Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)

BÀI ĐỌC I : Hc 27,30-28,1-7

            27  30 Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm,về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài.

            28    1 Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa,tội lỗi nó, Người xem xét từng ly. 2 Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. 3 Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành!4 Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình! 5 Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? 6 Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. 7 Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.

ĐÁP CA : Tv 102

Đ.        Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,

            Người chậm giận và giàu tình thương. (c 8)

1 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy  chúc tụng Thánh Danh! 2 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

3 Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. 4 Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,

9 chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 10 Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

11 Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.12 Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

BÀI ĐỌC II : Rm 14,7-9

            7 Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình.8 Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa;9 vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.

BÀI TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 13,34

            Hall-Hall : Chúa nói : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Hall.

TIN MỪNG : Mt 18,21-35

            21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."

             23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! "29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?" 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

BÀI GIẢNG

THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA

            Giáo huấn Chúa nhật trước (23 năm A) đã bàn đến cách “bắt” lỗi người anh em (x Mt 18,15-17) ; thì tuần này bàn tiếp đến cách “tha” lỗi cho người anh em ! Dựa vào các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm  nay, có ba lý do ta phải tha thứ cho kẻ xúc phạm đến ta, vì :

 

-  Ta đã thuộc về Adam cuối cùng (Chúa Giêsu), thì phải đoạn tuyệt với Adam thứ nhất.

-  Ta phải tha thứ lỗi lầm cho đồng loại, mới được Chúa tha tội cho ta.

-  Ta không tha lỗi cho đồng loại là xúc phạm đến tình thương của Thiên Chúa, chắc chắn sẽ mang họa.

&&&

I. TA ĐÃ THUỘC VỀ ADAM CUỐI CÙNG (CHÚA GIÊSU), THÌ PHẢI ĐOẠN TUYỆT VỚI ADAM THỨ NHẤT.

            Trong các giới răn của Chúa, tha thứ cho kẻ làm hại mình là điều khó nhất. Khó có ai không vướng mắc. Kẻ nào không biết tha thứ cho đồng loại, thì xin gì Chúa cũng không cho, vì thế ai không biết tha thứ thì cũng đừng cầu nguyện, trong kinh Lạy Cha Chúa Giêsu đã dạy như vậy (x Mt 6,9-15). Thế thì Chúa đòi hỏi chúng ta phải có tinh thần tha thứ cho đồng loại như thế nào? Vào thời Chúa Giêsu các Rabbi (Thầy dạy đạo) thì bảo là tha tối đa ba lần mà thôi (Việt Nam có câu: “Quá tam ba bận”). Ông Phêrô nghĩ rằng tha thứ hơn các thầy Rabbi dạy thì có đẹp lòng thầy Rabbi Giêsu hay không? Nên ông cất tiếng hỏi: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc  phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy (Mt 18, 21-22 Tin Mừng)

*Ý nghĩa số 7” : Trong Kinh Thánh, số 7 mang ý nghĩa vô cùng hoàn hảo, bất tận, và phi thời gian :

-   Chúa tạo dựng vũ trụ cách tốt đẹp trong 7 ngày (x  St 1).

-   Chúa cho phép ông Cain báo thù 7 lần (x St 4,15). Có nghĩa là ông không được gia tăng  thù ghét ai đi đến giết người như Cain giết Abel! Phải hơn hãy chơi đẹp với kẻ ác, như thánh Phaolô nói: “ Kẻ thù ngươi đói hãy cho nó ăn, nó khát hãy cho nó uống” (Rm 12,20a).

-   Người công chính ngày phạm tội 7 lần mà biết trỗi dậy (x Cn 24,16).

-   Chúa Thánh Thần ban 7 ơn (x Is 11,2-3a).

-   Đức Giêsu trừ 7 quỷ xuất khỏi bà Maria Madalena (x Lc 8,2).

-   Con ông đội trưởng ngoại giáo được Đức Giêsu cứu sống vào giờ thứ 7 (x Ga 4,52).

-   Ơn Chúa ban qua 7 Bí tích.

*Ý nghĩa số 70 : Đây là con số ám chỉ cả nhân loại sinh ra bởi dòng tộc ông Nôe (x St 10). Như thế ta không chỉ yêu đồng chủng,đồng tộc như người Do Thái dựa Luật Môisê dạy rằng: “Phải yêu dân tộc mình hơn dân ngoại (x Mt 5,43). Nhưng phải yêu đồng đều hết thảy mọi người trên thế gian vì cùng chung một ông tổ Nôe.

*Ý nghĩa số 70x7 Chúa bảo ông Phêrô phải tha” : Ông Phêrô đứng gần Đức Giêsu mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21-22 : Tin Mừng). Điều ấy Đức Giêsu muốn dạy ông : Dĩ nhiên con không được bắt chước Cain báo thù bảy lần (x St 4,15), mà con còn không được bắt chước ông Lamek đòi báo thù 70x7 (x St 4,24). Bởi vì con không còn thuộc về dòng giống Adam thứ nhất nữa, đã mang sự chết vào thế gian (x Rm 5,12). Nhưng bây giờ con đã thuộc về Adam cuối cùng (Chúa Giêsu), Đấng đã làm cho người ta dù có chết vì tội cũng được sống lại (x Ga 11,25). Bởi đó không bao giờ con được lấy ác báo ác, nhất là không bao giờ được lấy ác báo lành. Nói cách khác, con phải làm ơn cho kẻ hại con hơn lòng họ mong ước, tức là vượt trên công bằng.

Chúng ta biết rằng kẻ luôn tìm cách báo thù thì giống con vật, đi đâu cũng cúi mặt xuống, đầu đi ngang giống ông Cain (x St 4,6) ; khác với người làm ơn cho cả kẻ hại mình, thì luôn ngẩng đầu, vì giờ cứu độ đã đến! (x Lc 21,28)
Nhìn vào lược đồ trên cho ta thấy lịch sử loài người sau khi Adam, Eva phạm tội, càng ngày càng cắm mặt xuống vực thẳm tội lỗi, vì sự báo thù bất tận (-¥) ! Mặc dù Luật chỉ cho phép báo thù 7 lần như một cái thắng, cũng không dừng lại được ! Đó là thảm trạng dưới chế độ Luật Môsê (x Rm 3,7 ; Gl 3,22). Nhưng người tin Chúa dưới chế độ ân sủng do Con Thiên Chúa thiết lập trong Hội Thánh Ngài, lịch sử loài người phải được bẻ cong vươn lên, không phải chỉ đạt đến mức công bằng (điểm 0), mà còn phải luôn thi ân tới lúc viên mãn bất tận (+¥) !

II. TA PHẢI THA THỨ LỖI LẦM CHO ĐỒNG LOẠI, MỚI ĐƯỢC CHÚA THA TỘI CHO TA.

Để hiểu rõ lý do ta phải tha thứ cho người anh em, Đức Giêsu kể dụ ngôn Mt.18,23-35: Một người mắc nợ vua 10.000 nén vàng; tương đương với 60.000.000 ngày công, nếu làm tối đa một năm 300 ngày thì phải mất 2.000 năm lao động liên tục! Thế mà đã được vua tha bổng. Khi ra về, anh gặp bạn chỉ nợ anh có 100 quan tương đương với 100 ngày công, anh bạn này không xin tha nợ mà chỉ xin khất, thế mà kẻ được vua tha nợ lại tóm lấy bạn tống vào ngục! Vua nghe được gọi tên nợ trở lại và cho tống giam, vì anh này không biết tha cho bạn 100 ngày công, nghĩa là làm trong bốn tháng thì trả xong nợ. trong khi đó vua tha cho anh 2000 năm lao động tức là 60.000.000 ngày công (theo chú giải của TOB). Đúng là “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương” (Tv 103/102,8 : Đáp ca).

Ta biết rằng bản chất Đạo của người Công Giáo là sống yêu như Đức Giêsu đã truyền dạy : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34 : Tung Hô Tin Mừng). Vì thế thánh Phaolô nhắc nhở : “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa ; vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa người sống cũng như kẻ chết” (Rm 14,7-8 : Bài đọc II).

III.TA KHÔNG THA LỖI CHO ĐỒNG LOẠI LÀ XÚC PHẠM ĐẾN TÌNH THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA, CHẮC CHẮN SẼ MANG HỌA.

            Khi cầu nguyện để được Chúa nhận lời, Đức Giêsu dạy chúng ta : “Xin Cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có lỗi với chúng con” (Mt 6,12). Người mắc nợ vua 10.000 nén vàng là kẻ có tội, còn kẻ mắc nợ người bạn 100 quan là kẻ có lỗi. Khi ta không biết tha lỗi cho đồng loại thì chắc chắn bị lãnh án, như ông vua đã nói với con nợ : “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, sao ngươi không thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi?” Rồi vua nổi cơn thịnh nộ trao y cho lý hình hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ (x Mt 18,32-34). Bởi vì Chúa đã phán : “Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành! Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình! Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù.” (Hc 28, 1-6a : Bài đọc I).

          Cha Christian de Chergé viết chúc thư cho một người Hồi giáo nào đó đang tìm giết ngài : “Thưa bạn của giây phút cuối cùng, bạn không hiểu điều bạn làm, cầu xin cho chúng ta là những người trộm lành được gặp lại nhau trên thiên quốc, vì Chúa là Cha chung của chúng ta !”

Nhà văn Salman Rushdie là tác giả sách “Vần Thơ Ác Quỷ” , nội dung có tính chất bài Hồi giáo. Thế là ông Khomeini – Giáo chủ Hồi giáo – ra lệnh truy nã ông Salman Rushdie, và treo giải thưởng cho ai giết được ông. Nhà văn này đã phải thay hình đổi dạng sống ẩn dật trong suốt 14 năm!

Trái lại, anh Ali Agca - người Hồi giáo cuồng tín – đã ám sát Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II ngày 13-05-1981. Sau đó anh bị bắt và giam tại nhà tù Rchibba ở Roma. Năm 1984, Đức Giáo hoàng ngay sau khi được bình phục, ngài đã đem qùa đến thăm Ali Agca tại nhà tù đang giam giữ anh ! Anh hỏi lại Đức Giáo hoàng :

-  Tại sao tôi đã bắn ông mà ông không chết ?”

Hành động của Đức  Gioan Phaolô II hơn hẳn ông Khomeini, chỉ vì Đức Thánh cha đã thấm nhuần lời thánh Tông Đồ dạy : “Đừng lấy ác báo ác, nhưng hãy lấy lành mà thắng ác !” (Rm 12,21).

THUỘC LÒNG

            Lấy ác báo lành, ta giống ma quỷ.

            Lấy ác báo ác, ta như chó sói.

            Lấy lành báo lành, ta thực là người.

            Lấy  lành báo ác, ta là con Chúa.

http://phaolomoi.net

LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

 

 

 

         


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: