Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
NGÀY 29 THÁNG 9 TỔNG LÃNH CÁC THIÊN THẦN MICAEL, GABRIEL VÀ RAPHAEL - Lễ Kính
Âm thanh
Video
Video
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
 BÀI ĐỌC : Kh 12, 7-12a

            7 Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Mi-ca-en và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến.8 Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa.9 Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó.10 Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời:

"Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Ki-tô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính,vì kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài.11 Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Ki-tô: họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. 12 Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!”

ĐÁP CA : Tv 137

Đ.        Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa. (c 1c)

1 Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,2a hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.

2bc Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự.3 Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.

4 Lạy CHÚA, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. 5 Họ sẽ ca ngợi đường lối CHÚA:"Vinh quang CHÚA vĩ đại dường bao! "

BÀI TIN MỪNG
 TUNG HÔ TIN MỪNG : Tv 102,21

            Hall-Hall : Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Hall.

TIN MỪNG : Ga 1, 47-51

            47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

BÀI GIẢNG
 TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

 

            Thiên thần là loài thiêng liêng, nên không có đơn vị, không có tên riêng. Thiên thần mang tên sứ mệnh của mình, thần nào thi hành sứ mệnh quan trọng thì gọi là Tổng Lãnh, thần nào làm việc không quan trọng thì gọi là thiên thần, ví dụ thiên thần bản mệnh.

-         Tổng lãnh thiên thần Micael : Có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa (x Dn 10,13-21). Nói kiểu xã hội loài người là Tổng Tư Lệnh của Triều Đình Thiên Quốc.

-         Tổng lãnh thiên thần Gabriel : Có nghĩa là đưa tin (x Lc 1, 26). Nói kiểu loài người là Tổng Trưởng Bộ Thông Tin.

-         Tổng lãnh thiên thần Sêraphim : Có nghĩa là sốt mến (x Is 6,2t). Nói kiểu loài người là Tổng Giám Đốc Cục Chất Đốt.

-         Tổng lãnh thiên thần Raphael : Có nghĩa là linh dược của Thiên Chúa (x Tb 3,7). Nói kiểu loài người là Tổng Trưởng Bộ Y Tế.

Như thế, ai muốn được Chúa chữa lành bệnh (tha tội) thì cần Tổng Lãnh thiên thần Raphael ; ai muốn có sức mạnh của Thiên Chúa thì cần Tổng Lãnh thiên thần Micael ;  ai muốn yêu mến Thiên Chúa nồng nhiệt như lửa thì cần Tổng Lãnh thiên thần Sêraphim ; ai muốn đón nhận được Lời Chúa phải cần Tổng Lãnh thiên thần Gabriel. Mà ai đã được Lời Chúa cư ngụ, thì được ơn tha tội (Raphael), được lòng yêu mến Chúa và tha nhân (Sêraphim), được sức mạnh của Thiên Chúa để thắng mọi sự dữ,  làm nhiều việc lành kỳ diệu như Đức Giêsu và còn làm nhiều việc lạ lùng hơn thế nữa (x Ga 14,12). Do đó chúng ta cùng lớn tiếng tung hô : “Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý” (Tv 103/102,21 : Tung Hô Tin Mừng).

Bởi thế, ai vào Đền Thờ dâng Lễ, như tư tế Dacarya trúng thăm vào Đền Thờ dâng hương, sẽ được nảy sinh sự sống mới. Thực vậy, vợ chồng Dacarya đã cao niên mà vẫn còn son sẻ, lại được Tổng Lãnh thiên thần Gabriel đến báo tin cho ông biết : Ông bà sẽ sinh con, và người con này trở thành người cao cả nhất trong những người do người nữ sinh ra, để dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến (x Lc 1,1-25).

Đặc biệt Chúa đã chọn Đức Maria trở thành Eva Mới, và Chúa cũng đã sai Tổng Lãnh thiên thần Gabriel đến đặt Lời Chúa vào lòng Bà. Bà tin Lời Chúa sẽ thực hiện như điều Chúa nói là Bà sẽ sinh Con Đấng Tối Cao, trở thành Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh Công Giáo, và nhờ Con Mẹ quy tụ hết những ai tin vào Ngài là Thiên Chúa cứu độ duy nhất, đưa vào Hội Thánh để được ơn cứu độ (x Lc 1,26-38).

Vậy nhờ Lời Chúa toàn năng phát sinh sự sống, mà Tông Đồ Gioan đã được Chúa cho thấy trong thị kiến : “Tổng Lãnh thiên thần Micael (sức mạnh của Thiên Chúa) cùng với các thần khác nhờ Máu Con Chiên đã đánh gục con Mãng Xà, là đầu mục thế gian (quỷ và phe nhóm của nó), tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ, nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và ông Gioan nghe tiếng hô to trên trời : “Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính,vì kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô: họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.  Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!” (x Kh 12,7-12 : Bài đọc).

Ông Gioan đã nói lên những sự lạ trong thị kiến này, đúng như Lời Đức Giêsu nói về hiệu quả Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài : “Chính bây giờ là cuộc phán xét thế gian này ;chính bây giờ đầu mục thế gian sẽ bị tống ra ngoài” (Ga 12,31)

 Vậy ai bắt chước ông Nathanael “ngồi dưới gốc cây vả” chứng minh mình là người say mê đọc Lời Chúa, và nhiệt tình rao giảng Lời, rồi đến với Đức Giêsu, thì được Ngài xác nhận : “Đây là người Israel lòng dạ không có gì gian dối!”. Ông xứng đáng như các cô trinh nữ khôn ngoan được mời vào dự tiệc Cưới với Chàng Rể Giêsu (x Mt 25,1-13). Và như thế, ai sống Đạo như ông Nathanael, thì được Đức Giêsu đã tự nhận mình là ông Giacop mới đã tìm được người yêu vừa ý để kết duyên phu thê. Những người như thế được các thiên thần tuôn đổ ơn Trời xuống, như Đức Giêsu nói với mọi người: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người” (x Ga 1,47-51 : Tin Mừng). Đức Giêsu nói thế là Ngài lặp lại thị kiến của ông Giacop trên đường đi tìm cô nàng vừa ý để cưới làm vợ : “Một chiếc thang từ trời bác xuống đầu ông đang gối trên cục đá nằm ngủ, và các sứ thần của Chúa lên xuống, kìa Đức Chúa ngự trên đầu thang mà phán : “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của Isaac, đất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất ; ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Này Ta ở với ngươi ; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ giữ gìn ngươi, và sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi” (St 28,12-15).

Như vậy Đức Giêsu chính là chiếc thang mà ông Giacop nhìn thấy ơn Chúa tuôn xuống cho những người được Ngài tuyển chọn, và Chúa sai các thiên thần đến trợ giúp họ, để họ được thành công trong mọi việc làm, và nhờ đó họ cùng với các thiên thần hân hoan ca tụng Chúa : “Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa. (Tv 138/137,1c : Đáp ca).

THUỘC LÒNG

            Ai có tâm hồn say mê đọc Lời Chúa như ông Nathanael thì được Chúa xác nhận : “Người ấy trong lòng không có gì gian dối” (x Ga 1,47).

http://phaolomoi.net

Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: