Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

BÀI ĐỌC : Ed 18,1-10.13b.30-32

            1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:2 Sao các ngươi cứ truyền cho nhau câu ngạn ngữ này trong khắp đất Ít-ra-en: Đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng.

3 Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng -, các ngươi sẽ không còn truyền cho nhau câu ngạn ngữ đó trong Ít-ra-en nữa.4 Này, mạng sống nào cũng thuộc về Ta; mạng sống của cha cũng như mạng sống của con đều thuộc về Ta. Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết.

5 Người nào ăn ở công chính, thi hành điều công minh chính trực,6 không dự tiệc trên núi, không ngước mắt nhìn các ngẫu tượng của nhà Ít-ra-en, không làm cho vợ người đồng loại ra ô uế, không gần gũi phụ nữ đang thời kỳ ô uế,7 không bóc lột ai, trả của cầm cho người cầm của, không cướp của ai, cho kẻ đói bánh ăn, lấy áo che thân kẻ mình trần,8 không cho vay ăn lời, không lấy lãi quá nặng, không nhúng tay vào chuyện bất công, xét xử công minh giữa người với người,9 sống theo những quy tắc của Ta và tuân giữ các quyết định của Ta mà thể hiện lòng trung tín của mình, người ấy mới là người công chính. Chắc chắn nó sẽ được sống - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.

10 Nhưng nếu nó sinh ra một đứa con hung dữ, khát máu, phạm một trong những tội trên, thì hỏi đứa con ấy có được sống không. Không! Kẻ nào làm tất cả những điều ấy chắc chắn sẽ phải chết, máu nó sẽ đổ trên mình nó.

30 Vì thế, hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ xét xử các ngươi: ai nấy theo đường lối của mình - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng. Hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi, chẳng còn chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa.31 Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Hỡi nhà Ít-ra-en, tại sao các ngươi lại muốn chết?32 Quả thật, Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng. Vậy hãy trở lại và hãy sống.

ĐÁP CA : Tv 50

Đ.        Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. (c 12a)

12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ; 15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. 19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

BÀI TIN MỪNG
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

TUNG HÔ TIN MỪNG : x Mt 11,25

            Hall-Hall : Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Hall.

TIN MỪNG : Mt 19,13-15

            13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng.14 Nhưng Đức Giê-su nói: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng."15 Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.

BÀI GIẢNG
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

CHỈ TÔN THỜ THIÊN CHÚA

Dựa vào các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay, Hội Thánh muốn mọi người phải xác tín và sống hai điểm giáo lý:

I. LÝ DO BUỘC LOÀI NGƯỜI CHỈ TÔN THỜ THIÊN CHÚA

Lương tri người  bình thường, nhất là đối với dân Chúa được  Ngài tuyển chọn làm sở hữu, thì ai cũng phải nhận ra con người được sống nhờ bơi lội trong ơn huệ Chúa ban. Bởi đó ông Giôsuê đã tập trung dân tại Sikem, nơi đây là đất Chúa đã hứa ban cho tổ phụ của họ là ông Abraham: “Ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi ngươi”, và để tạ ơn Chúa, ông Abraham đã xây Đền Thờ kính Chúa tại Sikem (x St 12,6-7). Trước mặt toàn dân, ông Giôsuê nhắc lại bao việc kỳ diệu Chúa đã thực hiện là ban muôn vàn ơn cho dân tộc Do Thái, từ khi Ngài dùng tay ông Môsê đưa họ thoát ách nô lệ Ai Cập, để tiến về miền đất chảy sữa và mật (x Xh 3,8). Trước tình thương và ân huệ Thiên Chúa ban như thế, gia đình ông Giôsuê và toàn dân đã thề trung thành chỉ tôn thờ Thiên Chúa và họ đã dựng cục đá làm chứng: “Chúng tôi quyết tâm từ bỏ thờ ngẫu tượng, một chỉ tôn thờ Thiên Chúa mà thôi (Gs 24,14-29: Bài đọc năm lẻ). Vì “lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp con được hưởng (Tv 16/15,5a: ĐC năm lẻ).

Không phải chỉ dân tộc Do Thái mới nhận ra ơn Chúa bao phủ họ, mà bất cứ dân tộc nào trên trái đất, bất cứ tôn giáo nào cũng phải nhìn nhận người ta sống được là bởi ơn Trời. Do đó khi họ gặp khổ, trên môi miệng vội vàng thốt lên: “Trời ơi!”, hoặc trước một người không được giải oan, thì ai cũng nói: “Ông Trời có mắt”. Những lời ấy đã xác nhận Chân Lý: AI CŨNG ĐƯỢC CHÚA TRỜI BẢO VỆ NUÔI DƯỠNG, thì lẽ ra ai cũng phải tôn thờ Thiên Chúa.

II. TÔN THỜ THIÊN CHÚA THÌ PHẢI PHỤC VỤ ĐỒNG LOẠI.

Thánh sử Matthêu ghi lại cảnh : “Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó. (Mt 19,13-15: Tin Mừng). Hình ảnh và giáo huấn Đức Giêsu dạy như thế, chắc chắn Ngài muốn mọi người phải hiểu và thực hành:

  1. Đừng ai đánh mất sự đơn sơ, tâm hồn trong trắng, hồn nhiên dễ thương Chúa đã ban cho khi chào đời. Chúa phán : “Ta trách ngươi điều này : ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. 5 Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Bằng không, Ta đến với ngươi, và Ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó, nếu ngươi không hối cải” (Kh 2,4-5). Vậy người lớn đừng gây gương xấu làm hoen ố tâm hồn bầy trẻ, kẻ làm gương xấu cho người đã thuộc về Chúa sẽ bị lên án : “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn” (Mt 18,6).

2. Mục vụ giáo dục trẻ nhỏ đến với Chúa: Người lớn hãy để cho trẻ được hồn nhiên đến với Chúa như chúng đến với cha mẹ, chứ đừng bắt trẻ phải nghiêm trang nết na như người lớn quỳ chầu trước Thánh Thể.

3. Trách nhiệm của cha mẹ phải nuôi con bằng Đức Tin:

Căn cứ vào Lời Đức Giêsu nói: “Ai không tái sinh bởi Nước và Thần khí, thì không thể vào được Nước Thiên Chúa (Ga 3,5), nghĩa là bất cứ loại người nào, người lớn hay trẻ nhỏ, cũng cần phải được lãnh Bí tích Thánh Tẩy mới được cứu độ. Chính vì vậy mà Hội Thánh Công Giáo đòi buộc những người làm cha mẹ phải sớm cho con được lãnh Bí tích Thánh Tẩy vì :

- Đức Giêsu đã nói: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng” (Mt 19,13 Tin Mừng)

- Hạt giống tốt (Đức Tin) khi gặp được mảnh đất tâm hồn tốt (trẻ thơ) cũng như gia đình là môi trường sống Đạo tốt, chắc chắn sẽ phát triển (x Mt 13,23).

- Vì ơn cứu độ trước nhất phải lệ thuộc vào Chúa Kitô và còn lệ thuộc vào Tín Điều Các Thánh Cùng Thông Công, tức là nhờ Đức Tin của Hội Thánh và của cha mẹ, mà em bé được lãnh Bí tích Thánh Tẩy. Cha mẹ biết điều tốt mà không làm cho con thì có tội (x Gc 4,17).

Ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, nhiều gia đình cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đã xin ông Phaolô ban Bí tích Thánh Tẩy cho, như gia đình bà Lyđia (x Cv 16,14-15) ; gia đình viên cai ngục (x Cv 16,30-34) ;  gia đình công Krispo trưởng hội đường (x Cv 18,8).

(xem Luật ban Bí tích Thánh Tẩy cho trẻ nhỏ trong sách Giáo lý Roma số 1250-1251)

4. Hãy sống đạo bằng tinh thần trẻ thơ

a.  Sống lệ thuộc vào đấng sinh thành:

Thánh Phaolô nói: “Trẻ em trong gia đình có giáo dục là trẻ muốn dùng bất cứ điều gì phải có phép cha mẹ (x.Gl 4,1-4). Thế thì người thuộc về Chúa nhất cử nhất động phải lệ thuộc vào Lời Chúa. Nói cách khác họ là “tù nhân trong Chúa” (Ep 4,1) . tù nhân trong Chúa” là bởi tình yêu giữa Chúa Kitô mà ta đã gắn bó keo sơn, không thế lực nào tách khỏi.

b. Không đòi được người khác tôn vinh:

Thực vậy, khi ăn tiệc người ta để ý mời các đấng các bậc, còn trẻ con thì sao cũng được, không ai quan tâm (x.Mt 14,21); như thế người thuộc về Chúa phải quên mình đi. Vì “chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân” (x Pl 2,6-11).

c.  Không ác tâm với ai:

Thánh Tông Đồ dạy: “Có ác thì như con nít thôi! (1Cr 14,20), nghĩa là trẻ em chơi với nhau thế nào cũng không tránh được bất hòa, khi ấy chúng chạy đi cáo tội với người lớn, rồi lại chơi với nhau.

Và thánh Tông Đồ còn dạy: “Có nóng giận thì sao cho đừng mắc tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan (Ep 4,26). Có nghĩa là khi ta bị ai làm hại, hãy bắt chước Chúa Giêsu trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, lúc Ngài bị treo lên thập giá thì trời sầm tối, Ngài đã cất tiếng cầu nguyện cho kẻ hại mình (x.Mt 27, 45 và Lc 23,34).

d.  Thăng tiến tri thức vươn đến trưởng thành:

Thánh Phaolô nói: “Khi tôi còn trẻ, tôi nói năng như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại đi những gì là trẻ nhỏ (1Cr 13,11).

Thực vậy trẻ nhỏ nói trước hiểu sau. Tình trạng ấu trĩ ấy dần dần phải loại bỏ khi đến tuổi trưởng thành : hiểu biết rồi hãy nói năng.

e.   Sống với Chúa và mọi người bằng tình yêu:

Lời Kinh Thánh nói: “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui”(Tv 131/130,1-3). Thực vậy, một đứa trẻ lớn lên phát triển về mọi phương diện, không phải chỉ được nuôi bằng cao lương, mà quan trọng là được nuôi bằng tình yêu.

Chỉ có người Công Giáo mới được Chúa mạc khải cho biết phải sống những đặc tính trẻ thơ như trên. Do đó Đức Giêsu cất lời tạ ơn Chúa Cha cho chúng ta : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn” (Mt 11,25: Tung Hô Tin Mừng).

Trẻ thơ thì em nào cũng thích chạy đến nép mình vào lòng cha mẹ, thế thì người Công Giáo sống tinh thần trẻ thơ lại càng cần đến dự Lễ mới thực là nép mình vào Thiên Chúa Tình Yêu, để có khả năng thực hành giáo huấn Chúa dạy qua miệng ngôn sứ Ezêkiel: “Ngươi không làm cho vợ người đồng loại ra ô uế, không gần gũi phụ nữ đang thời kỳ ô uế, không bóc lột ai, trả của cầm cho người cầm của, không cướp của ai, cho kẻ đói bánh ăn, lấy áo che thân kẻ mình trần, không cho vay ăn lời, không lấy lãi quá nặng, không nhúng tay vào chuyện bất công, xét xử công minh giữa người với người, thể hiện lòng trung tín của mình, người ấy mới là người công chính, chắc chắn nó sẽ được sống.

Nhưng nếu nó sinh ra một đứa con hung dữ, khát máu, phạm một trong những tội trên chắc chắn sẽ phải chết, máu nó sẽ đổ trên mình nó. Hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội đã phản nghịch của các ngươi, chẳng còn chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Sao các ngươi cứ truyền cho nhau câu ngạn ngữ này: “Đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng. Các ngươi sẽ không còn truyền cho nhau câu ngạn ngữ đó nữa vì mạng sống của cha cũng như của con đều thuộc về Ta. Ai phạm tội kẻ ấy phải chết nhưng Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết (Ed 18,1-13.30-32 : Bài đọc năm chẵn).

Vậy dân Chúa phải cất lời cầu xin: “Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng (Tv 51/50,12a: ĐC năm chẵn). Vì Chúa muốn mọi người phải sống tinh thần trẻ thơ mới được vào Nước Trời. Do đó trước cửa Trời có nhiều người muốn chen chân vào, trước nhất là ông mặc áo vua, tay cầm gậy, đội mũ cà cuống. Chúa hỏi : Ngươi là ai? Dạ thưa con là Giáo hoàng. Chúa nói : Đứng đợi đã! Người khác mặt veston cũng chen chân, Chúa hỏi : Ngươi là ai? Dạ con là Tổng thống. Chúa nói : Đứng bên hậu xét!.... Cuối cùng một cụ già lọm khọm chống gậy tiến đến. Chúa hỏi : Ngươi là ai? Dạ thưa con là con nít! Chúa nói :  Vô đi con, vô đi con!

THUỘC LÒNG

Chúa Giêsu dạy : “Hãy để trẻ nhỏ đến với ta, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng (Mt 19,14).

http://phaolomoi.net

Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: