Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC : Cv 16, 22-34

            22 Hồi ấy, đám đông ở Phi-líp-phê nổi lên chống ông Phao-lô và ông Xi-la. Các quan toà, sau khi đã cho lột áo hai ông, thì ra lệnh đánh đòn.23 Khi đã đánh nhừ tử, họ tống hai ông vào ngục, và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận.24 Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại.

            25 Vào quãng nửa đêm, ông Phao-lô và ông Xi-la hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa; các người tù nghe hai ông hát.26 Bỗng nhiên có động đất mạnh, khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra.27 Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử, vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi.28 Nhưng ông Phao-lô lớn tiếng bảo: "Ông chớ hại mình làm chi: chúng tôi còn cả đây mà! "

29 Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sấp mình dưới chân ông Phao-lô và ông Xi-la,30 rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: "Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ? "31 Hai ông đáp: "Hãy tin vào Chúa Giê-su, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ."32 Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy.33 Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi, rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà.34 Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa.

ĐÁP CA : Tv 137

Đ.        Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con.  (x c 7c)

1 Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,2a hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.

2bc Xin cảm tạ danh Chúa,vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự.3 Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.

7c Ngài tay uy quyền giải thoát con.8 Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất;lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.

BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG : x Ga 16,7.13

Hall-Hall :  Chúa nói : “Thầy sẽ sai Thần Khí sự thật đến với anh em ; Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” Hall.

TIN MỪNG : Ga 16, 5-11

            5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: "Thầy đi đâu?6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền.7 Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử:9 về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy;10 về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa;11 về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi”.

BÀI GIẢNG
THÁNH THẦN TỐ GIÁC THẾ GIAN SAI LẦM

            Giáo lý Công Giáo dạy : Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không có tách biệt, nên loài người được Ba Ngôi Thiên Chúa cứu độ qua cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu, thì ta phải tin “Đức Giêsu Kitô phải chịu khổ nạn chết treo trên thập giá rồi sống lại tiến vào vinh quang” (Lc 24,26). Nghĩa là Thiên Chúa quyền năng, vinh quang, tình yêu, cứu loài người qua đau khổ, để những ai tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất thì được sống đời đời (x Cv 4,12). Vì thế :

-   Thập giá là dấu chỉ tình yêu Chúa Cha bị đóng đinh.

-   Thập giá là dấu chỉ Chúa Con vâng phục Chúa Cha trong tình yêu.

-   Thập giá là dấu chỉ sức mạnh của Chúa Thánh Thần,quy tụ loài người vào đoàn chiên của Chúa Kitô (Hội Thánh), để Ngài phân phát ơn cứu độ nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu.

Do đó khi Đức Giêsu phục sinh về cùng Cha, hoàn tất sứ mệnh Cha trao phó, thì “Chúa Thánh Thần được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Giêsu” (Ga 14,16b), Ngài sẽ “bắt lỗi thế gian về tội, về sự công chính và về án xử. Về tội : vì họ không tin vào Chúa Giêsu ; về sự công chính : vì Chúa Giêsu đến cùng Chúa Cha, và người ta không còn thấy Chúa Giêsu nữa ; về án xử : vì đầu mục thế gian đã bị lên án rồi” (Ga 16,8-10 : Tin Mừng).

+ Thánh Thần bắt lỗi thế gian về tội : vì họ không tin vào Chúa Giêsu” (Ga 16,8-9: Tin Mừng). “Thế gian” là những kẻ chống đối Lời Thiên Chúa, không muốn đón nhận sự thật, Đức Giêsu đã khiển trách họ : “Giả như các ngươi mù, các ngươi không có tội, nhưng các ngươi nói : chúng tôi sáng, thì tội các ngươi vẫn còn đó” (Ga 9,41).

Đức Giêsu cũng nói với các môn đệ về những kẻ chống đối Ngài : “Giả như Thầy không đến và không nói với họ, họ đã chẳng có tội. Nhưng bây giờ, họ không thể chữa tội được. Ai ghét Thầy, thì cũng ghét Cha Thầy. Giả như Thầy không làm giữa họ những việc không một ai khác đã làm, họ đã không có tội. Nhưng nay họ thấy rồi mà vẫn ghét cả Thầy lẫn Cha Thầy” (Ga 15,22-24).

Khi Đức Giêsu còn trên dương thế,người ta chỉ biết Ngài là người nhà quê Nazareth con bác thợ mộc Giuse (x Ga 1,45 ; Lc 13,54), thế mà Ngài tự xưng là Thiên Chúa thì không ai chấp nhận được, vì ai nói như thế là phạm thượng. Đó là lý do họ giết Đức Giêsu, nhưng chỉ sau ba ngày Ngài phục sinh vinh hiển, rồi về ngự bên hữu Chúa Cha, xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến hướng dẫn Hội Thánh tiếp tục sứ mệnh của Ngài cho đến ngày cánh chung ! Ngày ấy, Chúa tách người lành ra khỏi kẻ dữ. Kẻ dữ là những kẻ không tin Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất, họ bị kết án, đúng như Lời Đức Giêsu đã nói : “Người sẽ minh chứng thế gian sai lầm về tội” (Ga 16,8a).

+Thánh Thần bắt lỗi thế gian về sự công chính : vì Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha, và người ta không còn thấy Ngài” (Ga 16, 8.10 : Tin Mừng). Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha để hoàn tất Phụng Vụ Ngài thiết lập, thay thế cho Phụng Vụ Do Thái giáo, để ai tin vào Ngài là Thiên Chúa, thể hiện qua việc lãnh Bí tích Khai Tâm là “Đức Kitô Giêsu đã ở trong người ấy, thì tuy thân xác vẫn là đồ chết vì tội, nhưng Thánh Thần là sự sống làm cho họ được trở nên công chính” (Rm 8,10).

Chúa Thánh Thần bênh vực những người thuộc về Hội Thánh,cụ thể hai ông Phaolô và Sila bị nhốt sâu trong ngục có lính canh phòng cẩn mật, hai ông trong tù không ngớt ca tụng Thiên Chúa, thình lình đất động làm rung chuyển nền móng ngục thất. Lập tức cửa ngục mở toang ra hết, xiềng xích mọi người bật tung ! Tên lính canh ngục tưởng hai ông Phaolô và Sila đã trốn thoát, hắn liền rút gươm tự vẫn, đó là dấu chỉ thế gian sai lầm đã bách hại Hội Thánh, thì tự kết liễu mạng sống mình, nếu không được hai ông Phaolô và Sila can ngăn (x Cv 16, 22-32 : Bài đọc). Như thế, “Chúa đã ra tay uy quyền giải thoát họ” (Tv 138/137, 7c : Đáp ca).

Phép lạ trên đây chính là “Chúa Thánh Thần đến bắt lỗi thế gian về sự công chính” (Ga 15,8b : Tin Mừng), một thứ công chính “dổm” vì tin vào việc làm theo Luật Môsê dạy (x Lc 18,9 ; Rm 3,28 ; Gl 2,16t), vì chỉ những ai được  mặc lấy Chúa Kitô, khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy, mới là người công chính.

+Chúa Thánh Thần kết án thế gian về án xử : vì đầu mục thế gian này đã bị lên án rồi (Ga 16, 8.11 : Tin Mừng). Cụ thể những kẻ xử án Đức Giêsu như viên sĩ quan Roma là đầu mục thế gian ra lệnh cho lính đâm Ngài, máu và nước trong tim Ngài dốc ra hết.Lúc đó hắn vội hô to : “Ông này thật là Con Thiên Chúa” (Mc 15,39). Lời ông sĩ quan Roma tuyên xưng như thế chính là tiếng nói của đầu mục thế gian tự kết án chúng sai lầm, làm ứng nghiệm Lời Đức Giêsu nói : “Đầu mục thế gian này đã bị lên án rồi vậy” (Ga 15,11 : Tin Mừng).

Vậy ai nghe và thực hành Lời Chúa, là người ấy được Chúa Thánh Thần hướng dẫn sống trong sự thật, chứ không còn thuộc về người trần thế gian dối, là thừa hưởng hiệu quả Lời Đức Giêsu đã hứa : “Thầy sẽ sai Thần Khí Sự Thật đến với anh em ; Người sẽ dẫn anh em tới Sự Thật toàn vẹn” (Ga 16,7.13 : Tung Hô Tin Mừng).

THUỘC LÒNG

            Thánh Tôma Tiến sĩ nói : “Ai càng yêu mến Hội Thánh, người ấy càng được nhiều ơn Chúa Thánh Thần”.

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: