Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC : Is 1,10.16-20

            10 Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm, hãy nghe lời Đức Chúa phán.Hỡi dân Gô-mô-ra, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. 16 Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa. 17 Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ.18 Đức Chúa phán: "Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận!Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông. 19 Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ. 20 Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo." Miệng Đức Chúa đã phán như vậy.

ĐÁP CA : Tv 49

Đ.        Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. (c 23b)

8 "Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ;lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày.9 "Bò của ngươi, Ta nào có thiết; chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham!

16bc "Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi? 17 "Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.

21 "Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao? Này đây Ta khiển trách,những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem. 23 "Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời."

BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG : Ed 18,31

            Đức Chúa phán : Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới.

TIN MỪNG : Mt 23,1-12

            1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".

8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.

BÀI GIẢNG
ĐÓN NHẬN CHÂN LÝ LÀ ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA

            Thiên Chúa phú bẩm cho loài người, nhất là người theo một tôn giáo, thì ai cũng khao khát sự thiện, khao khát chân lý. Nhưng không phải tôn giáo nào cũng hoàn toàn dạy Chân – Thiện – Mỹ. Đan cử Hồi giáo chủ trương : Kẻ nào báng bổ giáo chủ của họ là phải quyết liệt diệt kẻ đó mới làm thánh! Trong khi giáo lý Công Giáo lại dạy : Cả những kẻ xúc phạm đến Thiên Chúa cũng phải thương giúp nó nên thánh, nó có hại mình vẫn cầu nguyện xin Chúa cứu nó ; hoặc niềm tin Phật Giáo : ăn thịt động vật là xúc phạm đến vong linh người qua đời chưa siêu thoát, vì hồn của họ đầu thai một sinh vật nào đó. Trong khi Chúa dạy : mọi loài thụ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại (x Kn 1,14). Vì muôn tạo vật là quà tặng Chúa ban cho loài người, như Ngài nói với ông Noe : “Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi” (St 9,3). Bởi thế loài người muốn tìm chân lý, muốn sống thiện, phải dựa vào Lời Chúa, cụ thể các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay, để xác tín sống ba điểm giáo lý :

            * Mọi người chỉ có một Cha chung trên trời và Thầy dạy duy nhất là Đức Kitô.

            * Đừng dựa vào Luật Môsê để sống đạo hình thức như nhiều người Do Thái giả hình.

            * Cứ nhìn vào cách sống của Đức Giêsu, ta mới biết sống đạo đích thực.

 

I. MỌI NGƯỜI CHỈ CÓ MỘT CHA CHUNG TRÊN TRỜI VÀ THẦY DẠY DUY NHẤT LÀ ĐỨC KITÔ.

             1/ Loài người chỉ có một Cha trên trời.

            Đức Giêsu dạy : “Anh em đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời ” (Mt 23,9 : Tin Mừng).

            Ở đây Đức Giêsu không có ý dạy ai phá đổ tôn ti trật tự trong xã hội, để không còn biết ai là kẻ trên người dưới. Chính các Tông Đồ cũng gọi các tín hữu là con của mình (x 1Cr 4,15.17 ; Gl 4,19 ; 2 Tm 1,2 ; 1Ga 2,1.12,14.18), anh em Tin Lành gọi thủ lãnh của họ là mục sư (thầy chăm sóc), tiếng Pháp là Pasteur, danh này Đức Giêsu dùng để chỉ  về Ngài (x Ga 10,11) ; Anh Giáo gọi vị thủ lãnh của họ là “người giúp việc”, tiếp Pháp là Ministre, cũng có nghĩa là “Bộ trưởng”.

Thế thì các Tông Đồ xưng mình là cha đối với giáo dân, là có ý nói mọi Kitô hữu đã nhìn nhận các ngài là cha sinh ra họ làm con Thiên Chúa. Chính ông Phaolô nói với các tín hữu thuộc giáo đoàn Corintho : “Bởi trong Đức Giêsu Kitô, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em” (1Cr 4,15).

Vậy Đức Giêsu chỉ có ý xác nhận : Mọi loại người trên trái đất muốn có hòa bình,yêu thương tôn trọng nhau, vì cùng là anh em con một Cha trên trời, thì phải lãnh Bí tích Thánh Tẩy, gia nhập Hội Thánh Công Giáo, trở nên một đoàn chiên duy nhất, dưới quyền chăm sóc của Mục Tử Giêsu.

            2/ Chỉ có một Vị Lãnh Đạo, một Thày dạy là Đức Kitô.

            Đức Giêsu dạy : “Anh em cũng đừng để ai gọi mình là thầy, là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô” (Mt 23,10 : Tin Mừng).

Mặc dù cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều là Chân – Thiện – Mỹ,  nhưng chỉ có Ngôi Hai làm người là Đức Giêsu Kitô công bố Chân Lý để dẫn dắt loài người sống Chân Lý, và quyền công bố Chân Lý, Đức Giêsu Kitô lại trao riêng cho Hội Thánh Công Giáo. Hội Thánh thể hiện quyền này bằng cách chọn các Bài đọc trong Thánh Lễ, nên người giảng phải dựa vào các Bài đọc đó mà rút ra những mầu nhiệm Đức Tin và những Quy Tắc cho đời sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm Phụng Vụ (x HCPV số 24 và 52). Dù đời sống người giảng nghịch lại giáo lý họ dạy, thì Chúa vẫn bắt ta phải nghe lời họ và đem thực hành, như Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Khi các Luật sĩ ngồi tòa Môsê giảng dạy, các ngươi phải nghe và thực hành, nhưng đừng làm theo hành vi của họ, vì họ nói mà họ không làm” (Mt 23,3 : Tin Mừng). Do đó, nếu cha mẹ dạy con mà lời ấy lại nghịch với giáo huấn của Hội Thánh,  thì Chúa cũng không cho phép ta tùng phục. Đó là lý do Đức Giêsu nói : “Ta đến không đem bình an nhưng đem gươm giáo, con cái chống cha mẹ, cha mẹ chống con cái” (Mt 10,34-36). Ông Gionathan, con vua Saolê đã sống chân lý này : Ông bênh vực Đavid, chống lại ý định vua cha mưu kế hạ sát Đavid chỉ vì ghen tương, ông bằng lòng mang tiếng bất hiếu, có lần vua cha đã phóng giáo nhằm giết Gionathan,chỉ vì Gionathan coi trọng Đavid hơn vua cha, và như thế Gionathan chấp nhận mất quyền nối ngôi vua (x 1Sm 20). Bởi vậy chúng ta phải khiêm tốn đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới,dù người đó là con nít hay người lớn, trí thức hay vô học, thù hay bạn, nếu ở  nơi họ có những điều đúng với giáo huấn của Hội Thánh dạy, thì đó là ta đón nhận được chân lý, đón nhận chính Chúa, chống chân lý là loại trừ Thiên Chúa (x Lc 10,16).Thậm chí ta còn phải học nơi quỷ, vì nó tin Thiên Chúa hơn nhiều người, và nó đã nói cho mọi người biết Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa (x Gc 2,19 ; Mc 1,24).  

II. ĐỪNG DỰA VÀO LUẬT MÔSÊ ĐỂ SỐNG ĐẠO HÌNH THỨC NHƯ NHIỀU NGƯỜI DO THÁI GIẢ HÌNH.

            Đức Giêsu nêu hai khuôn mặt người sống Đạo giả hình vì chỉ dựa vào Luật Môsê :

-     Ký lục : Là người sao chép và dạy Luật Môsê, dưới mắt người Do Thái, họ là thầy dạy chính thức hay là giáo lý viên rất mẫu mực.

-    Biệt phái : Đây là loại người cuồng nhiệt, triệt để, cẩn thủ giữ Luật Môsê. Họ giữ cặn kẽ từng chi tiết của Luật, bởi đó họ rất tự mãn là người công chính, hay lên mặt khinh dể người khác (x Lc 18,9).

Hai loại người trên thường khoe khoang cách sống đạo của họ:

1- Họ đeo thủ phù (x Mt 23,5b : Tin Mừng) : Theo Luật Môsê trong sách Xh 13,9 ; Dnl 6,8, buộc mọi người vào giờ cầu nguyện phải đeo thủ phù trên trán, cột nơi cổ tay, và đọc : “Lạy Chúa, Vua hoàn vũ, chúc tụng Ngài đã thánh hóa chúng con bằng huấn lệnh Ngài, và đã truyền cho chúng con mang lấy thủ phù này”.

Đây là một chiếc hộp nhỏ làm bằng da, đựng bốn đoạn Kinh Thánh :

* Xh 13,1-10 : Chúa phán : “Hãy thánh hiến cho Ta mọi con đầu lòng, người cũng như loài vật, để nhớ ngày Ta đưa các ngươi ra khỏi Ai Cập về định cư miền đất Canaan của dân ngoại mà Ta đã cho các ngươi chiếm lấy. Các ngươi phải ăn bánh không men bảy ngày và kể lại cho hậu thế những điều kỳ diệu Ta đã dùng cánh tay hùng mạnh thực hiện, để đưa các ngươi ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập”.

* Xh 13,11-16 : Chúa phán : “Hãy dâng cho Ta các con đầu lòng, nhưng sau đó được chuộc lại, để nhớ việc Ta đã giết các con đầu lòng của người Ai Cập, có thế chúng mới để các ngươi được tự do đi thờ phượng Thiên Chúa” .

* Dnl 6,4-9 : Chúa phán : “Các ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết sức, và ghi lòng tạc dạ, hãy lặp đi lặp lại cho con cháu các ngươi nghe mọi nơi và mọi lúc”.

* Dnl 11,13-21 : Chúa  phán : “Các ngươi hãy tuân giữ Luật thì Ta sẽ cho mưa thuận gió hòa, để các ngươi có mùa thu hoạch hoa trái, Ta sẽ cho cỏ mọc lên làm lương thực cho gia súc của các ngươi ăn. Các ngươi không được thờ thần nào ngoài Ta. Nếu các ngươi không thi hành những Lời Ta dạy, tai họa sẽ ập đến trên các ngươi”.

2- May dài tua áo  (x Mt 23,5c : Tin Mừng) : Đó là một chùm lông bằng len hay lụa có nhiều màu sắc, đính vào bốn góc tấm vải làm áo choàng của người Do Thái, mục đích nhắc nhở họ thường xuyên nhớ đến Luật Chúa và đem ra thực hành (x Ds 15, 37-39). Chính áo choàng của Đức Giêsu cũng đính chùm lông này (x Lc 8,44).

Hình thức sống đạo trên đây nó giống như một tu phục, nhưng nhớ rằng “áo dòng không làm nên thày tu”, đã nhập Dòng nào thì phải mang tu phục Dòng đó. Đó là kỷ luật của Dòng để nhắc nhở cho một tu sĩ sống xứng đáng với ơn gọi. Nhưng có những tu sĩ đã lợi dụng áo dòng để đóng kịch đạo đức, trở thành lối sống đạo giả hình. Thánh Phaolô cũng là một Biệt phái gương mẫu, chắc chắn ông cũng đeo thủ phù và có tua áo dài, nhưng sau khi ông được thấm nhuần giáo lý của Thầy Giêsu, thì chính ông lại gay gắt lên án loại người sống đạo giả hình theo Luật Môsê dạy, ông nói với Timôthê, đồ đệ của ông : “Họ phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa ; hình thức đạo của họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ. Anh hãy xa lánh cả những người ấy” (2 Tm 3,4-5).

Lối sống đạo hình thức đó cũng giống như một kịch sĩ trên sân khấu, người diễn viên hoàn toàn phải làm theo người đạo diễn, từ lời nói, cử chỉ, nó khác với căn tính của diễn viên.Ta cứ nhìn diễn  viên đóng vai Ngộ Không, trong phim “Tây Du Ký” anh ta là một người trí thức, có địa vị trong chính quyền Trung Quốc, nhưng anh luyện tập, bắt chước những cử chỉ của khỉ thật nhuần nhuyễn, ai nhìn anh diễn xuất cũng lấy làm tâm đắc : thật là giống khỉ ! Nhưng ai dám bảo anh là loài khỉ ? Khi anh quá quen với những cử chỉ của khỉ, đến nỗi trở thành như bản năng, vợ anh chịu không nổi, phải ra tòa ly dị !

3- Biệt phái tìm chỗ nhất trong tiệc tùng và chỗ nhất nơi hội đường (x Mt 23,6 : Tin Mừng). Chỗ nhất nơi hội đường là chỗ quay mặt vào dân, xây lưng lại tráp Lề Luật (tráp Lề Luật đặt giữa chính diện hội đường, tượng trưng cho nơi cung thánh của đền thờ Giêrusalem có đặt hai bia đá ghi Mười Giới Răn Chúa). Như thế, họ muốn mọi người phải tôn trọng danh họ như tôn trọng Luật Chúa vậy.

4- Những người Biệt phái ưa được mọi người bái chào nơi công trường và được người ta xưng hô là Rabbi (x Mt 23,7 : Tin Mừng). Danh hiệu Rabbi bởi tiếng Hy Bá là “Rab” có nghĩa là “Lớn”, thời Đức Giêsu lại có nghĩa là “Chúa”. Người ta thường thêm một tiếp vĩ ngữ của ngôi thứ nhất thành “Rabbi”, có nghĩa là “Chúa tôi”. Khi nói cách long trọng,  người ta gọi là “Rabbuni” (x Ga 20,16), cũng có nghĩa như chữ Rabbi, đây là danh tương đương với chức Tiến sĩ. Như thế giới này muốn mọi người phải kính trọng họ như Thiên Chúa, dù họ đã biết Sách Thánh dạy : “Hãy để kẻ xa người lạ ngợi khen con,đừng có hé môi khen ngợi chính mình” (Cn 27,2).

Vì lối sống giả hình của Biệt phái và Luật sĩ như thế, nên Đức Giêsu lên tiếng nhắc nhở mọi người : “Chớ bắt chước họ” (Mt 23,3b : Tin Mừng)

Ta biết rằng người đi không cầu có bóng, mà bóng vẫn theo ; người hô không cần nghe tiếng vọng , mà tiếng vẫn dội lại. Ta cứ nhìn muôn tạo vật trong vũ trụ, Chúa ban cho chúng vẻ đẹp, ai cũng tấm tắc khen ngợi, vì qua nó cho ta nhận ra dấu vết của Thiên Chúa. Thánh Kinh nói về sự huy hoàng của muôn tạo vật vô tri : “Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển” (Tv 19/18,4-5). Vậy bạn hãy lo cho mình có tài có đức thật, chứ đừng buồn vì người khác không biết đến tài đức của bạn!

            Vào thời đệ nhị thế chiến, nhà bác học lừng danh của thế kỷ 20 là Einstein, người gốc Do Thái, ông từ nước Đức sang lánh nạn ở Mỹ, mới đến đất Mỹ, bạn bè phê bình ông không mặc y phục xứng với nhà trí thức, mà cứ trong bộ quần áo bình dân?! Ông Einstein đáp : “Để làm gì ? Có ai biết tôi là nhà bác học đâu?” Thời gian sau, những chương trình nghiên cứu khoa học của ông đã nổi tiếng khắp nước Mỹ, bạn bè vẫn thấy ông trong bộ quần áo cũ, người ta lại gạn hỏi : “Sao ông cứ mặc y phục ấy vậy?” Ông Einstein trả lời : “Có sao đâu, vì ai ai cũng biết tôi là nhà bác  học rồi mà!”

            Như thế ông Einstein đã sống Lời Đức Giêsu dạy : “Sự khôn ngoan của con người được minh chứng bằng công việc mình làm!” (Mt 11,19b).

III.CỨ NHÌN VÀO CÁCH SỐNG CỦA ĐỨC GIÊSU, TA MỚI BIẾT SỐNG ĐẠO ĐÍCH THỰC.

            Cách sống của Đức Giêsu dạy chúng ta : Muốn là người Công Giáo chính danh phải sống ba điểm giáo lý này :

            1/ Nhìn nhận mọi người là anh em con một Cha trên trời :

            Đức Giê-su nói : “Anh em đừng gọi ai dưới đất là cha, hết thảy đều là anh em với nhau” (Mt 23,8b-9 : Tin Mừng). Thậm chí Đức Giêsu là Thiên Chúa Ngôi Hai, khi làm người, Ngài gọi Thiên Chúa Ngôi Nhất là Cha và gọi các môn đệ là anh em,  nghĩa là các môn đệ và Đức Giêsu đều có một Cha chung trên trời.

Vì mọi người có chung một Cha trên trời, nên không ai được khinh dể hoặc thống trị người anh em. Phải sống tinh thần anh em xum họp một nhà, như lời kinh ta hằng đọc : “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133/132,1).

            2/ Sống đạo không lây nhiễm “men Biệt phái”, nhưng sống nhờ “men Giêsu”.

            Đức Giêsu dạy mọi người không ai được làm cho men giả hình của Biệt phái lan rộng ra, mà phải là men Giêsu (x Mt 23,3b : Tin Mừng). Vì lối sống của Biệt phái đối nghịch với Đức Giêsu.

            - Biệt phái dạy mà không làm (x Mt 23,3).

+ Đức Giêsu làm rồi mới dạy (x Cv 1,1).

- Biệt phái bó gánh nặng Lề Luật chất trên vai người khác, còn chính họ không giơ ngón tay lay thử (x Mt 23,4).

+ Đức Giêsu nâng đỡ bổ sức cho những ai mang ách và gánh vác  nặng nề (x Mt 11,28).

- Biệt phái khoe khoang công đức (x Mt 23,5).

+ Đức Giêsu cấm người nhận ơn Ngài nói về Ngài (x Mc 1,46).

- Biệt phái chiếm chỗ nhất trong bàn tiệc (x Mt 23,6a).

+ Đức Giêsu trở nên kẻ nô lệ phục vụ mọi người trong bàn tiệc (x Ga 13,6).

- Biệt phái khóa cửa Nước Trời, chặn lối không cho người ta vào (x Mt 23,13).

+ Đức Giêsu mở cửa Trời cho tội nhân biết sám hối xin theo Ngài (x Lc 23,43).

- Biệt phái chinh phục người tòng giáo rồi biến họ thành con cái hỏa ngục gấp đôi (x Mt 23,15).

+ Đức Giêsu chinh phục Phaolô, biến ông từ một kẻ ác hơn sói trở thành người phục vụ Tin Mừng đắc lực và Ngài còn ân cần chăm sóc những kẻ đến ẩn náu bên Ngài như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh (x Cv 9 ; Cv 20,17t ; Lc 13,34).

            Đúng là “mọi người chỉ có một Thầy, một Vị Chỉ Đạo là Đức Kitô (Mt 23,9b.10b).

3/ Sống khiêm nhường phục vụ giống Thày Giêsu.

Đức Giêsu dạy : “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,11-12 : Tin Mừng).

            Đức Giêsu muốn mọi người phải được làm lớn tức là nên hoàn hảo theo mẫu Cha trên trời (x Mt 5,48), mà ai thấy Đức Giêsu là thấy Chúa Cha (x Ga 14,9). Khi Chúa dựng nên loài người, Ngài nói : “Chúng Ta hãy dựng nên loài người giống Chúng Ta” (St 1,26), không phải là giống Thiên Chúa thiêng liêng vô hình, mà mọi người phải sống rập khuôn như Đức Giêsu (x 1Ga 2,6) : “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình,vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2,6-9).

            Ba điểm giáo lý trên, Chúa không chỉ dạy riêng người Do Thái, cũng không dạy riêng người Công Giáo, mà Ngài muốn dạy muôn dân, như ngôn sứ Isaia nói : “Hỡi những kẻ làm đầu Xơđôm, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gômôra,hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa.  Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ.Đức Chúa phán: "Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận!Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông. Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ. Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo.” (Is 1,10.16-20 : Bài đọc).

Vậy : “Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim và một thần khí mới” (Ed 18,31 : Tung Hô Tin Mừng).Vì Chúa đã hứa : “Ai sống đời hoàn hảo,Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời” (Tv 50/49,23b : Đáp ca).

THUỘC LÒNG

            Đón nhận chân lý là đón nhận Chúa Giêsu, khước từ chân lý là khước từ Chúa Giêsu, vì chỉ nơi Chúa Giêsu mới có chân lý (theo Mt 23,10 ; Ga 18,37c).

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

 

 

 

 

 

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: