Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I – MÙA VỌNG
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

BÀI ĐỌC : Is 26,1-6

            1 Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này:Chúng ta có thành trì vững chắc:Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che. 2 Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào,một dân tộc trọn niềm trung nghĩa. 3 Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài.4 Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa : chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm,5 vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao, thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ, triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất.  6 Nó sẽ bị chà đạp dưới chân, dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn.

ĐÁP CA : Tv 117

Đ.        Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành

            cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. (c 26a)

1 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 8 Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian.9 Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

19 Xin mở cửa công chính cho tôi để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. 20 Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,chỉ những người công chính mới được qua. 21 Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

25 Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,lạy Chúa, xin thương giúp thành công.26 Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em. 27a Đức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta.

BÀI TIN MỪNG
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

TUNG HÔ TIN MỪNG : Is 55,6

            Hall-Hall : Hãy tìm gặp Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Hall.

TIN MỪNG : Mt 7,21.24-27

            21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

               24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".

BÀI GIẢNG
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

GIÊSU LÀ NÚI ĐÁ CHO CON NÁU THÂN

            Những người ngu dốt về Giáo Lý Công Giáo thì nói đạo Công Giáo dạy người ta duy tâm ! Nhưng họ đã lầm, vì người Công Giáo thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, cả Ba ngôi đều cùng “CÓ” (Giavê). Do đó người Công Giáo chính danh là người được đồng hóa với Đấng Có, họ phải sống ba CÓ : TIN – SỐNG – TẾ :

* Nếu chỉ duy tin vào Thiên Chúa không sống phục vụ đồng loại như Chúa dạy, cũng không tế lễ cùng với Chúa Giêsu, thì ta chẳng hơn gì ma quỷ. Vì quỷ cũng tin Chúa nhưng nó run sợ (x Gc 2,19).

            * Nếu chỉ duy sống giúp người mà không tin vào Chúa Giêsu, không tế lễ với Chúa Giêsu, thì giống như người vô thần! Việc lành giúp người chỉ có giá trị đời này mà không có giá trị cứu độ, trước sau sẽ ra tro bụi (x Cv 5,38). Bởi vậy, thánh Phaolô nói : “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà chia sẻ, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có Đức Ái thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,3). Đức Ái ở đây không phải là đức tính tốt mà là một ngôi vị. Vì “Thiên Chúa là Đức Ái” (1Ga 4,8).

            * Nếu chỉ duy tế lễ cầu nguyện mà không tin vào Chúa Giêsu, cũng không sống giúp đồng loại như Chúa dạy, thì đó là thầy cúng, chẳng khác gì dân Do Thái chỉ tin vào việc tế tự theo Luật Môsê mà không tham dự Phụng Vụ Hội Thánh cử hành do Chúa Giêsu thiết lập!

            Nhưng nếu ta đi trọn ba bước :

            - Bước I : TIN VÀO CHÚA GIÊSU là Đấng cứu độ duy nhất (x Cv 4,12) mà biết sám hối tội mình xin Chúa Giêsu thương xót để được theo Ngài, thì ta đã được trở nên công chính như người thu thuế đến Nhà Thờ chỉ thú tội với Chúa đã hơn hẳn ông Biệt phái đến để khoe công đức với Ngài (x Lc 18,9-14). Vì lòng sám hối tội mình và tin theo Chúa quan trọng đến thế, nên anh trộm lành đã được Đức Giêsu cho vào Thiên Đàng ngay khi anh còn bị treo trên thập giá bên cạnh Ngài (x Lc 23,40-43).

            - Bước II : SỐNG PHỤC VỤ NHƯ CHÚA DẠY, thậm chí có những người giúp đỡ kẻ bé mọn mà vô tình không biết Chúa, thì Ngài cũng xác nhận : “Ngươi làm như thế là làm cho Ta”, và Ngài cho vào Thiên Đàng ngay, mà không cần xét đến tội họ (x Mt 25,31-46).

- Bước III : Tế lễ nhờ, với, trong Chúa Giêsu, như các chú bé bị giết chết bởi vua Hêrôđê sợ Hài Nhi Giêsu tiếm quyền ông, dù các chú chưa có Đức Tin tin vào Thiên Chúa, chưa biết phục vụ, nhưng các chú đã trở nên một Hy Tế với Ngài (x Mt 2,7-18). Do đó Phụng Vụ của Hội Thánh đã dành một Lễ để kính các thánh Anh Hài.

Như thế nếu ta đi trọn ba bước TIN – SỐNG – TẾ, thì ta mới thực hành ý muốn của Thiên Chúa để trở thành “người khôn ngoan, vì đã xây nhà trên đá, dù mưa sa nước cuốn, hay bảo táp ập vào nhà ấy, cũng không bị sụp đổ, vì đã xây trên nền đá” (Mt 7,21-25 : Tin Mừng).

Nhà không bị sụp đổ đó là hình ảnh đời người Kitô hữu được xây dựng trên hai nền tảng vững chắc :

a-   Được xây trên nền tảng Lời Chúa, mà Lời Chúa thì bền vững muôn đời như Đức Giêsu đã nói : “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đi” (Mt 24,35).

b-   Được xây trên chính Chúa Giêsu Phục Sinh khi ta rước Lễ. Mà Kinh Thánh đã nói : “Đức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay vẫn là một, và cho đến muôn đời” (Dt 13,8).

Vậy ai sống trọn TIN – SỐNG –TẾ, họ là Đền Thờ của Thiên Chúa được Thần Khí Chúa cư ngụ (x 1Cr 3,16). Ngôn sứ Isaia (26,1-4) diễn tả về cuộc đời người Công Giáo chính danh : “Chúng ta có thành trì vững chắc : Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che. Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào,một dân tộc trọn niềm trung nghĩa. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài. Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa : chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm” (Is 26,1-4 : Bài đọc). Và như thế chỉ ai sống trọn TIN – SỐNG –TẾ  mới thực hành được lời ngôn sứ Isaia : “Hãy tìm gặp Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên” (Is 55,6 : Tung Hô Tin Mừng), và cất lời cầu : “Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa” (Tv 118/117,26a : Đáp ca).

Trái lại, kẻ nào sống duy TIN Chúa như Satan mà run sợ (x Gc 2,19) ; chỉ duy SỐNG tốt phục vụ đồng loại giống người vô thần ; hoặc chỉ duy TẾ lễ cầu khẩn giống thầy cúng, thì nó là “kẻ ngu đần xây nhà trên cát, gặp mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy bị sập đổ, sập đổ tan tành” (Mt 7,26-27 : Tin Mừng). Ngôn sứ Isaia nói về loại người này : “Chúa đã lật nhào dân sống ở núi cao, thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ, triệt hạ cho bình địa, chỉ còn là bụi đất. Nó sẽ bị chà đạp dưới chân, dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn” (Is 26,5-6 : Bài đọc).

THUỘC LÒNG

Hãy tìm gặp Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên (Is 55,6).

http://phaolomoi.net

                                                                            

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: