Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
NGÀY 24 THÁNG 6 _ le Chinh Ngay
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC I : Is 49, 1-6

            1 Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. 2 Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn,cất tôi trong ống tên của Người. 3 Người đã phán cùng tôi: "Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta.Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang." 4 Phần tôi, tôi đã nói:"Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì." Nhưng sự thật, đã có Đức Chúa minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng.5 Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung,  đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người.Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. 6 Người phán: "Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất."

ĐÁP CA : Tv 138

Đ.        Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. (c 14a)

1 Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, 2 biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, 3 đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.

13 Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.14ab Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!

14c Hồn con đây biết rõ mười mươi. 15 Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.

BÀI ĐỌC II : Cv 13, 22-26

            22 Khi đến An-ti-ô-khi-a, ông Phao-lô đứng giữa hội đường và nói : “Sau khi truất phế vua Sa-un, Thiên Chúa đã cho ông Đa-vít xuất hiện làm vua cai trị dân Ít-ra-en. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được Đa-vít, con của Gie-sê, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta.23 Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su.24 Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối.25 Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố: "Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.

             26 "Thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Áp-ra-ham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây, là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta”.

BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG : Lc 1, 76

            Hall-Hall : Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người. Hall.

TIN MỪNG : Lc 1, 57-66.80

            57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

            59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an."61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả."62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ.64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

            80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

 

BÀI GIẢNG
DÀN BÀI LỄ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

I/ NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA ÔNG GIOAN VÀ CHÚA GIÊSU (16 ĐIỂM)

1- Cả hai Đấng cùng được sinh ra bởi ý Thiên Chúa (x Lc 1).

2- Cả hai Đấng cùng được Thiên thần truyền tin cho cha mẹ (x Lc 1).

3- Cả hai Đấng sinh ra trong cảnh bất thường :

* Cha mẹ của Gioan đã cao niên không còn khả năng sinh mà vẫn sinh    Gioan (x Lc 1,7).

* Cha mẹ Đức Giêsu không ăn ở với nhau mà vẫn sinh Đức Giêsu (x Lc 1,34).

4-  Cả hai Đấng có cha rất giàu.

            * Cha của Gioan là một tư tế giàu có ở thành Giêrusalem (x Lc 1,58).

            * Cha của Đức Giêsu là Thiên Chúa, giàu mọi ơn huệ hữu hình và vô hình (x Lc 2,10-11).

5- Cả hai Đấng đều được Thiên Chúa chỉ định cho cha mẹ phải đặt tên con mình (x Lc 1,59 -63 ; 2,21b ; Mt 1,21).

6- Cả hai Đấng đều vào sống trong sa mạc để chuẩn bị cho sứ mệnh (x Lc 1,80 ; 4,1).

7- Cả hai Đấng được chịu cắt bì vào ngày thứ tám (x Lc 1,59 ; 2,21).

8- Cả hai Đấng trong ngày chịu cắt bì đều sinh ơn :

            * Cha của Gioan hết câm (x Lc 1,64).

            * Ông Simêon và bà Anna nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ và giới thiệu cho mọi người (x Lc 2,25t).

9- Cả hai Đấng cùng có tinh thần của ngôn sứ Êlya, bởi thế mà nhiều người tưởng ông Gioan và Đức Giêsu là ông Êlya (x Mt 16,13-14).

10- Cả hai Đấng cùng cứu Israel và muôn dân (x Is 49,6 : Bài đọc I).

11- Cả hai Đấng đều chết vì ngăn cản người ta đừng phạm tội, hãy sống như Thiên Chúa (x Mt 14,3t ; Ga 11,53).

12- Cả hai Đấng cùng thống nhất chương trình hành động, vì cùng mở đầu sứ vụ bằng câu : “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng vì Nước Trời đã gần đến” (x Mt 3,2 = Mt 4,17).

13- Cả hai Đấng cùng là con một (x Lc 1,18.31).

14- Cả hai Đấng cùng chịu đổ máu chết vì Đạo, để trở thành của lễ dâng Thiên Chúa (x Mt 14,3t ; Dt 10,4t).

15- Cả hai Đấng cùng muốn mọi người chịu Phép Rửa (x Lc 3,3 ; 20,4-8 ; Mc 1,   4-5 ; Ga 3,22-23).

16- Cả hai Đấng cùng cảm thấy việc làm của mình như vô ích (x Lc 18,8 ; Is 49,4t : Bài đọc I).

II/ ÔNG GIOAN TẨY GIẢ THUA XA CHÚA GIÊSU (16 ĐIỂM).

            1- Ông Gioan sinh ra trong hoàn cảnh giàu có :

                        * Cha là tư tế giàu có ở thành Giêrusalem (x Lc 1,58t).

                        * Ngày sinh của Đức Giêsu chỉ được cha mẹ đặt nằm trong máng cỏ ; các chú mục đồng đến thăm cùng với hơi thở của chiên cừu sưởi ấm cho Người (x Lc 2,11t). Vì thế thánh Phaolô nói : “Chúa Giêsu vốn dĩ là Đấng giàu có, nhưng đã trở nên nghèo khó, để chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Người” (2Cr 8,9).

            2- Ngày ông Gioan chào đời, được những người láng giềng đến chúc mừng (x Lc 1,58t) ; thua xa Đức Giêsu được Thiên thần từ trời đến báo tin mừng cho các mục đồng, đồng thời cất tiếng hát : “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (x Lc 2,8-14).

            3- Ông Gioan thuộc dòng giống Adam-Evà đã phạm tội ; thua xa Đức Giêsu là Con Cha trên trời và là con của Đức Maria, Evà mới vô tội (x Lc 1).

            4- Ông Gioan chỉ là cây đèn (x Ga 5,35) ; thua xa Đức Giêsu là Mặt Trời Công Chính (x Lc 1,78).

            5- Ông Gioan chỉ là chú phù rể ; thua xa Đức Giêsu là Chàng Rể (x Ga 3,29).

            6- Ông Gioan không được thánh sử Luca nói đến việc ông được cha mẹ dâng vào Đền Thờ; thua xa Đức Giêsu là Của Lễ được cha mẹ dâng vào Đền Thờ làm của lễ mới thay chiên cừu của đạo cũ dâng lên Thiên Chúa (x Lc 2,22t).

            7- Ông Gioan chỉ kêu gọi người ta sám hối, chính ông chẳng cứu được ai ; thua xa Đức Giêsu cũng kêu gọi mọi người sám hối và nhất là Người có quyền tha tội và cứu những ai kết hợp với Người (x Mc 2,5).

            8- Ông Gioan tuy được Đức Giêsu cho biết : “Trong những người do người nữ sinh ra không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả ;nhưng vẫn thua xa Đức Giêsu và thua cả người Công Giáo là kẻ nhỏ trong Nước Trời” (Mt 11,11).

            9- Ông Gioan không đưa ai vào Thiên Đàng ; thua xa Đức Giêsu đưa anh trộm lành vào Thiên Đàng ngay lúc Người còn bị treo trên thập giá (x Lc 23,42-43).

            10- Ông Gioan không làm cho ai chết sống lại ; thua xa Đức Giêsu đã làm cho ba người chết được phục sinh (x Mt 8,5t ; Lc 7,11t ; Ga 11).

            11- Ông Gioan chết không được sống lại, trừ đến ngày tận thế ; thua xa Đức Giêsu bị giết chết, nhưng chưa đủ ba ngày Người đã phục sinh (x Mt 16,21 ; 17,22 ; 20,17t).

            12- Ông Gioan không lập Bí tích Thánh Thể và cũng chẳng lấy thịt máu mình làm của ăn nuôi ai ; thua xa Đức Giêsu trước khi chịu chết, Người đã lập Bí tích Thánh Thể để lấy chính Thịt và Máu mình làm của ăn nuôi người ta được sống đời đời (x Lc 22,14t).

            13- Ông Gioan chẳng lập nhóm môn đệ để có người kế tục sứ mệnh của mình ; thua Đức Giêsu tập họp nhiều người làm môn đệ, để tiếp tục sứ mệnh của mình cứu muôn dân cho đến tận thế (x Mt 10,1 ; Lc 10,1t ; Mt 28,19-20).

            14- Ông Gioan làm phép rửa cho người ta bằng nước ; thua xa Đức Giêsu làm Phép Rửa cho người ta bằng Thánh Thần và bằng lửa (x Mt 3,11 ; Cv 1,5).

            15- Ông Gioan không bị đưa ra tòa án xét xử ; thua Đức Giêsu bị điệu ra tòa án đạo và đời để xét xử, bị đánh đòn, làm nhục, mọi người chế diễu! (x Mt 26-27).

            16- Ông Gioan tự thú nhận mình không xứng đáng cởi quai dép cho Đức Giêsu (x Mt 3,11) ; thua xa Đức Giêsu được mọi loài trên trời dưới đất, muôn vật hữu hình và vô hình đều qùy gối bái thờ khi nghe Danh Thánh Giêsu (x Pl 2,9-11).

KẾT LUẬN

            1/ Chính vì ông Gioan được so sánh với Đức Giêsu như thế, nên ông được Người xác nhận : “Trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11), vì vậy mà Phụng Vụ dành hai lễ : Lễ Sinh Nhật (24-6) ; Lễ Bị Chém Đầu (29-8) mừng kính thánh nhân.

            2/ Người Công Giáo phải mừng ngày mình được lãnh Bí tích Thánh Tẩy, vì ngày ấy ta được đồng hóa với Chúa Giêsu, hơn là mừng ngày do cha mẹ sinh ra. Thánh vịnh 51/50, câu 7 nói về thân phận con người : “Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai”.

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: