Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG - NĂM C
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
 BÀI ĐỌC 1 : Br 5,1-9

            1 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục, và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi ; 2 hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa ; và đội lên đầu triều thiên vinh quang Đấng Vĩnh Hằng ban tặng. 3 Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi. 4 Mãi mãi Người sẽ gọi ngươi là "Bình an xây dựng trên công chính", và "Vinh quang phát xuất từ lòng kính sợ Thiên Chúa". 5 Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy đứng ở nơi cao, và hướng nhìn về phía đông : Kìa xem con cái ngươi từ đông sang tây tụ họp về theo lời Đấng Thánh đã truyền dạy. Được Thiên Chúa nhớ đến, chúng hớn hở mừng vui. 6 Xưa chúng bị quân thù áp giải, phải rời ngươi, không xe không ngựa. Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi, chúng được kiệu đi vinh quang rực rỡ, khác chi một ngai vàng. 7 Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò nổng có tự lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu, để  Ít-ra-en tiến bước an toàn dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa. 8 Theo lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loại quế trầm sẽ toả bóng che rợp Ít-ra-en, 9 vì Thiên Chúa sẽ dẫn Ít-ra-en đi trong hoan lạc, dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người.

ĐÁP CA : Tv 125

Đ.        3 Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !

Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

1 Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. 2 Vang vang ngoài miệng câu cười nói,rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

2ab Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: "Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay! " 3 Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

4 Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. 5 Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

6 Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo ; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

BÀI ĐỌC 2 : Pl 1,4-6.8-11

Thưa anh em, 4 tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy,5 vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng.6 Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm. 8 Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. 9 Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên,10 để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. 11 Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.

BÀI TIN MỪNG
 TUNG HÔ TIN MỪNG : Lc 3,4.6

            Hall-Hall : Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Hall.

TIN MỪNG : Lc 3,1-6

            1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên,2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

BÀI GIẢNG
 KHÁT VỌNG ĐẤNG CỨU ĐỘ!

 

            Xưa dân Do Thái mong Đấng Mêsia đến giải phóng dân tộc họ thoát ách nô lệ, để đưa dân tộc lên siêu cường quốc thế nào, thì người Công Giáo hôm nay phải khát khao mong đợi Chúa đến gấp bội phần, để Ngài làm cho Hội Thánh được rạng ngời vinh quang siêu bội, vượt hơn lòng mơ ước của mọi người. Muốn được thế, chúng ta phải hiểu và sống 5 điểm giáo lý sau đây :

            1/ Lời kêu gọi của ông Gioan Tẩy Giả nhắm kêu gọi những ai ?

            2/ Kêu gọi làm gì ?

            3/ Việc làm cụ thể để vào Hội Thánh là việc nào?

            4/ Vào Hội Thánh để được những gì ?

            5/ Minh chứng một cộng đoàn đã diễn tả được khuôn mặt Hội Thánh vinh quang ?

 

1/ LỜI KÊU GỌI CỦA ÔNG GIOAN TẨY GIẢ – NGƯỜI TIN CHÚA – NHẮM ĐẾN AI ?

            Lời kêu gọi của ông Gioan Tẩy Giả không chỉ nhắm đến những kẻ sống vô luân, hay những người Do Thái nắm giữ Luật của ông Môsê, họ tự hào đã đạt đến tuyệt đỉnh của niềm tin, đạt được trọn vẹn ơn cứu độ ! (x Dnl 4,8). Như lời ông Môsê nói trước mặt toàn dân Do Thái : “Có dân tộc lớn lao đến nỗi được thần minh ở gần như Thiên Chúa chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu lên với Người? Có dân tộc nào lớn lao đến nỗi, họ có bộ Luật công minh như toàn thể Luật này Ta đặt trước trước mắt các ngươi hôm nay” (Dnl 4,8). Đối với ông Gioan Tẩy Giả, ông còn muốn nói với hết mọi loại người trên thế giới : Người Do Thái tự hào có Luật Chúa ban, có Chúa ở bên, nhưng đó cũng chỉ là trong niềm tin mà thôi. Đối với chúng ta hôm nay, Lời Chúa ban cho không phải bằng chữ viết trên tấm đá, nhưng là Lời đã trở thành xương thịt, thành Ngôi vị là Đức Giêsu Kitô đang ở giữa chúng ta. Ai đón nhận được Ngài còn hãnh diện và tự hào hơn ông Môsê nói với dân Do Thái thuở xưa. Bởi thế, ông Gioan đã kêu gọi hết thảy mọi loại người từ ngoài xã hội cho đến trong Đạo, cụ thể như hoàng đế Tibêriô, tổng trấn Pontiô Philatô, quận vương Hêrôđê, Philipphê và Lysania ; rồi đến các vị thượng tế Hanna và Caipha ; cuối cùng nhắm đến dân có đạo cũng như người ngoại giáo ! Cụ thể toàn dân Do Thái từ miền bắc Galilê tới miền nam Giuđê, rồi đến các dân trong các vùng Iturê, Trakhônít, Abilênê ! (x Lc 3,1-2 : Tin Mừng). Nói cách khác ông Gioan Tẩy Giả kêu gọi toàn thể loài người tin vào ơn cứu độ thời Tân Ước là ơn phổ quát, chứ không như người Do Thái muốn độc quyền ơn cứu độ cho dân tộc mình.

            Tất cả những loại người này,dù dân có Luật Môsê, thì cũng đang ngồi trong bóng tối sự chết, ông Gioan Tẩy Giả gọi họ là những người đang sống giữa sa mạc (x Lc 3,4 : Tin Mừng) ; còn ngôn sứ Baruk gọi họ đang ở chốn “mặt trời lặn, hãy mau mau lên đường đến nơi mặt trời mọc” (x Br 5,5 : Bài đọc I – bản dịch của NTT), có nghĩa là mọi tội nhân đang trong bóng đêm sự chết mau đến cùng Chúa Giêsu, “Ngài là Vầng Đông đến viếng thăm ta” (Lc 1,78), để nhờ Ngài biến tội ra ơn, biến chết ra sống.

2/ KÊU GỌI ĐỂ LÀM GÌ ?

            Lời kêu gọi không dừng lại trên bình diện luân lý, không chỉ từ bỏ lối sống gian dối, độc ác quỷ quyệt, nhưng kêu gọi mọi người phải về sống trong Hội Thánh Chúa Kitô thiết lập, điều này phải khởi sự từ dân Do Thái (x Ga 4,22) như lời ngôn sứ Baruk kêu gọi : “Hãy chỗi dậy, Giêruselem hỡi, hãy đứng lên mỏm cao, hãy ngó về phương Đông – Chúa Kitô (x Lc 1,78) – hãy nhìn các con cái ngươi từ nơi mặt trời lặn (sống trong sự chết), tới nơi mặt trời mọc (Chúa Giêsu ban sự sống), và Thiên Chúa đem chúng về lại cho ngươi (Hội Thánh Chúa Kitô) công kênh trong vinh quang như trên một ngai vua“ (x Br 5,5-6 : Bài đọc I – bản dịch NTT).

3/ LÀM GÌ CỤ THỂ ĐỂ GỌI LÀ VÀO HỘI THÁNH?

            Việc cụ thể nhất là đón nghe Lời Chúa, lãnh các Bí tích và sống công chính.

            a- Nghe Lời Chúa mới có khả năng tập họp mọi người. Ngôn sứ Baruk nói : “Bởi Lời của Đấng Thánh, chúng hoan hỉ vì Thiên Chúa đã nhớ  đến chúng”, cụ thể “chúng được tập họp từ nơi mặt trời lặn đến nơi mặt trời mọc” (tập họp kẻ dữ người lành) cho họ được kết hợp với Chúa Giêsu là Mặt Trời Công Chính đã xuất hiện viếng thăm ta  (x  Br 5,5 : Bài đọc I ; Lc 1,78).

            b- Lãnh các Bí tích. Tin Mừng thuật lại : “Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” (Lc 3,4 : Tin Mừng). Người ta được ơn tha tội không phải chỉ là hậu quả việc đến với ông Gioan để lãnh phép rửa, vì phép rửa của ông chỉ có giá trị thúc giục lòng người ta sám hối, để đến kết hợp với Chúa Giêsu, khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy và hoàn hảo trong Bí tích Thánh Thể.

            c- Sống công chính. Ông Gioan kêu gọi mọi người phải “lấp hố, bạt đồi, đường cong queo nắn cho ngay” (Lc 3,4-5 : Tin Mừng – bản dịch NTT). Ai muốn làm được việc này phải mời Chúa đến giúp tu sửa lại cách ăn nết ở bất chính của mình sao cho đẹp lòng Chúa, có lòng nhân ái với mọi người. Ngôn sứ Baruk cũng đã tiên báo điều này  : “Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò nổng có tự lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu, để Israel tiến bước an tòan dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa” (Br 5,7 : Bài đọc I). Nhưng không phải ai muốn tốt là có khả năng làm được. Chính thánh Phaolô cũng nói lên sự bất lực trong lãnh vực này : “Chẳng có gì lành cư ngụ trong tôi, sự lành tôi muốn tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn tôi lại cứ làm” (Rm 7,18-19). Vì thế chúng ta phải cầu nguyện : “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,người giàu có, lại đuổi về tay trắng” (Lc 1,51-53). Bởi vì “ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công, thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công, còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ, Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng” (Tv 127/126,1-2).

4/ VÀO HỘI THÁNH ĐỂ ĐƯỢC GÌ ?

            Ai gia nhập Hội Thánh để dự tiệc Thánh Thể, thì người đó được những ơn như ngôn sứ Baruk đã báo trước (xem Bài đọc I : Br 5,1-4) :

-         Cởi bỏ áo tang khổ nhục, mặc lấy vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho”. Cụ thể ai nghe Lời Chúa trong Phụng Vụ thì “khỏi phải đến tòa phán xét, nhưng đã ngang qua sự chết mà vào cõi sống” (Ga 5,24) ; ai Rước Lễ thì được Chúa tha tội, xác họ có chết cũng được sống lại (x Ga 6,54).

-         Mặc áo choàng công chính của Thiên Chúa”. Dự Lễ, nghe Lời và rước Lễ là “mặc lấy Chúa Kitô” (Gl 3,27), hơn xưa Adam, Eva sau khi phạm tội thấy mình trần truồng xấu hổ, họ lấy lá vả che thân mà không ổn (x St 3,7) ; Chúa thương họ, Người lột da thú may áo mặc cho (x St 3,21).

-         Đầu đội triều thiên vinh quang của Đấng Vĩnh Hằng”. Ai được kết hợp với Chúa Giêsu để phục vụ trong gian khổ, thì được cùng chia phần vinh hiển với Ngài (x Rm 8,17) ; Chúa Giêsu còn hứa cho kẻ theo Ngài được chia Vương quyền của Ngài : “Được ngồi trên mười hai ngai tòa xét xử mười hai chi tộc Israel” (Mt 19,18) ; chẳng những thế “họ còn được xét xử muôn dân muôn nước trong Vương quyền của Chúa” (Kn 3,7-8).

-         Mãi mãi Người sẽ gọi ngươi là “bình an xây dựng trên công chính và vinh quang phát xuất từ lòng kính sợ Chúa”. Người có tên là “Bình An Xây Dựng Trên Công Chính”, họ được gọi là con Chúa Trời (x Mt 5,9), họ luôn sống trong bình an, vì đi loan báo Tin Mừng bình an cho đồng loại (x Mt 10,13).

5/ CÁCH SỐNG ĐẠO CỦA MỘT CỘNG ĐOÀN HỘI THÁNH GƯƠNG MẪU.

            Phụng Vụ hôm nay nhắc đến gương sống đạo của giáo đoàn Philíp trong Bài đọc II (Pl 1,4-6.8-11):

            a- Chủ chăn như ông Phaolô “luôn yêu quý anh em tất cả với tình thương của Đức Kitô Giêsu” và luôn cầu nguyện cho “lòng mến của anh em ngày càng thêm dồi dào, khiến anh em được hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn…”.

            b- Giáo dân tích cực thông phần “vào việc rao giảng Tin Mừng… Như thế anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giêsu Kitô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.” (x thêm Rm 11,16 ; 1Cr 3,23)

            Được Chúa cho sống như thế, họ luôn phải tạ ơn và cao rao rằng : “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại ! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.” (Tv 126/125, 3 :  Đáp ca)

            Ước chi cộng đoàn chúng ta biết sống như giáo đoàn Philíp, chúng ta hy vọng chắc chắn cộng đoàn của ta là hiện thân của ông Gioan Tẩy Giả, lôi kéo những người đang sống lạc xa Hội Thánh trở về với Giáo Hội là Mẹ chúng ta, là cộng đoàn được Chúa sẽ đưa về trời cả xác hồn trong ngày Chúa lại đến.

            Cô An-dơ-li-na Chơ-ly là một nữ minh tinh trong phim trường Hô-ly-út nổi tiếng nhất thế giới, có lối sống thác loạn về tình dục! Nhưng năm 2004 cô được chọn trong số 25 người làm việc từ thiện, và cô đã trở thành Đại sứ thiện chí của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc. Được phỏng vấn, cô khiêm tốn thú nhận đời tư của mình :

            Trước đây khi còn làm diễn viên, cách sống của tôi vô cùng tồi tệ, không xứng đáng là người, sự bình an không bao giờ đến với tôi! Nhưng từ ngày tôi dốc của vào việc từ thiện và dấn thân phục vụ người xấu số, tôi thoát được nếp sống hèn hạ trước đây, và sự bình an đến tràn ngập tâm hồn tôi!

            Lối sống cải thiện của cô minh tinh này, mới có thể cất lời nói với mọi người : “Kìa Đức Vua là Chúa Tể hoàn cầu ngự đến. Chính Người sẽ cất ách tù đày cho chúng ta” (Tung Hô Tin Mừng).

THUỘC LÒNG.

            Ai không đếm xỉa đến việc nhận biết Thiên Chúa, Thiên Chúa phó mặc cho trí não ngông cuồng của nó làm điều bất xứng! (Rm 1,28).

http://phaolomoi.net

Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: