàu có và khôn ngoan đến nỗi không ai sánh được với ông (x 1 V 3,9-13).
9- CHỌN ĐIỀU HỮU ÍCH HƠN SỐNG PHÚNG TÚNG.
Thánh Phao-lô nói : “Tôi được phép làm mọi sự"; nhưng không phải mọi sự đều có ích. "Tôi được phép làm mọi sự"; nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ được tôi” (1Cr 6,12).
Bởi vì không phải biết mọi sự đều có ích, trái lại rất tai hại. Đan cử : Chúa cho Adam, Eva làm chủ mọi loài Chúa dựng nên, chỉ có một cây Chúa cấm không được ăn trái của nó, họ đã đòi biết nó, hậu quả là thần chết ập đến chịt cổ họ và cả giống nòi ! (x St 3)
10- CHỌN KHÓ VỚI MÌNH NHƯNG QUẢNG ĐẠI VỚI CHÚA VÀ THA NHÂN  (x 2 Cr 6,12-13)
Thánh Phao-lô nói :
- “Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ, và để xây dựng.Thật vậy, Đức Ki-tô đã không chiều theo sở thích của mình; trái lại, như có lời chép: Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính con hứng chịu” (Rm 15,2-3).
- “ Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác”. (Pl 2,3-4)
Ai sống 10 điều trên đây, chính là đi vào cửa hẹp và đường chật, họ có bị người đời chê bai là kẻ điên khùng, bị xếp hàng chót, thì Chúa lại đưa họ lên đứng hàng đầu, như Lời Ngài nói : “Có kẻ đứng chót sẽ lên đứng đầu và kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót” (Lc 13,30 : Tin Mừng).
Bởi vậy, chỉ có những ai đi đường hẹp và vào cửa chật mới được bảo đảm chắc chắn vào Nước Thiên Chúa, họ là những người từ từ đông tay nam bắc mà đến, còn những kẻ cậy dựa vào thân thế của bậc cha ông, như người Do Thái cậy dựa vào dòng giống Abraham, Isaac, Giacob cùng tất cả các ngôn sứ, mà họ không sống điều Đức Giê-su dạy, thì cha ông họ ở trong Nước Thiên Chúa còn họ thì bị đuổi ra ngoài! (x Lc 13, 28-29 : Tin Mừng)
THUỘC LÒNG
Đức Giê-su nói : Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào Nước Trời, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,24)


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: