Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM A
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)

BÀI ĐỌC I : St 2,7-9 ; 3,1-7

7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. 9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác.

1 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: "Có thật Thiên Chúa bảo: "Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không ?2 Người đàn bà nói với con rắn: "Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn.3 Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: "Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết."4 Rắn nói với người đàn bà: "Chẳng chết chóc gì đâu!5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác."6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn.7 Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng : họ mới kết lá vả làm khố che thân.

ĐÁP CA : Tv 51

Đ.        Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương,

            vì chúng con đắc tội với Ngài. (x c 3a)

3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. 4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

5 Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. 6a Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. 13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;   17 Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

BÀI ĐỌC II : Rm 5,12-19

            12 Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.13 Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội.14 Thế mà, từ thời A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như A-đam đã phạm. A-đam là hình ảnh Đấng sẽ tới.

            15 Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.16 Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính.17 Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị.

18 Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống.19 Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.

BÀI TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG : Mt 4,4b

            Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra.

TIN MỪNG : Mt 4,1-11

            1 Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi! "4 Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." 5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ,6 rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."

7 Đức Giê-su đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."

 8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,9 và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi."10 Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

 

BÀI GIẢNG

ĐỨC KITÔ LÀ CỜ TRẬN CỦA TÔI !

(Xh 17,15)

            Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.” (2Cr 6,2) Đặc biệt Phụng vụ mùa Chay gióng tiếng chiêng trầm ngân từ vực sâu vang lên kêu gọi lòng người sám hối, vì cơn mây đen tội lỗi đang bao phủ mặt địa cầu, từ ngày sa-tan xuất hiện tấn công bà E-và và giống nòi của bà cho đến ngày cánh chung !

            Bởi vì loài người đã lấy ý mình hơn ý Chúa ! Nhưng

·Vào thời ân sủng, Đức Giêsu  - Ađam cuối cùng (x 1Cr 15,45) – mạnh hơn Ađam cũ đến cứu giúp.

·Theo kiểu của ông Môsê dẫn dắt dân Do-Thái, nhưng Đức Giêsu  còn trổi vượt hơn ông Môsê.

·Vì đưa cả loài người vào “Vườn Địa Đàng Mới”.

Ai muốn được vào đây, chính là vào Thiên Đàng, thì phải sống ba điểm giáo lý sau :

Đừng lấy ý loài người hơn ý Chúa.

Tin rằng thời ân sủng A-đam cuối cùng mạnh hơn A-đam cũ.

Tin rằng Đức Giê-su là ông Mô-sê Mới dẫn dắt dân Ngài vào vườn Địa Đàng Mới, hơn ông Mô-sê dẫn dân vào miền đất Hứa chảy sữa và mật.

 

1/ ĐỪNG LẤY Ý LOÀI NGƯỜI HƠN Ý CHÚA.

            Tác giả sách Sáng Thế ghi nhận : “Thiên Chúa trồng giữa vườn E-đen hai loại cây : “Cây sự sống và cây biết tốt xấu” (x St 2,9).

            * Cây sự sống là gì ? Đó chính là Đức Ki-tô Giê-su. Thánh Gio-an nói : “Ngôi Lời là Sự Sống” (Ga 1,4a), “điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt,điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến,đó là Lời sự sống.” (1Ga 1,1).

            Ta biết tất cả Mạc Khải đều tập trung vào Đức Giêsu  là Lời Thiên Chúa, là Sự Sống thật. do đó, mở đầu Mạc Khải Thiên Chúa trồng “Cây Sự Sống giữa vườn E-đen” (x St 2,9a), và kết thúc Mạc Khải thánh Gio-an nói : “Ai bớt lời nào trong Sách Thánh, Thiên Chúa bớt phần kẻ ấy được hưởng nơi Cây Sự Sống  (Kh 22,19).

            * Cây biết tốt-xấu là gì ? Đó chính là kho tàng Thánh Kinh – giềng mối mọi luật pháp có giá trị - mà qua trải nghiệm sống đạo của thánh Phao-lô, ngài nói : “Thánh Kinh đã dồn tất cả mọi sự dưới sự tội !” (Gl 3,22a)  Nghĩa là, Thánh Kinh nhằm hai mục đích :

            - Dạy cho ta biết việc lành phải làm.

            - Chỉ cho ta nhận ra điều xấu phải tránh.

            Tác giả sách Sáng Thế gọi đó là “Cây Biết Lành, Biết Dữ” .

            Trong thực tế, không ai làm trọn điều lành Luật đã dạy, cũng chẳng ai tránh hết mọi điều xấu Luật đã cấm. Mà nếu sống không cần Luật thì còn tệ hơn ngựa bất kham. Do đó, thánh Tông Đồ nói tiếp : “Thánh Kinh chỉ có giá trị dẫn ta đến kết hợp với Đức Giêsu” (Gl 3,24), nghĩa là đến hưởng dùng “Trái Cây Sự Sống”.

2/ TIN RẰNG THỜI ÂN SỦNG : A-ĐAM CUỐI CÙNG MẠNH HƠN A-ĐAM CŨ.

            Thủy tổ loài người – Ađam, Evà – được sa-tan trợ lực áp dụng Luật Chúa truyền, nhưng họ đã thất bại! Trái lại, trong Tin Mừng hôm nay minh chứng Đức Giê-su  là A-đam cuối cùng, đã được Thánh Thần đưa vào sa mạc hướng dẫn cách thực thi Lời Chúa, chống lại mưu chước của sa-tan, chứ không đi vào vết chân của nguyên tổ xưa, một chỉ dựa vào Luật Chúa để tôn thờ Ngài. A-đam cuối cùng đã trở nên mẫu người sống Lời Thánh Kinh, chẳng những thế, lại trở nên nguyên nhân chiến thắng sa-tan, để rồi thông chia chiến thắng ấy cho ai kết hợp với Ngài – A-đam cuối cùng – trổi vượt hơn A-đam xưa. Đúng như lời thánh Tông Đồ nói : “Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị.” (Rm 5,17 : Bài II) 

3/ TIN RẰNG ĐỨC GIÊ-SU LÀ ÔNG MÔ-SÊ MỚI DẪN DẮT DÂN NGÀI VÀO VƯỜN ĐỊA ĐÀNG MỚI, HƠN ÔNG MÔ-SÊ DẪN DÂN VÀO MIỀN ĐẤT HỨA CHẢY SỮA VÀ MẬT.

            Ta hãy so sánh ba lần Đức Giê-su  bị sa-tan cám dỗ với việc ông Mô-sê bị dân tấn công ba lần trong sa mạc :

 

                Cả ba lần ông Mô-sê bị dân tấn công, họ muốn giết ông, thế mà ông vẫn xin Thiên Chúa cho dân có man-na, chim cút, và nước từ tảng đá chảy ra cho dân dùng hằng ngày, ông lại còn cầu khẩn Chúa xin được chết thay cho dân, kẻo dân ngoại sẽ cười chê Thiên Chúa là Thần độc ác ! (x Xh 32,11-14 ; Ds 11,10-15). Đức Giê-su  còn trổi vượt hơn ông Mô-sê, khi Ngài bị sa-tan đưa lên núi cao, nó chưa làm hại được Ngài, thì Ngài đã đuổi nó đi ! (x Mt 4,8). Dù sau này nó chờ dịp thuận tiện cùng với các đầu mục thế gian cộng tác để giết được Ngài trên núi Sọ (x Mt 27), thì Ngài vẫn xin Chúa Cha tha tội cho chúng (x Lc 23,34), rồi sau đó Ngài tiến thẳng vào Cung Thánh trên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, hằng cầu khẩn và ban ơn cứu độ cho mọi ác nhân có lòng sám hối đến tham dự Phụng Vụ (Vườn Địa Đàng mớ) từ trời nối dài xuống (x Dt 8-10). Hơn ông Mô-sê dẫn dân vào miền đất Hứa chảy sữa và mật (x Xh 3,8). Nơi đây, người Ki-tô hữu được đón nhận Lời từ Hội Thánh - Cây Biết Tốt-Xấu - để dẫn lối chỉ đường cho ta đến với “Cây Sự Sống” là Chúa Giê-su Thánh Thể, hầu nhờ đó ta được ăn “QUẢ Lòng Bà” là Con Đức Maria (x Lc 1,42- Bản dịch NTT). Có thế mới được trở nên giống Thiên Chúa (x Gl 2,20), vì đã được mặc lấy Chúa Ki-tô (x Gl 3,27). Đúng là “người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4 : Tung Hô Tin Mừng). Trong khi đó khát vọng Adam-Eva muốn được giống Chúa, tưởng rằng ăn “QUẢ Chúa cấm” là được thỏa mãn, nhưng chỉ thấy mình trần truồng xấu hổ, lấy lá vả che thân (x St 3,7 : Bài đọc I). Thế nên qua trải nghiệm cuộc sống biết thân phận mình yếu đuối rất dễ bị sập bẫy sa-tan, nên ta hãy cầu nguyện : “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.” (Tv 51/50,3a : Đáp ca).

            Vậy “đâu có phải nhờ gươm giáo mà dân Chúa chiếm đất đai,đâu phải cánh tay họ đem được thắng lợi về. Nhưng chính là nhờ tay hữu Chúa, tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài, vì Ngài yêu thích họ. Ngài trợ lực, chúng con quật ngã quân thù, nhờ danh Ngài, chúng con chà đạp đối phương. Con chẳng có cậy tài cung nỏ, cứu được mình, đâu bởi gươm đao.” (Tv 44/43,4.6-7).

THUỘC LÒNG.

            Chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị.  (Rm 5,17).

lm Giuse Đinh Quang Thịnh


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: