Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)

BÀI ĐỌC : Cv 22, 30 ; 23, 6-11

            22 30 Hôm ấy, vì muốn biết chắc chắn người Do-thái tố cáo ông Phao-lô về điều gì, vị chỉ huy tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng họp lại, rồi ông đưa ông Phao-lô từ đồn xuống, để ra trước mặt họ.

            23  6 Ông Phao-lô biết rằng một phần Thượng Hội Đồng thuộc phái Xa-đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-sêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: "Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-sêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-sêu; chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử."7 Ông vừa nói thế, thì người Pha-ri-sêu và người Xa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ.8 Thật vậy, người Xa-đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần; còn người Pha-ri-sêu thì lại tin là có.9 Người ta la lối om sòm. Có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-sêu đứng lên phản đối mạnh mẽ: "Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu. Biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy? "10 Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phao-lô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn.

11 Đêm ấy Chúa đến bên ông Phao-lô và nói: "Hãy vững lòng! Con đã long trọng làm chứng cho Thầy ở Giê-ru-sa-lem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Rô-ma nữa."

ĐÁP CA : Tv 15

Đ.        Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu.  (c 1)

1 Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,vì bên Ngài, con đang ẩn náu. 2a Con thưa cùng Chúa: "Ngài là Chúa con thờ, 5 Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,là chén phúc lộc dành cho con;số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

7 Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. 8 Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

9 Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.  10 Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

11 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

BÀI TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 17, 21

            Hall-Hall :  Chúa nói : “Lạy Cha, xin cho tất cả nên một,như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.” Hall.

TIN MỪNG : Ga 17, 20-26

            20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con,21 để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong Chúng Ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con.22 Phần Con, Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ được nên một như Chúng Ta là một:23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai Con và đã yêu thương họ như đã yêu thương Con.

            24 Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Con, vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu thương Con trước khi thế gian được tạo thành.25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con, Con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai Con.26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương Con, ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa."

 

BÀI GIẢNG

THÁNH THẦN LÀ NGUYÊN LÝ SỰ HIỆP NHẤT

            Trước khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại và về cùng Cha trên trời, Ngài tha thiết cầu nguyện cùng Chúa Cha cho các Tông Đồ : “Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Con, vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu thương Con trước khi thế gian được tạo thành” (Ga 17,24 : Tin Mừng). Lời cầu nguyện này có hai chỗ Đức Giêsu muốn các Tông Đồ được ở cùng :

Chỗ phục vụ Tin Mừng trong gian khổ đi tới đỉnh cao nơi đồi Sọ giống Đức Giêsu.

Nơi thứ hai rất vinh quang vì được chia sẻ vinh quang Phục Sinh của Chúa Giêsu nơi Quê Cha trên trời.

Sống như thế là sống hiệp nhất với Chúa Giêsu trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Thực vậy, Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu đã ba lần thưa với Chúa Cha : “Xin cho chúng nên một như Chúng Ta là một” (Ga 17, 21.22.23). Ba lần liên tiếp Đức Giêsu xin như vậy là Ngài muốn sự hiệp nhất phải theo khuôn mẫu : “Chúng nên một như Chúng Ta  (Ba Ngôi)”. Sự hiệp nhất trong Hội Thánh là do Chúa Thánh Thần thực hiện, được diễn tả qua Bài đọc (Cv 23,6-11) :

            Ông Phaolô lợi dụng sự bất đồng Đức Tin giữa nhóm Biệt phái và phe Sađốc, để ông gây chia rẽ trong họ. Trước tòa án, ông nói: “Thưa quý vị đồng bào, tôi là Biệt phái, con của Biệt phái, tôi bị ra tòa vì mối hy vọng, tức là sự sống lại từ cõi chết”. Ông vừa nói thế thì xô xát liền xảy ra giữa Biệt phái và Sađốc, và đám hội bị phân bè. Vì phe Sađốc quyết không tin có sống lại, không có Thiên thần hay ma quỷ gì cả, còn Biệt phái lại tin tất cả các điều ấy. Tiếng la lối ầm lên, có những Ký lục thuộc cánh Biệt phái chỗi dậy gây gổ bảo rằng : “Chúng tôi không thấy chút gì trái nơi đương sự. Biết đâu đã có vị linh thiêng hay Thiên thần phán bảo ông ấy? Cuộc xô xát đã đến độ trầm trọng, viên trưởng cơ sợ ông Phaolô bị xâu xé, thì sai binh đội xuống giựt ông khỏi đám họ mà dẫn về đồn”.

            Như thế, ông Phaolô vận dụng giáo lý về sự sống lại, có Thiên thần và có ma quỷ để gây chia rẽ giữa Biệt phái và Sađốc. Đó là cách ông Phaolô làm cho những người tin vào Giáo Lý của Đức Giêsu được hiệp nhất trong Chân Lý, đem lại cho họ sự sống hạnh phúc dồi dào muôn đời. Bởi vì bản chất Giáo Lý của Chúa là gây chia rẽ giữa tư tưởng của loài người với tư tưởng của Thiên Chúa, như Đức Giêsu nói : “Đừng tưởng Ta đến đem bình an trên mặt đất, Ta đến không phải để đem lại bình an mà là gươm giáo. Ta đến để chia rẽ người ta với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình, và kẻ thù của người ta là những người nhà mình” (Mt 10, 34-36).

Do đó ta không được nói sự thật một nửa, vì đó là cách nói láo độc hại nhất. Ví dụ : “Hiệp nhất thì sống, chia rẽ là chết”. Kìa Biệt phái và Sađốc khi còn hiệp nhất với nhau, mà không dựa trên Chân Lý của Chúa, không bởi Thánh Thần, nên sự hiệp nhất ấy gây ra cái chết cho ông Phaolô, không đem lại sự sống cho ai.

Vậy phải nói đủ sự thật : “Hiệp nhất không bởi Thánh Thần, không dựa trên Giáo Lý của Hội Thánh thì chết” ; còn dựa vào Lời Chúa gây chia rẽ để được hiệp nhất nhờ Thánh Thần mới làm cho sống !”

Người ta tìm thấy giá trị sự hiệp nhất Chúa đã đặt ngay trong vật chất. Ví dụ :

Hai luồng điện dương và âm hiệp nhất phát sinh ánh sáng.

Nước (H2O) dập tắt lửa dễ dàng. Nhưng khi điện giải tách hai khí Hydro và Oxy ra. Hai loại khí này lại tiếp cho lửa cháy bùng.

Phân tử Clor và Natri kết hợp thành muối, giúp ta sống. Nhưng nếu ta điện giải muối để tách Clor và Natri, thì khí Clor  lại trở thành chất độc chết người.

Thánh Tôma Tiến sĩ nói : “Mỗi vấn đề được giải quyết trong lãnh vực của nó”.

Thế thì,

· Trong lãnh vực khoa học, ta phải hiệp nhất với những người có khả năng chuyên môn, mới có kết quả tốt. Ví dụ muốn chữa bệnh ta phải hiệp nhất theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, xây nhà ta phải nghe kỹ sư, kiến trúc sư.

· Trong lãnh vực sinh hoạt xã hội, ta phải hiệp nhất với ý của tập thể, những người cùng chịu trách nhiệm, nếu không, ta phải nghe vị thủ lãnh cộng đoàn hướng dẫn.

· Trong lãnh vực Đức Tin, ta phải hiệp nhất với giáo huấn của Hội Thánh.

· Ngoài ra, ta còn phải nghe tiếng lương tâm soi sáng biết thế nào là đúng phải làm, thế nào là sai phải tránh. Muốn được thế ta phải cầu nguyện : “Lạy Chúa Trời, xin gìn giữ con, vì bên Ngài con đang ẩn náu” (Tv 16/15,1 : Đáp ca).

Vậy để hiệp nhất trong Chân Lý như ý Chúa muốn, hầu đem lại sự sống hạnh phúc đích thực thì, phải hiệp nhất với Đức Tin của Hội Thánh, là cùng với Chúa Giêsu tiếp tục sống và đem Tin Mừng nhằm quy tụ muôn dân về cho Chúa, hầu làm ứng nghiệm Lời Đức Giêsu nói : “Lạy Cha, xin cho tất cả chúng nên một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17,21 : Tung Hô Tin Mừng).

THUỘC LÒNG

            Nhờ  Thánh Thần giúp ta chống lại sai quấy (gây chia rẽ), thì ta lại được hiệp nhất trong Chân Lý để được sự sống thật (theo Cv 23, 6-10).

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

              

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: