Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM A
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)

BÀI ĐỌC I : Cn 31,10-13.19-20.30-31

            10 Tìm đâu ra một người vợ đảm đang ? Nàng quý giá vượt xa châu ngọc. 11 Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. 12 Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai hoạ cho chồng. 13 Nàng tìm kiếm len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc.

            19 Nàng tra tay vào guồng kéo sợi, và cầm chắc suốt chỉ trong tay. 20 Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng.

             30 Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. 31 Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng do những việc nàng làm.

ĐÁP CA : Tv 127

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. (x c 1a)

1 Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. 2 Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may.

3 Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn.

4 Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ  Người.5 Xin Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh.

BÀI ĐỌC II : 1Tx 5,1-6

              1 Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em.2 Vì chính anh em đã biết rõ: ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. 3 Khi người ta nói: "Bình an biết bao, yên ổn biết bao! ", thì lúc ấy tai hoạ sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được.4 Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em.5 Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối.6 Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ

BÀI TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 15,4a.5b

            Hall-Hall : Chúa nói : Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. Hall.

TIN MỪNG : Mt 25,14-30

            14 Bấy giờ, Đức Giê-su  kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." 21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

 

BÀI GIẢNG

ĐẦY TỚ TRUNG TÍN

            Chỉ còn một Chúa nhật nữa là kết thúc năm Phụng Vụ. Hội Thánh hướng dẫn con cái mình như đến trình diện trước mặt Chúa, để báo cáo với Ngài về những ân huệ Chúa đã trao cho, nhất là những “Nén Bạc Giáo Lý”, Hội Thánh đã trao cho trong suốt năm Phụng Vụ, vì Chúa sẽ đến bất ngờ, nên thánh Phaolô lưu ý chúng ta : “Tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối.Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ !” (1Tx 5,4-6 : Bài đọc II)

            Vậy mỗi Kitô hữu đã biết mình là con cái ánh sáng, thì mọi sinh hoạt của người ấy phải được Chúa Giêsu là ánh sáng hướng dẫn (x Ga 8,12). Vì nếu không có Ngài, tất yếu kẻ đó thuộc về sự dữ, thuộc về bóng sự chết. Bởi thế, phải luôn tỉnh thức và sống tiết độ, cụ thể phải là :

-         Người đầy tớ trung tín và lương hảo.

-         Người làm lời cho Thiên Chúa.

-         Yêu quý lao động để không trở thành kẻ lười sinh láo .

 

 I. NGƯỜI ĐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ LƯƠNG HẢO.

            Hai đầy tớ lương hảo và trung tín trong Tin Mừng hôm nay đã diễn tả tình yêu của họ đối với chủ trong tương quan chủ - tớ. Ta biết tương quan bền chặt nhất của tình yêu là tương quan phu-thê, nhưng dấu hiệu tuyệt đỉnh của tình yêu lại là tôi-tớ ! Không ai yêu con bằng người mẹ, bà bộc lộ tình yêu ấy như một kẻ nô lệ khi chăm sóc con mình. Hai vợ chồng yêu nhau tha thiết, họ lại thích làm nô lệ cho nhau mà lấy làm hãnh diện, chứ không mặc cảm bị hạ cấp, ô nhục như nô lệ !

            Bởi đó, Chúa nhật trước, Đức Giêsu đề cập đến tình Ngài yêu con người thắm thiết như mối tình phu-thê trong ngày cưới ; Chúa nhật này con người phải đáp trả tình yêu của Chúa bằng tinh thần phục vụ như người đầy tớ trung tín, như dâu thảo trong gia đình chồng… Chính Đức Giêsu vừa  là Thầy, vừa là Chúa. Thế mà lại trở nên như kẻ nô lệ cúi xuống rửa chân cho môn đệ vẫn không mặc cảm, không bị thoái vị (x Ga 13), nhưng trở nên mẫu mực cho mọi tương quan tình yêu. Như thế, mỗi Kitô hữu phục vụ Nước Chúa với cương vị vừa là Hiền thê, vừa là tôi tớ, cương vị nào cũng phải là người lương hảo và trung tín như hai đầy tớ trung trực trong Tin Mừng hôm nay (x Mt 25,21-23).

II. NGƯỜI LÀM LỜI CHO THIÊN CHÚA .

            Tin Mừng hôm nay nói đến hai người đầy tớ trung tín : Người được chủ trao cho năm nén, người này làm lời thêm năm nén nữa ; anh kia chỉ lãnh hai nén, anh cũng làm lời gấp đôi. Tuy số vốn và số lời khác nhau, nhưng họ cùng đạt chỉ tiêu lời 100%, do đó họ đều được chủ khen thưởng như nhau : "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! " (Mt 25,21 = Mt 25, 23).

            Cũng thế, mỗi tín hữu được Thánh Thần phân phối cho các ân lộc khác nhau, người thì được cho lời khôn ngoan, kẻ được ơn chữa bệnh… cốt để mưu ích chung (x Rm 12,6t ; 1Cr 12). Họ dùng những ơn ấy với tư cách là Hiền thê của Đức Kitô để chăm sóc đồng loại. Chính vì vậy mà tác giả sách Cách ngôn (Cn 31,10-31 :Bài đọc I), đã mượn lời ca tụng người vợ hiền đức để ám chỉ đến các tôi tớ trung tín trong Tin Mừng hôm nay :

·    Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng” (c 11a) – như Đức Giêsu đã tín nhiệm các môn đệ, Ngài nói : “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8).

·    Chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc” (c 11b) – như hai đầy tớ trung tín dâng lên chủ cả vốn lẫn lời ! (x Mt 25,20-22). Hình ảnh này diễn tả hai thánh Tông Đồ Phaolô và Phêrô, ông Phaolô giỏi hơn ông Phêrô về văn hóa và Luật Môsê, nên ông được Chúa chọn làm Tông Đồ muôn dân, còn ông Phêrô bị người đương thời coi thường là kẻ vô học thức (x Cv 4,13), vì ông chỉ là dân thuyền chài, nên ông được Chúa dùng chăm sóc dân Do Thái mà thôi (x Gl 2,7-9). Nhưng cả hai vị này đều xứng danh là cột trụ Đức Tin của Hội Thánh (Chúa thưởng giống nhau). Do đó hai vị có chung lễ kính ngày 29/6.

·    Nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho cho chồng” (c 12) – Đức Giêsu nói về thành quả các môn đệ đạt được : “Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha ” (Ga 14,12), đến như các Tông Đồ “cầm phải rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao." (Mc 16,18a)

·    Nàng tìm kiếm len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc. Nàng tra tay vào guồng kéo sợi, và cầm chắc suốt chỉ trong tay. Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ, và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Nơi cổng thành nàng được tán dương do những việc nàng đã làm” (c 13.19-20.31) – như hình ảnh hai đầy tớ trung trực, nhờ cần cù nỗ lực hết sức trong nhiệm vụ, nên họ đạt chỉ tiêu lời 100% . Bởi đó cả hai được chủ khen thưởng là đầy tớ trung tín. Chủ nói : “Anh đã được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (x Mt 25,21-23).

            Hình ảnh này diễn tả tất cả những người Công Giáo từ bậc Giáo hoàng đến người phu quét rác, nếu đã chu toàn việc bổn phận đẹp lòng Chúa, thì đều được thưởng làm Thánh giống nhau trong Nước Thiên Chúa.

            Vậy muốn làm việc sinh nhiều hoa lợi dâng lên Chúa, không cách nào hơn là hằng ngày ta phải kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc hiệp dâng Thánh Lễ cách trọn vẹn, thì được Chúa Giêsu Phục Sinh ở cùng, như Ngài đã kêu gọi và chúc phúc : “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,4a.5b : Tung Hô Tin Mừng).

III. YÊU QUÝ LAO ĐỘNG ĐỂ KHÔNG TRỞ THÀNH KẺ LƯỜI SINH LÁO.

            Luật ngày Sabat của người Do Thái dạy kính Chúa là phải nghỉ việc, nhưng Đức Giêsu lại dạy : yêu Chúa là phải phục vụ đồng loại bất cứ lúc nào, vì thế sáu phép lạ Đức Giêsu làm cứu giúp con người, Ngài cứ nhắm vào ngày Sabat (x Mt 12, 9 ; Lc 13,10 ; Lc 4,1 ; Ga 5,1 ; Ga 6,4 ; Ga 9,16), bị người ta cự lại, thì Ngài giải thích, vì “Cha Ta hằng làm việc, Ta cũng thế !” (Ga 5,17) Như thế, ai ham thích làm việc, người ấy bày tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính vì thế mà sau khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, với dáng vóc người làm vườn, Ngài đã tỏ mình ra cho bà Maria Madalena (x Ga 20,15).Như thế Ngài là hiện thân của Adam trong tình trạng vô tội mà Chúa đã trao cho ông nhiệm vụ canh tác vườn (x St 2,15).

            Khi nhập thể, Ngôi Hai chọn làm con của bác thợ mộc Giuse (x Mt 13,55) ; khi Đức Giêsu bắt đầu hoạt động công khai,Ngài chọn môn đệ cũng trong giới lao động (x Mt 4,18-22) ; chỉ có người lao động như ông Simon thành Kyrênê mới vác đỡ thập giá cho Đức Giêsu (x Lc 23,26). Bởi vậy thánh Tông Đồ dạy : “Hãy luôn làm việc, để khỏi trở nên gánh nặng cho ai, và có gì chia sẻ cho người khác thì phúc hơn là lấy !” (1Tx 3,11 ; Cv 20,35).

            Thánh Phêrô cũng dạy: “Anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã !” (2Pr 1,10).

            Hiến Chế Hội Thánh Trong Thế Giới Ngày Nay số 35 dạy: Hoạt động của con người phát xuất từ con người, nên quy hướng về con người. Thật vậy, khi làm việc con người không những biến đổi sự vật và xã hội, mà còn cải thiện chính mình. Bởi vì khi làm việc, con người học biết được nhiều điều, phát triển tài năng, cũng như thoát ra (khỏi kiếp loài vật) và vượt khỏi chính mình (trở nên giống Chúa). Nếu đựơc hiểu cho đúng, thì sự tăng triển này đáng giá hơn mọi của cải thu tích được. Giá trị của con người hệ tại ở “cái mình là” hơn hệ tại ở “cái mình có”. Cũng vậy, tất cả cái gì con người làm để đạt tới một mức độ công bình cao hơn, một tình huynh đệ rộng lớn hơn, và một trật tự nhân đạo hơn trong các tương quan xã hội, đều quý trọng hơn các tiến bộ kỹ thuật…”

            Vậy ta hãy chọn cách sống yêu quý lao động để thành người tôi tớ trung tín của Chúa. Nếu không trở nên kẻ lười sinh láo.

            1/ Lười biếng, là kẻ không biết sử dụng vốn để gây lời,đưa chôn giấu đi (x Mt 25,26). Sách Huấn ca (22,2) gắt gao kết án những kẻ như thế : “Tên lười tệ kém hòn phân, ai mà đụng nó là tay phủi liền !” Thật là đáng khinh dể, vì kẻ lười cầm đùi thịt gà ăn vẫn thấy nhẹ, nhưng nó không cầm nổi chổi lông gà để phủi bụi bàn ăn !

            2/ Không cộng tác với ai, là kẻ không gởi bạc vào ngân hàng (x Mt 25,27). Công Đồng Vat.II trong G.E.S. số 32 nói : “Thiên Chúa đã dựng nên con người, không phải để sống riêng rẽ, nhưng để tạo sự liên kết xã hội,vì Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu độ con người cách riêng rẽ thiếu liên kết

            3/ Kẻ lười sinh láo. Tên đầy tớ nhận một nén vàng của chủ, vì lười biếng không làm sinh lời nên nói càn, thiếu “lô-gíc”.

                     * Nói láo với chủ : “Tôi biết ông là người hà khắc !” (Mt 25,24a) Thật là quá láo! Giả như hắn được gọi đến đầu tiên để tính sổ với chủ, hắn không biết chủ xử trí ra sao, hắn nói càn vì hiểu lầm, thì còn tha thứ cho hắn được ! Đây trước mắt hắn, hai người bạn được chủ đối xử rất hậu hĩnh, không lấy vốn, chẳng trích lời, lại còn cho thêm, thật là “công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,bạn quả là lắm phúc nhiều may!” (Tv 128/127,2). Vì “Ngài không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ kẻ hiền lương” (Tv 15/14,5).

            Người chủ nhân hậu đến thế mà hắn nói láo kết án chủ : “Ông là người hà khắc!” Đúng là lười sinh láo !

            Trong thực tế, ở đâu cũng vậy, kẻ không chịu làm gì lại hay phê bình chỉ trích, và đòi hỏi này nọ, mà không bao giờ đòi hỏi mình đã làm gì cho ai được nhờ!

                     * Nói thiếu lô-gíc. Nó nói với ông chủ : “Ông gặt nơi không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!” (Mt 25,24-25)

            “Của ông còn nguyên đây này”, vậy mà hắn dám nói : “Ông không gieo, không vãi mà đòi gặt ?”

            Vì những tội trên, bản án của hắn là :

a-     Đứa lười biếng trở nên kẻ vô dụng ! (x Mt 25,30)

b-     Vì nói láo nên hắn bị kết án : “Ta sẽ xử với  ngươi theo miệng ngươi nói!” (Lc 19,22).

            Bởi vậy, biết mình chưa làm lợi gì cho ai, thì nên câm miệng lại, và đừng đòi hỏi gì. Hoặc vì hiểu lầm mà kết án chủ, thì hãy biết sám hối, xin lỗi chủ, chắc chắn hắn sẽ nhận được lòng xót thương như anh trộm lành được Chúa Giêsu cho vào Thiên Đàng ngay khi anh còn treo trên thập giá (x Lc 23,40-43). Ở đây, vì nói láo, nên bị đuổi ra ngoài vào “nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng” (Mt 25,30), vì nó là “kẻ thù của vua, phải hạ sát trước mặt vua !” (Lc 19,27).

            c- Những gì nó có cũng sẽ bị giựt mất mà trao cho người đã có mười nén! (x Mt 25,28-29). Điển hình như chức vụ Tông Đồ, Chúa đã ban cho ông Giuđa, thế mà hắn đã từ bỏ vì tham 30$! Rốt cuộc hắn đi tự vẫn nhào đầu xuống đất lòi ruột ra ! (x Cv 1,18) Vì thế chức vụ Tông Đồ của Giuđa  bị Chúa lấy lại và trao cho ông Matthia (x Cv 1,15).

          Nhìn lại đời ta, có khi mình còn tồi tệ, bỉ ổi hơn tên đầy tớ thứ ba lười biếng và lếu láo, bị Chúa kết án. Vì dầu sao tên đầy tớ bất trung ấy còn có công chôn giấu nén vàng của chủ, không làm thất thoát một xu! Còn chúng ta, chẳng những không giữ nguyên vẹn những kho báu Chúa trao : Xác hồn mạnh khỏe với tài năng, địa vị cũng như của cải vật chất, nhất là ơn thánh Chúa ban qua Hội Thánh. Vì bất trung với Chúa nên đã làm tiêu tan hết những ơn trọng đại đó, thì liệu sẽ phải lãnh án phạt kinh hoàng hơn biết mấy, xứng với việc đã làm! (x 2Cr 5,10 ; Mt 25,30 : Tin Mừng).

            Trong lịch sử các Thánh, nhiều vị được Chúa trao số vốn nhỏ bé lại làm vinh hiển Chúa nhất. Đan cử :

            C Thánh Maria Madalena, một người bị kết án là phụ nữ tội lỗi khét tiếng vì, bị bảy quỷ thống trị, thế nhưng khi bà được Đức Giêsu trừ bảy quỷ cho, từ bấy giờ bà hiến dâng tất cả tài sản cho việc truyền giáo, và trở thành người đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho thế giới (x Lc 8,1-3 ; Ga 20,18).

            C Thánh Gioan Maria Vianey có trí khôn tầm thường,không đủ điểm trong các môn Thần học ở Đại Chủng Viện, nên đã bị Cha Giám đốc sa thải! Nhưng nhờ cha Sở bảo lãnh, Gioan Vianey được trở lại Chủng Viện, và ngài đã trở nên một vị Linh mục thánh thiện, nhiệt tình, gương mẫu, xứng đáng là Bổn mạng các cha Sở!

            C Thánh nữ Catharina, vì hoàn cảnh gia cảnh nghèo nên thất học, thế mà nhờ bà biết cầu nguyện cho Hội Thánh đang gặp sóng gió, bà đã thành công làm cho ba Giáo hoàng đang tranh ngôi vị vào những năm 1378-1417, một ở Roma, một ở Bỉ, một ở Pháp từ chức để bầu lại Thủ Lãnh Hội Thánh, thủ đô đặt ở Roma. Vì công đức ấy mà Hội Thánh tôn vinh bà làm Thánh Tiến sĩ. Bởi thế, thánh Phaolô nói : “Thiên Chúa đã chọn sự yếu đuối để bêu nhuốc hạng khôn ngoan và mạnh mẽ,những gì thế gian cho là ti tiện không đáng kể, Thiên Chúa lại cho những điều không không để hủy diệt điều có ra không, hầu không có xác phàm nào dám vênh vang trước mặt Chúa” (1Cr 1,27-29).

THUỘC LÒNG.

            Thánh Phêrô dạy : “Anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã !” (2Pr 1,10).

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: