Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
BUỔI GIÁO LÝ 09
Âm thanh
BÀI GIẢNG
 10.1(B) – Dựa vào đâu ta tin chắc Đức Giêsu đã từ cõi chết sống lại?

            T. Kinh Thánh nhiều lần xác định Đức Giêsu chiến thắng tử thần, nhưng để dễ nhớ ta dựa vào ba chứng lý sau mà tin chắc Đức Giêsu đã sống lại.

            1- Ba lần Đức Giêsu nói : “Tôi bị giết, nhưng chỉ sau ba ngày sẽ sống lại” (Mt 16,21 ; 17,23 ; 20, 19).

            2- Đức Giêsu tự quyền làm cho kẻ chết sống lại (Mc 5,35t ; Lc 7,11t ; Ga 11,1t).

            3- Các môn đệ trung thành theo Đức Giêsu đều được biến đổi : từ nhát sợ thành can đảm ; từ ích kỷ chỉ lo cho mình được phần hơn, trở thành người quảng đại, phục vụ dưới ánh sáng Tin Mừng, dù biết trước phải chết. Đặc biệt nhất là ông Phaolô vốn dĩ là kẻ ác, đã bách hại Hội Thánh Chúa Kitô, nhưng khi được Chúa Giêsu Phục Sinh chộp lấy, ông trở thành Tông Đồ xuất sắc, không thua kém các Tông Đồ thượng đẳng (Cv 7-9 ; 2Cr 11,5).

GIẢI THÍCH

I/ Trước nhất chúng ta hiểu tuần Sáng thế thuở ban đầu Chúa tạo dựng vũ trụ trong sáu ngày, ngày thứ 7 Chúa nghỉ (x St 2,2), điều đó chỉ có ý nghĩa báo trước vào thời Tân Ước, Đức Giêsu bị giết vào ngày thứ sáu, ngày thứ bảy Ngài được an táng trong mộ.

II/ Ngay từ cuộc Sáng tạo thuở ban đầu, Thiên Chúa đã bộc lộ Người muốn sinh con người bằng Lời và bằng vật chất. Thực vậy, Thiên Chúa sinh Adam,Eva chỉ bằng một Lời Người phán (x St 1,26). Nhưng sang chương 2 câu 7, Thiên Chúa lấy bùn đất nắn tạo nên ông Adam, và Người để cho ông ngủ rồi lấy một phần xương cạnh sườn ông dựng nên Eva, vợ ông (x St 2,21).

            Như vậy cuộc Sáng tạo thuở ban đầu được thể hiện trong thời Tân Ước, Thiên Chúa tái sinh chúng ta bằng Lời Sự Thật (x Gc 1,18), và Người cũng tái sinh chúng ta bằng tấm Bánh Hằng Sống là Chúa Giêsu Phục Sinh (x Cv 2,38).

III/ Đức Giêsu ba lần báo trước cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài :

            1- Theo Tin Mừng Nhất Lãm.

            - Trước nhất Ngài bị giết bởi các thủ lãnh trong Do Thái giáo là niên trưởng, thượng tế, ký lục (x Mt 16,21).

            - Ngài bị giết bởi tay người đời, tức là những kẻ không nghe Lời Ngài lại còn chống đối (x Mt 17,22).

            - Ngài bị giết bởi dân ngoại (Roma) mà người Do Thái đã nộp cho (x Mt 20,17-19).

            2- Theo Tin Mừng Gioan

            - Đức Giêsu bị chết vì tội loài người. Ngài nói : “Như ông Môsê giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng BỊ giương cao như vậy” (Ga 3,14-15).

            - Đức Giêsu bị chết bởi những kẻ không tin Ngài là Thiên Chúa. Ngài nói : “Khi các ngươi NHẮC Con Người lên cao, bấy giờ các ngươi sẽ biết chính là Ta (Thiên Chúa)” (Ga 8,28).

            - Đức Giêsu chết vì tự nguyện dâng mình làm Của Lễ theo ý Chúa Cha. Ngài nói : “Một khi Ta ĐƯỢC giương cao khỏi mặt đất, Ta sẽ lôi kéo mọi người lại với Ta” (Ga 12,32).

IV/ Đức Giêsu tự quyền đánh gục thần chết và sống lại vinh quang.

            Chân lý này Phúc Âm đã ghi lại ba lần Đức Giêsu có quyền cho người ta sống lại, thì Ngài cũng có quyền tự sống lại.

            - Con gái ông Giairô vừa mới chết, Đức Giêsu đặt tay trên em bé, em chỗi dậy (x Mc 5,35t).

            - Con trai bà góa thành Naim, chết được một ngày, người ta đang khiêng đi chôn, Đức Giêsu  đụng vào quan tài truyền cho anh sống lại (x Lc 7,11t).

            - Anh Lazarô chết thối bốn ngày được an táng trong mộ, Đức Giêsu đứng trước mộ gọi anh bước ra và anh đã vâng lệnh (x Ga 11).

V/ Các môn đệ theo Đức Giêsu được biến đổi từ con người ích kỷ trở nên quảng đại, từ con người nhút nhát trở  nên can đảm, từ con người ngu dốt trở nên sáng suốt khôn ngoan.

            Quả thật, nếu Đức Giêsu không sống lại, thì các môn đệ không bao giờ được biến đổi cách lạ lùng như vậy.

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: