Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 09/03/2019 05:53 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
TINH TAM...
Ngày đăng: 06/03/2019 06:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO CỦA CHA DANH...
Ngày đăng: 07/02/2019 03:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
TET_CHA_DANH...
Ngày đăng: 23/12/2018 02:55 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
ĐẤNG CỨU TINH...
Ngày đăng: 23/12/2018 02:54 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
ĐẤNG CỨU TINH...
Ngày đăng: 17/12/2018 07:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
VAI TRÒ CỦA ÔNG GIOAN TẨY GIẢ...
Ngày đăng: 31/10/2018 12:23 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI GIẢNG VIDEO...
Ngày đăng: 22/02/2011 04:47 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHA DANH - LỄ GIỖ 100 NGÀY ÔNG CỐ GIUSE THIỆU...
Ngày đăng: 02/11/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Thiên Chúa chúc phúc cho con người, không phải chỉ khi nó gặp được Chúa, mà được Chúa chúc phúc ngay khi nó khởi sự đi tìm kiếm Ngài" (Triết gia Kierkegaard)...
Ngày đăng: 27/10/2010 10:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Chúa không khinh chê! (Tv 50,19)...
Ngày đăng: 27/10/2010 10:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Thiên Chúa là cờ trận của tôi!(Xh 17,15)...
Ngày đăng: 27/10/2010 09:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Hãy có những cảm nghĩ trung thực về Thiên Chúa, và tìm kiếm Người với tâm hồn đơn sơ. Vì những ai không thách thức Người, mới được Người cho gặp, những ai vẫn một niềm tin tưởng, mới được thấy mặt Người (Kn 1,2) ...