Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)

BÀI ĐỌC : 1Tm 6,13-16

            13 Anh thân mến, trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đã làm chứng trước toà tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh:14 hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện.15 Đấng sẽ cho Đức Ki-tô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi,là Chúa Tể vạn phúc vô song,là Vua các vua, Chúa các chúa.16 Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. A-men.

ĐÁP CA : Tv 99

Đ.        Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo.  (c 2b)

1 Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, 2 phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

3 Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

4 Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

5 Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

BÀI TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG : x Lc 8,15

            Hall-Hall : Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ Lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Hall.

TIN MỪNG : Lc 8,4-15

            4 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng  Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng :

            5 "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất.6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt.7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt.8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm". Nói xong, Người hô lên rằng: "Ai có tai nghe thì nghe."

           9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì.10 Người đáp: "Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.

           11 "Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa.12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ.13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc.14 Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành.15 Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

BÀI GIẢNG

LỜI CHÚA BIẾN DỮ RA LÀNH !

            Sở dĩ người nhà nông đem hạt giống vãi trên thửa đất của mình, là vì sau vụ mùa người ta để đất hoang, nhiều người đi tắt qua ruộng tạo nên con đường mòn, và nhiều bụi cỏ mọc lên. Đến mùa gieo hạt, người ta vãi hạt trên khắp thửa ruộng, sau đó mới cày xới. Hạt rơi trên đường chim trời bay ngang qua trông thấy xà xuống công mất, khi cày đá dưới đất vần lên đội hạt giống, vì không đủ ẩm ướt nên hạt giống khô héo, bụi cỏ dù lưỡi cày có lấp xuống, nhưng sẵn có rễ nó mọc nhanh hơn hạt giống, làm hạt giống chết nghẹt!

            Đức Giêsu dùng hình ảnh ấy để diễn tả người đi gieo Lời Chúa, họ cũng gieo Lời vào tâm hồn hết mọi loại người :

-    Hạt gieo vệ đường” là kẻ nghe Lời mà không hiểu (x Mt 13,19), vì Satan đến cướp đi Lời đã gieo trong lòng họ (x Lc 8,12 : Tin Mừng). Thực vậy, Đức Giêsu đã trách các môn đệ : “Các con chưa hiểu Lời Thầy nói sao?Các con cứ giữ lòng trí chai đá mãi sao?”(x Mc 4,13;Mc 8,17-21) Như thế các môn đệ là vệ đường !

-    Hạt gieo trên sỏi đá” là kẻ nghe Lời thì hăm hở đón nhận, nhưng khi gặp cấm cách, bắt bớ, họ vội tháo chạy ! (x Lc 8,13 : Tin Mừng) Thực vậy, các môn đệ thấy Đức Giêsu vừa bị bắt, họ bỏ trốn hết ! (Mc 14,50) ! Như thế, các môn đệ lại là sỏi đá.

-    Hạt rơi vào bụi gai” là kẻ nghe Lời Chúa mà còn mê đắm vinh hoa sự đời (x Lc 8,14 : Tin Mừng). Thực vậy, các môn đệ dù họ có bỏ gia đình, bỏ nghề nghiệp, bỏ mọi của cải đi theo Đức Giêsu. Nhưng họ còn vẫn tranh nhau quyền chức bên phải bên trái! (x Mc 10,35-40). Như thế, các môn đệ còn là bụi gai.

Nếu hạt giống tốt chỉ gieo trên đường đi, hay chỉ gieo vào tảng đá, hoặc lại gieo vào bụi gai, thì hoàn toàn thất thu ! Thế mà hạt giống Lời Chúa gieo vào tâm hồn các môn đệ, còn tồi tệ hơn vệ đường, tệ hơn trên đá, tệ hơn bụi gai. Nhưng 11 môn đệ sau này đã trở thành mảnh đất tốt cho hạt giống Lời sinh hoa kết trái : “hạt được 100” (Lc 8,8a : Tin Mừng). Như vậy Đức Giêsu chỉ mất tên Giuđa, vì hắn không đón nhận ơn Chúa như 11 môn đệ kia, nên hắn không có khả năng sám hối, sinh thất vọng tự đi tìm cái chết. Nói cách khác, 11 môn đệ còn trung thành kiên nhẫn theo Đức Giêsu, các ông đã được Ngài biến đổi thành những mảnh đất tốt, nhờ

·  Được dự tiệc Thánh Thể ; trái lại Giuđa thì không, vì trước khi Đức Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, hắn đang dự tiệc với Thầy và các bạn, hắn đã bỏ bàn tiệc ra đi mong kiếm được 30$. Ông Gioan ghi nhận lúc ấy là đêm tối, có nghĩa là hắn băng mình vào trong tội lỗi đưa đến sự chết (x Ga 13,30).

·  Được Đức Giêsu Phục Sinh thổi hơi trao ban Thần Khí và trao quyền tha tội (x Ga 20,22). Giuđa không được ơn này, vì hắn đã tự tử nhào đầu xuống chết vỡ bụng lòi ruột ra (x Cv 1,18).

·  Được Đức Giêsu Phục Sinh sai đi loan báo Tin Mừng khắp thế giới. Chính nhờ việc này mà Đức Tin của các môn đệ được củng cố hơn không còn hồ nghi như trước (x Mt 28,17t).

·  Được Đức Maria cầu nguyện chung với các ông trong nhà Tiệc Ly, nhờ vậy mà Chúa Thánh Thần xuống tràn ngập tâm hồn các ông qua hình lưỡi lửa (x Cv 1,14).

Đúng như Lời Đức Giêsu đã nói với ông Phêrô : “Bây giờ con không có sức theo Thầy, nhưng sau này (khi đã được bốn ơn trên), con mới có sức theo Thầy” (x Ga 13,36).

Thật là lạ lùng tuyệt vời : hạt giống cỏ cây không bao giờ biến đổi được môi trường tiếp nhận nó, nhưng hạt giống Lời Chúa đã canh tân đổi mới tâm hồn con người tồi tệ hơn vệ đường, sỏi đá, bụi gai, trở nên những mảnh đất tốt phì nhiêu mầu mỡ, để hạt giống Lời Chúa phát triển phong phú vô tận!

Thánh Gioan Tông Đồ trong thị kiến được Chúa bảo: “Hãy cầm lấy Cuốn Sách mà nuốt đi!”  Rồi ông nói : “Sau khi tôi đã nuốt Cuốn Sách đó, bụng tôi ụa đắng, nhưng miệng tôi lại ngọt ngào như mật!” (Kh 10,9-10 : Bản dịch của NTT).

Như thế với trải nghiệm sống Lời Chúa của Gioan, ông xác tín cho chúng ta : Nhờ nghe và thực hành Lời Chúa, tâm hồn ta được thanh tẩy “miệng ụa đắng”, và Lời Chúa còn huấn luyện uốn nắn miệng lưỡi ta nói năng dễ nghe, hấp dẫn, ngọt ngào như mật. Đúng như Lời Kinh Thánh đã nói  : “Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói mà nâng đỡ kẻ nhọc nhằn, mỗi sáng Ngài đánh thức tôi, Ngài thức tỉnh tai tôi, để nghe Lời Ngài giáo huấn.” (Is 50,4)

Vì thế, thánh Phaolô nói : “Kinh Thánh đã được linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, khuyên răn, giáo dục, để trở nên người công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên hoàn thiện, cáng đáng được mọi việc lành.” (2Tm 3,16-17).

Còn sách Khôn Ngoan nói : “Lời Chúa là Thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt, và ghê tởm những chuyện bất công !” (Kn 1,5).

Nói tóm lại, Lời Chúa biến dữ ra lành, nếu

1/ Người ta được tự do nghe Lời Chúa, hay biết tận dụng mọi khả năng để đón nhận, như Đức Giêsu đã nói: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe” (Lc 8,8b : Tin Mừng). Thế thì Chúa còn ban cho ta đôi mắt để đọc, cánh tay để viết Lời Chúa, ấy chưa kể ngày nay khoa học cho ta nhiều phương tiện như máy vi tính, điện thoại, radio… liệu ta có tận dụng tất cả để đón nhận Lời Chúa hay không?!

2/ Người ta chỉ được đón nhận và hiểu Lời Chúa qua Phụng Vụ Hội Thánh.

a-    chỉ đón nhận Lời Chúa chính xác và đầy đủ qua Hội Thánh.

-    Ai đón nhận môn đệ tôi là đón nhận tôi, ai khước từ môn đệ tôi là khước từ tôi và khước từ Đấng đã sai tôi (Lc 10,16).

-    Đức Giêsu trả lời cho vị thượng tế tra hỏi Ngài về Giáo Lý : “Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ, hằng ngày tôi giảng dạy trong hội đường và tại Đền Thờ, vậy các ông muốn nghe Giáo Lý của tôi, thì cứ hỏi những người đã nghe tôi nói” (Ga 18,19-21).

-    Thánh Phaolô quả quyết : “Thiên thần từ trời đến giảng Giáo Lý khác chúng tôi, thì đó là đồ chúc dữ” (Gl 1,8).

-    Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo khẳng định : “Chúa Giêsu hiện diện cách thiết thực khi chúng ta đọc Kinh Thánh trong Hội Thánh” (HCPV số 7), có nghĩa là hiểu Lời Chúa qua các Bài đọc Hội Thánh đã chọn trong Phụng Vụ.

b- Ta chỉ hiểu Lời Chúa qua Quyền giáo huấn của Hội Thánh.Thực vậy, khi Đức Giêsu giảng Lời nơi công cộng cho nhiều người, chẳng ai hiểu Ngài muốn nói gì. Sau bài giảng,các Tông Đồ về nhà hỏi lại Thầy về ví dụ, lúc đó Đức Giêsu mới  mở trí cho các ông hiểu Lời Ngài, như Ngài nói với các ông : “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa ; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu” (Lc 8,10 : Tin Mừng).

3/ Người có tâm nghe Lời Chúa, và kiên tâm thiện ý thực hành. Đó là hạt giống Lời được gieo và “đất tốt” như Lời Đức Giêsu nói : “Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ Lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả” (x Lc 8,15 : Tung Hô Tin Mừng). Bởi thế “con sẽ bước đi trước mặt Người trong ánh sáng dành cho kẻ sống” (Tv 56/55,14c : ĐC năm chẵn).

Thánh Phaolô đã giải thích về mầu nhiệm Phục Sinh trong ngày cánh chung : “Như hạt lúa gieo xuống đất, cái ngươi gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi ; thì trong thế giới Phục Sinh, Thiên Chúa cho người ta sống lại như hình thể Ngài muốn : giống nào hình thể ấy. Việc kẻ chết sống lại cũng vậy : Gieo xuống thì hư nát, chỗi dậy thì bất diệt ; gieo xuống thì hèn hạ, mà chỗi dậy thì vinh quang ; gieo xuống thì yếu đuối, mà chỗi dậy thì mạnh mẽ. Con người đầu tiên là Adam được dựng nên thành một sinh vật ; còn Adam cuối cùng là Thần Khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có Thần Khí, nhưng là loài có sinh khí ; loài có Thần Khí chỉ xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất ; còn người thứ hai thì tự trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất  mà ra ; còn những kẻ thuộc về Trời, thì giống như Đấng từ Trời mà đến. Chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ Trời mà đến” (1Cr 15,35-37.42-49 : Bài đọc năm chẵn).

Vậy nhờ Hội Thánh ta được đón nhận Lời Chúa phát xuất từ Cha trên trời (x Mt 16,16-17 ; Dt 1,1-2), và được Hội Thánh dạy hiểu Lời Chúa, lại còn được ăn Mình Máu Chúa Kitô, được Chúa Giêsu ở cùng ; với lòng kiên tâm thiện ý sống Lời Chúa, chắc chắn đời ta thành công, sẽ đem lại nhiều hoa trái việc lành như Đức Giêsu nói : “Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm” (Lc 8,8a : Tin Mừng). Thánh Tông Đồ đã xác tín cho chúng ta : “Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe Lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như Lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu” (1Tx 2,13).

Cũng vì vậy mà thánh Phaolô nhắc nhở Giám mục Timôthêu, môn đệ của ông : “Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài, tôi truyền cho anh : hãy tuân giữ Điều Răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách cho đến ngày Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta xuất hiện, Ngài là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Ngài là Đấng trường sinh bất tử ngự trong ánh sáng siêu phàm, kính dâng Ngài danh dự và uy quyền đến muôn đời” (1Tm 6,13-16 : Bài đọc năm lẻ). Giám mục Timôthêu phải sống như thế mới có lý động viên các tín hữu thuộc quyền : “Hãy vào trước Thánh Nhan Chúa giữa tiếng hò reo” (Tv 100/99,2b : ĐC năm lẻ).

Sự kiên tâm bền chí của ta trong hy vọng phải đợi đến ngày cánh chung, mới biết mình gặt hái được nhiều phúc lộc của Thiên Chúa. Vì thế thánh Gioan nói : “Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa;nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện,chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1Ga 3,2).

THUỘC LÒNG

Như mưa thấm xuống đất làm cho đất phì nhiêu phát sinh sự sống, hơn thế Lời tự miệng Ta phán ra thấm vào lòng người sẽ không trở lại với Ta cách hư luống nhưng thực hiện điều Ta muốn (Is 55,10-11).

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

 

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: