Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
CHỦ ĐỀ I - Suy Niệm 24: GIÁO SĨ MẮC NỢ GIÁO DÂN LỜI CHÚA.
SUY NIỆM 24 
GIÁO SĨ MẮC NỢ GIÁO DÂN LỜI CHÚA.
Trong Sắc Lệnh về Chức Vụ và Đời Sống các Linh Mục số 4 dạy : “Dân Chúa được đoàn tụ trước hết là nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống, Lời này cần phải đặc biệt tìm thấy nơi miệng lưỡi các Linh mục. Do đó các Linh mục mắc nợ với mọi người về việc thông truyền cho họ chân lý Phúc Âm”.
Linh mục có thể làm nhiều cách để quy tụ dân về cho Chúa như tổ chức ca đoàn hát hay, xây dựng Nhà Thờ lộng lẫy khang trang, đoàn thể sinh động v.v… Nhưng đứng hàng đầu việc quy tụ dân về cho Chúa, vẫn phải là : Chủ chăn làm cho giáo dân thích đến Nhà Thờ nghe giảng Lời Chúa phong phú và sâu sắc, tâm hồn như lửa bốc. Bởi thế, bất cứ cộng đoàn nào nhân danh Chúa mà tập họp lại không do Lời Chúa quy tụ, thì đó không phải là cộng đoàn Phụng Vụ, không bày tỏ Chúa Kitô đang hiện diện.
Ngôn sứ Malaki ghi lại Lời Chúa chúc dữ cho hàng tư tế : Hỡi các tư tế, nếu các ngươi không nghe, không lưu tâm mà tôn vinh danh Ta. Ta sẽ phóng chúc dữ xuống trên các ngươi và Ta sẽ chúc dữ cho sự chúc lành của các ngươi. Này Ta chặt cánh tay các ngươi và sẽ vãi phân lên mặt các ngươi, đó là phẩn do lễ bái của các ngươi, và làm một với phẩn ấy, người ta sẽ mang các ngươi đi(Ml 2,1-3 : Bản dịch NTT).
F Giáo huấn của Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Hội Thánh số 35 dạy : “Giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền bá Tin Mừng cho thế giới cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế”.
Hiến Chế Mạc Khải số 24 mượn lời thánh Giêrônimô khẳng định : “Ai không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”.
“Do Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, mọi giáo dân đều có bổn phận loan báo Tin Mừng bằng việc lành và lời nói đúng ý Chúa dạy, để họ được mời gọi cộng tác với Giám mục và Linh mục trong việc thi hành tác vụ Lời Chúa” (x Giáo Luật số 759). Vì thế giáo huấn của Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Hội Thánh số 38 dạy : Mỗi giáo dân phải là chứng nhân của sự Phục Sinh, và sự sống của Chúa Giêsu. Người Kitô hữu hãy làm cho thế giới sống, như linh hồn làm cho thân xác sống”.
Nhất là nơi gia đình Công Giáo : “Gia đình là môi trường hoạt động và trường học tuyệt diệu cho việc Tông Đồ giáo dân. Nơi gia đình, vợ chồng tìm thấy ơn gọi riêng của mình là làm chứng cho nhau và cho con cái lòng tin và tình yêu của Chúa Kitô. Gia đình Kitô giáo lớn tiếng loan truyền sức mạnh của Nước Thiên Chúa và niềm cậy trông vào một đời sống hạnh phúc. Như thế, bằng gương lành và chứng tá, gia đình Kitô giáo làm cho thế gian nhận biết tội lỗi mình, đồng thời soi sáng những kẻ đang kiếm tìm chân lý” (x Hiến Chế Hội Thánh số 35).
Để cụ thể việc sống Đạo loan báo Tin Mừng cả những lúc đang lo lắng bận tâm việc trần thế, thánh Tông Đồ dạy : Dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31). Ngõ hầu tất cả mọi sự thuộc về anh em, còn anh em thuộc về Chúa Kitô, và Chúa Kitô thuộc về Thiên Chúa (1Cr 3,23). 
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: