Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC : Cn 21, 1-6.10-13

            1 Trong tay Đức Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy,Người lèo lái đi đâu tuỳ ý Người. 2 Con người cho lối sống của mình là ngay thẳng,nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can. 3 Thực thi điều công minh chính trực thì đẹp lòng Đức Chúa hơn là dâng hy lễ.4 Mắt kiêu hãnh, lòng tự cao,vẻ hào nhoáng của ác nhân : thảy đều là tội lỗi.5 Kế hoạch người siêng năng hẳn tạo ra lợi nhuận, ai vội vàng hấp tấp, ắt phải chịu đói nghèo.6 Kho tàng thu tích nhờ môi miệng điêu ngoa là hơi thở thoáng qua, là bẫy làm thiệt mạng.

10 Lòng ác nhân ước ao sự dữ,ngay bạn bè, nó chẳng để mắt thương.11 Phạt đứa ưa chế giễu, kẻ khờ dại nên khôn,dạy bảo người khôn, người khôn càng hiểu biết. 12 Đấng Công Chính xem xét nhà của ác nhân,bắt ác nhân lâm vòng tai hoạ.13 Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế,đến lúc nó kêu, sẽ chẳng được đáp lời.

ĐÁP CA : Tv 118

Đ.        Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi. (c 35a)

1 Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

27 Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ,để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. 30 Đường chân lý, này con đã chọn,quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.

34 Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. 35 Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,vì con ưa thích đường lối đó. 44 Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ tới muôn thuở muôn đời.

BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG : Lc 11,28

            Hall-Hall : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Hall.

TIN MỪNG : Lc 8, 19-21

            19 Khi ấy,Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông.20 Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy."21 Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

BÀI GIẢNG

A. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

            Nhiều người Công Giáo không nắm vững Giáo Lý, nên thường bị anh em Tin Lành tấn công về chuyện Đức Mẹ đồng trinh. Họ thường dựa vào những Lời trong Kinh Thánh để phủ nhận Đức Maria không đồng trinh. Cụ thể

- Khi Đức Giêsu đang giảng dạy có Mẹ và anh em Ngài đến tìm gặp Ngài (x Lc 8,20 ; Mc 3,31) : anh em Tin Lành cho là Đức Giêsu còn có nhiều anh em ruột.

- Bà Maria sinh Con đầu lòng (x Lc 2,7) : anh em Tin Lành cho là còn có những người con khác.

- Giuse và Maria không ăn ở với nhau cho đến khi sinh Con (x Mt 1,25) : anh em Tin Lành tin là Đức Maria chỉ đồng trinh cho tới khi sinh Đức Giêsu mà thôi, và sau đó vẫn sống đời vợ chồng với thánh Giuse.

Đức Tin Công Giáo thì tin Đức Maria là Đấng trọn đời đồng trinh, vì những lý do sau :

1/ Anh em của Đức Giêsu :

a- Từ anh em trong Kinh Thánh dùng, tiếng Do Thái là “Ăch”,tiếng Hy Lạp là “Adelphoi”.Từ này hiểu chung cả về anh em ruột cũng như anh em họ,như ngôn ngữ Việt Nam : con chú gọi là em, con bác gọi là anh. Thực vậy, ông Abraham là chú của Lót, mà Abraham gọi Lót bằng từ “Ăch” (hoặc Adelphoi) [x St 13,8 ; 14,12 ; 29,10].

b- Về những anh em của Đức Giêsu là ông Giacôbê, ông Giôsê, ông Giuđa, ông Simon (x Mc 6,3), thì cũng chính ông Marco cho chúng ta biết ông Giacôbê, ông Giôsê con của bà Maria khác (x Mc 15,40). Như vậy rõ ràng ông Giacôbê và ông Giôsê là những người anh em họ hàng với Đức Giêsu mà thôi.

c- Trong sách Lêvi, tiếng anh em vẫn được dùng để chỉ những người có họ xa : “Ông Môsê gọi các ông Misaên và Ensaphan,con ông Útdiên là chú ông Aharon, và bảo họ : “Các chú lại đây, khiêng các người anh em của các chú từ nơi thánh ra ngoài trại” (Lv 10,4).

d- Trước lúc tắt thở, Đức Giêsu trao Mẹ Ngài cho môn đệ Gioan (x Ga 19,25-27). Về mặt tâm lý và nhân bản, nếu Đức Giêsu còn những em ruột, thì Ngài không thể làm như thế được, mà ông Gioan là em của ông Giacôbê, hai anh em cùng là con ông Zêbêđê (x Mt 10,2).

2/ Con đầu lòng.

a- Thánh sử Luca ghi “bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2,7).Con đầu lòng ở đây, ông Luca không có ý nói còn có những người con khác, mà ông muốn nhấn mạnh gia đình Nazareth rất cẩn thủ giữ Luật Môsê, nên con đầu lòng buộc cha mẹ phải dâng cho Thiên Chúa (x Xh 13).

b- Tại Tel el Yahudieh thuộc nước Ai Cập, trên mộ của người phụ nữ Do Thái trước Chúa Giáng Sinh, có ghi câu diễn tả tâm tình người mẹ : “Khi tôi phải đau đớn sinh con đầu lòng, số phận đã đưa tôi sang cuộc sống khác”. Bởi thế câu này phải hiểu sau khi sinh đứa con đầu lòng, người phụ nữ này không thể có người con khác, vì đã chết. Con đầu lòng đối với người Do Thái còn có ý nhấn mạnh được hưởng gia tài gấp đôi người em, nếu có, hoặc có nghĩa là gia tài của cha mẹ thuộc trọn về người con này, nếu không có anh em khác (x Dnl 21,17).

3/ Thành ngữ “cho đến khi”.

            “Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu” (Mt 1,25).

            “Cho đến khi” là một thành ngữ trong Thánh Kinh để nhấn mạnh về một điều gì đã có, đang có và không bao giờ mất! Vì dụ

- Trước khi Chúa Giêsu về Trời, Ngài ra lệnh cho các môn đệ đi khắp thế gian tập họp môn đệ cho Ngài… và Ngài hứa “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20). Có nghĩa là Đức Giêsu đã từng ở với các môn đệ, Ngài đang hiện diện với các ông và không bao giờ lìa xa họ.Thế thì câu Mt 1,25 nhấn mạnh ông Giuse và bà Maria đã không ăn ở với nhau và không bao giờ ăn ở với nhau, minh chứng Đức Maria đồng trinh.

- Bà Mikhan, con gái vua Saolê không có con cho đến ngày chết (x 2Sm 6,23), thì không lẽ sau khi chết, bà sinh con ư?!

4/ Sự đồng trinh của Đức Maria.

            a- Xét về nguồn gốc bản văn Kinh Thánh, lời ngôn sứ Isaia chương 7 câu 14 tiên báo về Đấng Cứu Thế : “Một người nữ sẽ sinh con”.

- Người nữ này ngôn ngữ Do Thái là “Almah”. Almah không nhất thiết là một phụ nữ đồng trinh hoặc đã mất trinh. Almah chỉ có nghĩa chung là một cô vợ trẻ, hoặc cô gái đến tuổi dậy thì. Thế thì cô vợ trẻ hay cô gái đến tuổi dậy thì cũng không tất yếu hiểu còn trinh hay mất trinh.

- Nhưng bản văn bằng tiếng Do Thái, khi dịch sang tiếng Hy Lạp, thời Đức Giêsu và các Tông Đồ sử dụng bản văn này, thì lại xác định rõ : Cô vợ trẻ đó là một trinh nữ (Parthenos). Dịch như thế là dựa vào lối giải thích từ tiếng Do Thái theo trường phái Alexandria (theo Bible Giêrusalem). Như vậy bản văn Hy Lạp xác định truyền thống giải thích từ “Almah” với ý nghĩa rõ rệt là một trinh nữ, để chỉ người mẹ của Đấng Emmanuel.

b- Xét về mặt Thần học, Đức Maria là khuôn mẫu của Hội Thánh : Maria sinh Đức Giêsu là Đầu Hội Thánh ; còn Hội Thánh sinh các Kitô hữu là chi thể trong Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Hội Thánh sinh con Thiên Chúa qua Bí tích không liên hệ với người trần thế nào. Do đó Hội Thánh được gọi là một cộng đoàn trinh nữ (x Mt 25,1-13), thì Đức Maria cũng phải hiểu là một trinh nữ trọn đời như Hội Thánh.

c- Thánh Irênê nói : “Adam thứ nhất được sinh ra bởi đất trinh (đất chưa ai canh tác) ; Adam cuối cùng (Đức Giêsu) được sinh ra bởi Mẹ đồng trinh.”

 

B. GIÁO HUẤN

XÁC THỊT KHÔNG SINH ÍCH GÌ, THẦN KHÍ MỚI LÀM CHO SỐNG

(Ga 6,63)

            Vì quá đông người đang ngồi vây quanh Đức Giêsu để nghe Lời Ngài dạy, nên Đức Maria và những người trong họ hàng của Ngài đến không thể gặp Ngài được, họ phải nhờ người ta chuyển lời nhắn đến Ngài mà rằng: “Kìa mẹ Thầy và anh em Thầy đang tìm Thầy ở ngoài. Đức Giêsu không trả lời, mà hỏi lại : “Ai là mẹ Ta và là anh em Ta?” Rồi Ngài chỉ vào những người ngồi quanh Ngài và nói : “Này là mẹ Ta và là anh em Ta, ai làm theo ý Thiên Chúa, người ấy mới là anh chị em và là mẹ Ta (Lc 8,19-21: Tin Mừng).

               Sở dĩ Đức Giêsu xem ra lạnh nhạt với người nhà của Ngài như thế vì hai lý do :

            1/ Trước đó những anh em Đức Giêsu đã làm mất mặt Ngài, khi Ngài đang phục vụ mọi người, “họ đến bắt Ngài và nói với mọi người : Ông này mất trí rồi! (Mc 3,21).

            2/ Thần Khí hơn xác thịt : Thực ra những người đưa tin về việc người nhà Đức Giêsu muốn gặp Ngài, là họ chỉ nhắm đến sự liên hệ xác thịt với Ngài, nhưng Ngài lại muốn cho họ biết : nếu chỉ liên hệ với Ngài vì dòng họ, có chung một dòng máu, thì phải nhớ rằng : “Xác thịt không sinh ích gì, Thần Khí mới làm cho sống. Lời Ta là Thần Khí và là sự sống”(Ga 6,63). Bởi đó Đức Maria chỉ thực sự trở nên Mẹ Thiên Chúa nhờ, Mẹ nói tiếng “Xin Vâng nghe Lời Chúa, và tin tưởng rằng Lời Chúa sẽ thực hiện cho Mẹ như Mẹ đã lắng nghe” (x Lc 1,38). Nên bất cứ ai noi gương Mẹ Maria : có trái tim nghe Lời Chúa để cộng tác với Chúa đem ra thực hành, thì họ giống Mẹ Maria, để được Đức Giêsu nhận vào gia tộc Thánh của Ngài, như Ngài đã nói: “Mẹ tôi và anh em tôi là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21).

            Chúa đã đặt chỉ tiêu nên Thánh cho mọi người : “Các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48). Như thế thì quá khó, vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện, còn ta là loài thụ tạo hữu hạn, làm sao có thể đạt tới trọn lành như Cha trên trời. Nhưng nên hoàn thiện như Đức Maria thì không quá khó, vì Maria là người như chúng ta, thì ta là loài người hèn hạ tội lỗi mà được mang danh là “Mẹ Thiên Chúa”, đúng là “phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa” (Lc 11,28 : Tung Hô Tin Mừng), thì quả là vượt quá trí con người, không ai suy thấu. Ơn huệ đó khởi đi từ lúc ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy,rồi được tiếp tục thanh tẩy và sinh lại bằng Lời (x Ga 15,3 ; Gc 1,18), cũng như được thanh tẩy và sinh lại bởi Chúa Giêsu Phục Sinh (x Cv 2,38). Đây là hiệu quả của hai phần trong Thánh Lễ, và Hội Thánh còn dùng quyền năng Chúa Thánh Thần ghi tạc Lời Chúa vào tấm linh hồn và thân xác của những người đến tham dự (x 2Cr 3,3). Họ trở nên giống Chúa Giêsu, Ngài là Ngôi Lời của Thiên Chúa đã trở thành xác phàm, một thân xác Chúa lấy từ xương thịt Đức Maria, nên thân xác của Đức Maria cũng là thân xác của Con Thiên Chúa, và những ai sống Lời Chúa như Mẹ.

            Như vậy bất cứ ai sống Đạo như Mẹ Maria,thì đều trở nên Đền Thờ đích thực được Thiên Chúa ưa chuộng làm nơi Ngài ngự (x 1Cr 3,16-17).Vì Đền Thờ tâm hồn người Công Giáo được Thiên Chúa quý hơn đền thờ Giêrusalem bằng vật chất mà người Do Thái được ba vua ngoại giáo: Kyrô,Dariô,Actắcsátta, thuộc đế quốc Ba Tư giải phóng từ kiếp nô lệ Babylon được tự do hồi hương tái thiết Đền Thờ, nhất là các vua ấy còn lấy tiền bạc trích từ thuế thu được ở dân địa phương,vì dân phải đóng góp cho vua không ai được gián đoạn, mà sắc chỉ của vua phải được thi hành chu đáo, để cho con cái Israel : các tư tế, các thầy Lêvi, có của lễ dâng lên Thiên Chúa với lòng hân hoan trong ngày khánh thành Nhà Thiên Chúa. Họ đã dâng nhiều của lễ đắt tiền để tạ tội cho toàn thể Israel. Họ còn thiết lập hàng tư tế theo các phẩm trật của họ, và các thầy Lêvi theo các cấp bậc để phục vụ Thiên Chúa tại Giêrusalem. Các thầy Lêvi trăm người như một đã thanh tẩy mình : tất cả đều thanh sạch (x Et 6,7-8.12b.14-20 : Bài đọc năm lẻ).

Qua việc tái thiết đền thờ Giêrusalem làm cho người Do Thái rất hân hoan vui mừng, họ động viên nhau: “Ta hãy vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa” (Tv 122/121,1 : ĐC năm lẻ).

            Việc tái thiết đền thờ Giêrusalem đã minh chứng Chúa làm chủ lịch sử loài người, Ngài có quyền điều khiển mọi vua chúa cùng đóng góp cho công việc của Thiên Chúa. Cụ thể trong việc tái thiết đền thờ Giêrusalem cho người Do Thái có nơi thờ phượng. Tác giả sách Cách ngôn viết : “Trong tay Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy, Người lèo lái đi đâu tùy ý Người. Người có quyền phạt kẻ ác, thưởng người lành, kẻ khờ dại lại được nên khôn, người khôn càng hiểu biết thêm” (Cn 21,1-6.10-13 : Bài đọc năm chẵn).

            Vậy hết thảy những ai muốn được Chúa cất nhắc từ bụi tro, từ đống phân nhơ lên hàng khanh tướng để được địa vị ngang với Mẹ Thánh Chúa, thì phải rắp tâm cầu nguyện : “Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa,xin dẫn con đi” (Tv 119/118,35a : ĐC năm chẵn).

THUỘC LÒNG

            Đức Giêsu nói : “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21)


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: