Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
Thứ 2 sau CN 22 TN, năm chẵn
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
 
BÀI ĐỌC: 1 Cr 2, 1-5
1 Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa.2 Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá.3 Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy.4 Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa.5 Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.
ĐÁP CA: Tv 118
Đ.        Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao ! (c 97a)
97 Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại! 98 Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.
99 Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con thường gẫm suy thánh ý; 100 am hiểu hơn các bậc lão thành, bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo.
101 Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước, cốt làm sao giữ được lời Ngài. 102 Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.
BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG: x Lc 4,18
Hall-Hall:  Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Hall.
TIN MỪNG: Lc 4, 16-30
16 Khi ấy, Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
23 Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào! "24 Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en;26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi."
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.                       30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

BÀI GIẢNG
NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA
Để được Chúa Giê-su đưa vào “Năm Hồng Ân”: Ngài làm cho tính xác thịt của ta không nhốt ta trong đam mê lầm lạc (ân xá cho kẻ tù đày), cho ta con mắt nhìn như Thiên Chúa (kẻ mù được thấy) và người công chính không bị satan tấn công người công chính (kẻ áp bức được giải oan) [x Lc 4,18-19: Tin Mừng], thì ta phải biết nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Nhưng :
-          Thế nào là nghe Lời Thiên Chúa?
-          Chúa dạy ta lắm điều xem ra phi lý sao thực hành được?
I. THẾ NÀO LÀ NGHE LỜI THIÊN CHÚA?
Muốn nghe được chính xác Lời Chúa dạy một cách trực tiếp (x Dt 1,1-2), ta phải có ba tiêu chuẩn
1/ Phải xin ơn Chúa Thánh Thần.
Vì cả đến Đức Giê-su vào hội đường tại Nazareth, khi Ngài mở Sách Thánh ra, Ngài nói: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, bởi Người đã xức dầu cho tôi, sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc 4,18a: Tin Mừng). Bởi thế thánh Phê-rô nói: “Anh em phải biết điều này: không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Sách Thánh.Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa” (2 Pr 1,20-21).
Thánh Tôma Tiến sĩ nói: “Ai càng yêu mến Hội Thánh, người đó càng nhiều ơn Chúa Thánh Thần”.
2/ Phải dựa vào Sách Thánh (Mạc khải).
Chính Đức Giê-su là Lời Thiên Chúa, thế mà khi Ngài vào hội đường giảng dạy, Ngài còn phải mở sách ngôn sứ Isaia đọc rồi giảng dạy (x Lc 4,17-19: Tin Mừng). Bởi vậy thánh Phao-lô, dù văn hóa của ông là bậc thầy mọi người, vì ông là học trò của tôn sư Gamaliel (x Cv 22,3), thế mà trong sứ mệnh ngôn sứ, ông nói: “Tôi đã không dùng những lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tôi giảng mà chẳng cần dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí (Lời Chúa – Ga 6,63), và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy Đức Tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa” (1Cr 2,1-5: Bài đọc). Vì lẽ đó mà người giảng dạy Lời Chúa phải dựa vào quyền giáo huấn của Hội Thánh, mà Hội Thánh đã được thể hiện quyền ấy bằng việc chọn các Bài đọc trong Phụng Vụ.
Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Phụng Vụ số 24 dạy: “Trong việc cử hành Phụng Vụ, Thánh Kinh giữ vai trò tối quan trọng. Thực vậy, người ta trích những bài Thánh Kinh để đọc, những bài để dẫn giải trong Bài đọc, cũng như những bài ca vịnh để hát. Chính nguồn cảm hứng và sức phấn khởi của Thánh Kinh cũng làm xuất phát những lời kinh, lời nguyện và những bài phụng ca”.
Hiến Chế Phụng Vụ số  52 dạy: “Bài giảng phải căn cứ vào Thánh Kinh để trình bày các mầu nhiệm Đức Tin và những Quy Tắc cho đời sống Ki-tô hữu trong suốt chu kỳ năm Phụng Vụ”.
Bởi thế khi ta tham dự Phụng Vụ, vị thuyết giảng nào không dựa vào những Quy Tắc trên đây, thì đó cùng lắm chỉ là lời khuyên đạo đức, không phải là Lời Chúa đúng nghĩa.
3/ Phải sống điều giảng dạy.
Như Đức Giê-su sau khi đọc Sách Thánh, Ngài nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 4,21: Tin Mừng).
Như thế người giảng Lời nếu chưa sống được điều mình giảng, thì ít ra phải sám  hối, và khiêm tốn về giới hạn của mình, như thánh Phao-lô đã thú nhận với giáo đoàn Roma: “Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,18-19).
Bởi vì người giảng Lời không phải là kẻ “quảng cáo dầu cù là” (nói hay mà không làm), trái lại, phải giống “Đức Giê-su làm rồi mới dạy” (Cv 1,1), để tiếp tục viết lên trang sử của Hội Thánh, đó cũng là chủ đích của tác giả Luca viết lời này đầu tiên trong sách Tông Đồ Công Vụ.
II. CHÚA DẠY TA LẮM ĐIỀU XEM RA PHI LÝ SAO THỰC HÀNH ĐƯỢC?
Sở dĩ ta nghe Lời Chúa lắm khi thấy nghịch nhĩ, là vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng siêu việt, còn ta là loài thụ tạo tầm thường. Hỏi rằng giữa ta và con chó đều cùng là cấp độ sinh vật, nhưng liệu loài chó khôn nhất có hiểu được hết những ý nghĩ của ta hay không? Bởi đó Chúa dùng miệng ngôn sứ Isaia nói: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi,và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9).
Chính vì thế mà những người đồng hương với Đức Giê-su không muốn hiểu, không muốn chấp nhận Lời Ngài giảng dạy, bởi lẽ họ cho Ngài chỉ là con bác thợ mộc Giuse, nếu có tài giỏi thì hãy làm phép lạ tại quê hương cho mọi người được nhờ. Nhưng Ngài đã không đáp ứng yêu cầu của họ, nên họ phẫn nộ đứng dậy đuổi Ngài ra ngoài thành và điệu Ngài lên tận triền núi nơi thành của họ đã được xây cất, có ý xô Ngài xuống (x Lc 4,22-23.28-29: Tin Mừng). Thành đó là thành trì tôn giáo vụ vật chất” mà những người đồng hương của Ngài đã xây cất sẵn trong tâm trí họ! Đức Giê-su chỉ muốn thực hiện “Năm Hồng Ân” cho những ai tin tuyệt đối vào Lời Chúa và đem ra thực hành, dù xem ra nghịch lý hoặc ta chưa hiểu thấu đáo. Đó là lý do Ngài muốn mọi người phải bắt chước bà góa Sarepta và ông Naaman :
ó Nghe Lời Chúa phải thực hành chia sẻ. Đức Giê-su nói: “Vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn” (Lc 4,25-26: Tin Mừng).
Ta biết ngôn sứ Êlya bảo bà góa Sarepta làm một điều nghịch lý: giữa lúc hai mẹ con bà lâm cảnh đói giống như bao nhiêu người, bà chỉ còn một chén bột định làm bánh cho hai mẹ con rồi chờ chết, thế mà ông Êlya lại nói: “Bà làm cho tôi ăn trước!” Không lẽ bà giựt chiếc bánh của đứa con đang đói cho người lạ ăn ư? Bởi thế bà đã chối từ, nhưng ông Êlya bảo: “Chúa sai tôi đến nói với bà, bà cứ làm bánh đưa cho tôi ăn trước, thì hũ bột và chóe dầu nhà bà không bao giờ vơi cạn”. Với uy tín của Lời Chúa, bà góa mau mắn làm bánh cho ngôn sứ Êlya ăn. Quả nhiên mặc dù cả vùng lâm đói vì cảnh hạn hán ba năm sáu tháng, riêng mẹ con bà góa, hũ bột và dầu không bao giờ thiếu. Thời gian sau con bà lâm bệnh đã tử vong, thì lại được ngôn sứ Êlya cầu nguyện cho con bà sống lại (x 1V 17,7t).
ó Nghe Lời Chúa phải tin tuyệt đối. Đức Giê-su muốn mọi người bắt chước hành động sống Đức Tin của ông Naaman, Ngài nói: “Vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.” (Lc 4,27: Tin Mừng). Đây là mẫu người sống Đức Tin bằng việc thực hành Lời Chúa dạy mà trí khôn con người cho là vô lý :
Tướng quân Na-a-man, sau khi đem quân sang đánh nước Do-Thái, ông bắt được một tớ gái đem về phục vụ tại nhà ông. Thời gian sau ông bị bệnh cùi, tìm thày chạy thuốc khắp nơi nhưng tiền mất tật mang! Lúc ấy đứa tớ gái nói với ông chủ :
          - Ngài cứ sang xứ chúng tôi, đến gặp vị ngôn sứ, ông ấy sẽ có lời  chữa bệnh cho ngài.
Ông Na-a-man không chịu đi, vì đến thày thuốc mà còn chẳng ra gì, chứ đến với ông ngôn sứ nào có lời chữa bệnh? Thấy đứa tớ gái ngày ngày cứ thúc ông chủ, nghe mãi ông cũng mủi lòng đi thử coi cho biết. Nhưng muốn sang xứ cầu ân, thì phải làm hòa với vua ấy đã, do đó ông Na-a-man đến xin vua A-ram cấp cho một bức thư, ông sẽ cầm qua cho vua Is-ra-en để xin chữa bệnh.
Ông Na-a-man lên đường cùng với lá thư và đoàn tùy tùng chở vàng bạc châu báu. Khi vua Is-ra-en đọc thư xong, ông thịnh nộ xé áo mình ra và truyền lệnh tống khứ Na-a-man về nước. Với lý do là chỉ có Thiên Chúa mới chữa được bệnh cùi, chứ người phàm làm sao được? Và cho đó là âm mưu của Na-a-man muốn hại vua…!
Ông Na-a-man ra về với nỗi thất vọng, mà lòng nặng trĩu nỗi buồn miên man, những người đi theo ông, có kẻ nói :
- Thưa tướng quân, ngài đến lầm địa chỉ rồi, con bé ấy nói ngài đến nhà ông ngôn sứ nào đó.
Ông Na-a-man quay trở lại tìm đến nhà ngôn sứ Ê-ly-sa, ông lên tiếng xin được gặp vị ngôn sứ, nhưng đứng đợi mãi, chỉ có một đứa đầy tớ gái đi ra hỏi :
-      Ông có việc gì mà đến đây.
-      Tôi bị cùi, nghe nói ở đây có vị ngôn sứ chữa được bệnh đó phải không? Na-a-man hỏi
-      Ông vui lòng chờ ở đây để con vào nhà hỏi ông chủ đã. Đầy tớ đáp.
Một lúc sau, nó chạy ra và nói :
- Ngôn sứ bảo là: Nếu ông muốn khỏi cùi cứ đến sông Gio-đan ngụp xuống rồi trồi lên 7 lần là khỏi.
Nghe nói thế, ông Na-a-man tức cuồng lên cho quay xe về quê. Trên đường về, ông nói với những người tùy tùng :
- Tưởng ông ngôn sứ cho ta toa thuốc, lại bảo đi tắm sông Gio-đan. Bộ quê mình không có nước sông nào sạch bằng ở đây sao?
- Thưa ngài, nếu vị ngôn sứ đó bảo ngài phải làm một việc vất vả, tốn kém gì để chữa bệnh, thì ngài vẫn phải làm, đằng này chỉ là đi tắm sông, có khó khăn gì đâu? Những người tháp tùng ông nói.
Nghe có lý, ông liền quay lại đến tắm sông Gio-đan, và qủa nhiên sau khi ngụp, trồi 7 lần, da thịt ông trở nên trắng nõn như da con nít. Ông mừng quá, trở lại nhà ngôn sứ với vàng bạc châu báu để tạ ơn, nhưng vị ngôn sứ không nhận và bảo :
-  Chúa đã chữa bệnh cho ông chứ không phải tôi.
Ông Naaman thưa với ngôn sứ Êlysa :
-  Tôi quyết từ nay chỉ thờ Thiên Chúa của ngài, vậy xin ngài cho tôi ít đất để tôi lập bàn thờ kính Thiên Chúa!  (x 2 V 5).
Thực hành Lời Chúa như bà góa Sarepta, như ông Naaman mới chính là dòng giống Abraham được Thiên Chúa chúc phúc, vì ông Abraham được danh là cha những người có Đức Tin, chỉ vì Chúa đã bảo ông phải thực hành một điều ác đức, phi lý, vô luân: đem con một lên núi sát tế dâng Chúa, ông đã ngoan ngoãn tùng phục. Nhưng cuối cùng con ông không chết, và từ đó dòng giống ông  được Chúa ban “đông như sao trời, nhiều như cát biển, mọi dân thiên hạ sẽ lấy dòng giống ông mà cầu phúc cho nhau” (x St 22,17-18).
Vậy bất cứ ai nghe Lời Chúa và đem ra thực hành như những mẫu người trên, họ mới có thể mở miệng đọc lời kinh: “Luật pháp của Ngài, lạy Chúa con yêu chuộng dường bao” (Tv 119/118,97a: Đáp ca).
Bởi thế thánh Phao-lô nói: “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2) ; đó là lý do thánh nhân rên lên: “Ôi sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người?” (Rm 11, 33-34)
THUỘC LÒNG
Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người? (Rm 11, 33-34) 

Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: