Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
CHỦ NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM C
Flash video
BÀI GIẢNG
http://www.youtube.com/watch?v=bSCcMdTphfA

Linh mục Trịnh Ngọc Danh

 

Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: