Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
Ngày 29 tháng 8 THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT- Lễ Nhớ
Âm thanh
Video
Video
Video
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
 BÀI ĐỌC : Gr 1, 17-19

            17 Ngày ấy, có Lời Đức Chúa phán với tôi : “Ngươi hãy thắt lưng. Hãy trỗi dậy ! Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ ;nếu không, trước mặt chúng, chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn. 18 Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ : từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh,các tư tế và toàn dân trong xứ. 19 Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì -sấm ngôn của ĐỨC CHÚA- có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.”

ĐÁP CA : Tv 70

Đ.        Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. (x c 15)

1 Con ẩn náu bên Ngài, lạy CHÚA,xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. 2 Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,ghé tai nghe và thương cứu độ.

3 Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,như thành trì để cứu độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài. 4a Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ.

5 Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. 6ab Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.

15 Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban,ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể ! 17 Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,con đã được Ngài thương dạy dỗ.Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.

BÀI TIN MỪNG
 TUNG HÔ TIN MỪNG : Mt 5,10

            Hall-Hall : Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Hall.

TIN MỪNG : Mc 6, 17-29

            17 Hồi ấy, vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, 18 mà ông Gio-an lại bảo : “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài !” 19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. 20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.

21 Một ngày thuận lợi đến : nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. 22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái : “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” 23 Vua lại còn thề : “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” 24 Cô gái đi ra hỏi mẹ : “Con nên xin gì đây ?” Mẹ cô nói : “Đầu Gio-an Tẩy Giả.” 25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng : “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.” 26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. 27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, 28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. 29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

 

BÀI GIẢNG
 CHẾT VÌ CHÂN LÝ

 

            Sứ mệnh của ông Gioan Tẩy Giả là dọn lòng nhân loại đón nhận Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian (x Ga 1,29), qua mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh, đó là cách Đức Giêsu biểu lộ tình yêu tuyệt hảo của Thiên Chúa muốn cứu loài người thoát tay tử thần. Để nhận chân giá trị đầu của ông Gioan bị cắt, ta phải đặt cuộc Tử Đạo của ông trong cơ cấu Tin Mừng Marco từ chương 3-6 :

-         Trước khi ông Gioan bị chém đầu, ông Marco cho chúng ta biết : Giới lãnh đạo Do Thái quyết tâm giết Đức Giêsu  (x Mc 3,6) ; những người thân cận trong dòng tộc của Đức Giêsu không muốn để cho Ngài làm việc, họ lôi Ngài đi và bảo với mọi người : “Ông này khùng điên” (Mc 3,21) ; còn dân chúng thì khinh dể Ngài (x Mc 6,4). Những điều ấy báo trước Đức Giêsu sẽ bị giết vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh trở nên Hy Tế và lúc ấy Ngài mới thực là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian, để ai tin vào Ngài thì được thoát án tử.

-         Sau khi ông Gioan bị cắt đầu, ông Marco ghi nhận : Đức Giêsu là  phép lạ hóa năm chiếc bánh và hai con cá ra nhiều, nuôi cả đoàn lũ dân đông vô kể đang lúc đói được ăn no nê lại còn dư 12 thúng đầy (x Mc 6,30t). Đó là dấu chỉ Đức Giêsu lập Bí tích Thánh Thể.

Từ cơ cấu Tin Mừng này, ta rút ra những bài Giáo Lý :

1/ Ta muốn giới thiệu Giao Ước Mới của Chúa Giêsu cho người anh em được cứu độ, thì ta phải thực hành Chân Lý chấp nhận gian khổ đến mất mạng. Bởi lẽ “thà chết vì Chân Lý còn hơn sống không Chân Lý”.

            Chính Đức Giêsu lập Giao Ước bằng Máu, để qua sự chết của Ngài, Giao Ước đó trở thành  Di Chúc (x Dt 9,16) bảo chứng ơn cứu độ cho loài người, như Ngài nói : “Này là Giao Ước Mới trong Máu Ta, đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội (Mt 26,28).

2/ Đầu ông Gioan Tẩy Giả bị cắt và đặt trên mâm đưa vào bàn tiệc! Ai nhìn mà chẳng phải rùng mình, nhất là đối với những khách đang dự tiệc, thấy có người bê mâm vào, thì ai cũng tưởng là tiếp món ăn, ngờ đâu lại là cái đầu của ông Gioan Tẩy Giả! Nhưng qua lăng kính Đức Tin, thì “ai chết vì chân lý thì cùng với Chúa Giêsu trở nên Bánh Hằng Sống nuôi người anh em”. Chính vì thế mà thượng tế Caipha quyết định giết Đức Giêsu, ông nói : “Các ông không hiểu gì cả,  các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là : thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.  Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân,  và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.” (Ga 11,49b-52).

3/ Ông Gioan Tẩy Giả đã ngăn cản vua Hêrôđê không được cướp vợ anh mình, nên bị cắt đầu! Thực ra vua Hêrôđê không muốn giết Gioan Tẩy Giả, vì vua đã biết ông là người công chính, thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở cho. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe (x Mc 6,19-20 : Tin Mừng). Thế mà chỉ vì vua nốc rượu vào rồi hứa bậy với đứa con gái của bà Hêrôđia vào nhảy múa làm vua thích thú : “Con xin gì trẫm cũng cho, dù một nửa nước của trẫm cũng được” (Mc 6,22-23 : Tin Mừng). Bởi thế Lời Kinh Thánh khuyên : “Khi ngồi đánh chén con đừng đóng bộ anh hùng, vì rượu đã làm lắm người chuếnh choáng” (Hc 31,25). Thêm vào đó bà Hêrôđia dù đã là vợ của ông Philipphê, anh vua Hêrôđê, nhưng vì mê quyền chức, danh dự, giàu sang, muốn vua Hêrôđê cưới làm vợ, nên xúi con gái “xin cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm”, nếu không, vua sẽ mất mặt với khách dự tiệc vì thất hứa! (x Mc 6,23-28 : Tin Mừng). Tội ác của bà Hêrôđia đã làm ứng nghiệm Lời Thánh Kinh :

-         “Đàn bà, vật cay đắng hơn cả sự chết, vì chưng nó là cạm bẫy ; lòng nó : lưới bủa ; tay nó : dây chăng, kẻ tội lỗi thì bị bắt chộp” (Gv 7,26).

-         “Bất kỳ cái ác nào, chứ đừng cái ác của đàn bà.Vì không mấy cái ác giống như cái ác của đàn bà” (Hc 25,13b.19a).

-         “Cái ác của đàn ông còn hơn đức nghĩa của đàn bà hư” (Hc 42,14).

            Cái chết nghiệt ngã của ông Gioan Tẩy Giá báo trước Đức Giêsu sẽ bị đóng đinh trên thập giá, vì hết lòng rao giảng Chân Lý đã lãnh nhận từ nơi Chúa Cha (x Ga 12,50). Nhưng chỉ ba ngày sau Ngài sống lại, lúc đó Bí tích Thánh Thể Ngài thiết lập mới thực sự được khai diễn, đem ơn cứu độ cho những ai tin vào Ngài là Đấng Cứu độ duy duy nhất (x Cv 4,12). Như thế chúng ta mới hiểu được lời ông Gioan Tẩy Giả nói về vinh quang của Đức Giêsu : “Ngài phải lớn lên còn tôi thì nhỏ lại” (Ga 3,30) : Đức Giêsu lớn lên là bị giương cao trên thập giá, còn ông Gioan Tẩy Giả nhỏ lại thì bị cụt mất đầu. Ông Gioan nói như thế là báo trước những người chịu khổ vì Tin Mừng để cộng tác với Đức Giêsu, mới làm cho Ngài được tôn vinh. Chân lý này đã tiên báo cho các môn đệ Đức Giêsu cũng phải chết vì làm chứng cho sự thật, để “bù vào những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách Đức Giêsu phải chịu vì Thân Mình Ngài là Hội Thánh” (Cl 1,24). Có như thế, các môn đệ mới thực sự làm đúng ý Thầy đã dạy : “Chúng con hãy cho dân ăn” được đặt trong trình thuật Hóa Bánh (x Mt 14,16 ; Mc 6,37 ; Lc 9,13).

            Vậy ai muốn tiếp tay với Chúa Giêsu như ông Gioan Tẩy Giả, cũng như các Tông Đồ để làm chứng cho sự thật, thì phải thực hành Lời Chúa dạy : Kiên cường làm chứng cho Sự Thật, như Chúa đã phán cùng ngôn sứ Giêrêmia : “Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng.Hãy trỗi dậy ! Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ.  Chính Ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ. Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được,vì có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.” (Gr 1,17-19 : Bài đọc). Do đó Chúa đã cho “miệng con tường thuật ơn cứu độ Ngài ban” (Tv 71/70,15 : Đáp ca). Có can đảm tích cực loan báo Chân Lý, mới được Chúa chúc lành:  “Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,10 : Tung Hô Tin Mừng).

THUỘC LÒNG

            Người phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại (x Ga 3,30)

http://phaolomoi.net

Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: