Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
BUỔI GIÁO LÝ 11
Âm thanh
BÀI GIẢNG
 THUỘC LÒNG

12.1(C) – Đạo nào cũng dạy con người làm điều tốt có đúng không?

            T.  Đạo nào cũng nhắm dạy con người làm lành tránh ác. Nhưng làm sao biết đâu là lành? Thế nào là ác? Đức Tin Công Giáo dạy : Phải nhờ ơn Chúa soi sáng mới có thể xác tín : chỉ dựa vào Lời Chúa hay giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo công bố mới biết đâu là lành để thực hành, đâu là ác phải loại trừ xa tránh.

GIẢI THÍCH

1/ Ý Thiên Chúa luôn thắng ý loài người.

            Không phải mọi người đồng ý về một điều gì là có giá trị. Kìa trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, cả một rừng người kết án Đức Giêsu là kẻ có tội, nhưng Ngài vẫn là Đấng vô tội. Ai vả Ngài, Ngài cự lại ngay : “Nếu tôi nói sai thì chỉ chỗ sai, nếu tôi nói phải, tại sao đánh tôi?” (Ga 18,23). Và chỉ mình Đức Giêsu có quyền nói : “Ai thuộc về sự thật, thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37). Lời Chúa nói với chúng ta luôn sinh ích lợi, dù khi ta nghe mà chưa hiểu hoặc thấy nghịch lý, thì ta cứ tin vào Thiên Chúa toàn năng và yêu thương, Ngài sẽ biến dữ ra lành, nên ta cứ thi hành Lời Ngài dạy. Đan cử Chúa bảo ông Abraham đưa con một lên núi sát tế dâng cho Ngài. Quả thật Lệnh ấy ai nghe cho được, vì quá độc ác! Sao lại nhẫn tâm giết con của mình đã từng cầu khẩn Thiên Chúa ban cho! Thế mà ông Abraham vẫn mau mắn thi hành Lệnh Chúa truyền. Nhưng cuối cùng con ông không phải chết! Vì Chúa chỉ muốn thử thách Đức Tin và lòng Mến của ông mà thôi! Và Người bảo ông lấy con cừu đang mắc sừng trong bụi mà sát tế thay cho con ông (x St 22). Hành động Đức Tin của ông Abraham còn hướng tới việc Chúa làm cao cả hơn : “Đến như chính Con Một Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp Ngài vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta làm một với Ngài” (Rm 8,32 – Bản dịch NTT).

            Vì thế thánh Phaolô nói : “Ôi sâu thẳm thay sự giàu có, khôn ngoan, thượng trí của Thiên Chúa, phán quyết của Người vô phương dò thấu, đường lối của Người không kế dõi theo” (Rm 11,33).

            Đúng như Lời Chúa phán : “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9).

2/ Ai tự xác định lấy tốt xấu để thực hành, đó là tội của nguyên tổ Adam, Eva đã di căn tới họ.

            Thực ra, trước khi Thiên Chúa tạo dựng Evà, thì Người đã nói với ông Adam : “Hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết” (St 2,16-17). Thế mà sau này khi Eva được Chúa lấy xương thịt từ cạnh sườn ông, dựng nên cho ông người vợ là Eva, mà ông không biết cản vợ, để cho bà nghe Satan xúi giục ăn quả nơi cây biết lành biết dữ Chúa đã cấm, lại còn đưa cho chồng ăn (x St 3,1-7). Ta không hiểu nghĩa là đen quả cây ấy là cây nào bây giờ. Mà phải hiểu muốn biết phân biệt điều lành, điều dữ, chỉ duy nhờ Thiên Chúa dạy bảo, loài người không ai được tự quyền này.

            Bao lâu loài người tự xác định lấy lành – dữ để thi hành, đó chính là nguyên nhân ẩu đả nhau đưa đến sự chết! Loài người chỉ có bình an đích thực, sống hiệp nhất thương yêu nhau, khi mọi người chỉ lấy Lời Chúa mà thực hành.

3/ Nhiều tôn giáo khác ngoài Hội Thánh Công Giáo dạy các tín đồ nghịch với Giáo Lý mà Chúa đã truyền cho Hội Thánh công bố, thì không ai được nghĩ rằng tôn giáo nào cũng dạy điều tốt.

            Ví dụ : Giáo lý Công Giáo dạy : Ai muốn được sống hạnh phúc sung mãn muôn đời, thì phải để Đức Giêsu dẫn đi con đường thẳng. Ai chối từ không đi đường của Ngài, thì tự chúc đầu xuống Hỏa Ngục. Nói tắt : được cứu độ hay không, là phải đi con đường thẳng ; trái lại Giáo Lý nhà Phật dạy : Ai kết thúc cuộc đời mà chưa thành Phật, thì hồn phải đầu thai vào kiếp sinh vật, để kiếp sau gắng làm lại cuộc đời giống Đức Phật mới được giải thoát, như thế là đi đường vòng, vô tình khuyến khích người ta kiếp này cứ sống buông thả theo xác thịt, kiếp sau làm lại. Như vậy sau kiếp này vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời.

            Vậy Giáo Lý Công Giáo đi đường thẳng có giá trị hơn Giáo Lý nhà Phật đi đường vòng không?

            Hoặc Giáo Lý nhà Phật không ăn thịt động vật là điều tốt, thế thì mọi động vật trên mặt đất là cạm bẫy làm hại con người! Khác với Giáo Lý Công Giáo dạy mọi vật trên mặt đất đều do Chúa dựng nên làm quà tặng ban cho loài người hưởng dùng (x St 1.2). Vì Kinh Thánh đã nói : “Thiên Chúa sáng tạo nên muôn loài chúng hiện hữu, mọi loài thụ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại” (Kn 1,14). Nghĩa là loài này có độc chất đối với ta, thì chính nó lại là tốt lành cho vật khác. Ví dụ : Ta không thể ăn gián, nhưng gián là mồi ngon cho thạch sùng ; khi ta mang bệnh động kinh, ta lại cần ăn thạch sùng để kìm hãm cơn cơ giật!

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: