Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
NGÀY 3 THÁNG 7 THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ - Lễ Kính
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

BÀI ĐỌC : Ep 2, 19-22 ; Ga 20, 24-29

            19 Thưa anh em, vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa,20 bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su.21 Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa.22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.

ĐÁP CA : Tv 116

Đ.        Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,mà loan báo Tin Mừng. (Mc 16,15)

1 Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!

2 Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

BÀI TIN MỪNG
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

TUNG HÔ TIN MỪNG : x Ga 20, 29

            Hall-Hall :  Chúa nói : Này anh Tôma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Hall.

TIN MỪNG : Ga 20, 24-29

            24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em."27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "

             

BÀI GIẢNG
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

NGƯỜI NHÀ CỦA THIÊN CHÚA TỎA SÁNG ĐỨC TIN

            Thánh Phaolô đã nói về căn tính của người Kitô hữu : “Anh em không còn là người xa lạ, là khách ngoại kiều, mà là những người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa” (Ep 2,19 : Bài đọc). Nói như vậy là vì chính ông nhờ có quốc tịch Roma từ đời cha ông truyền lại, thì “ông thuộc người nhà của Roma”, chắc chắn luật pháp Roma sẽ bảo vệ ông, không cho phép người Do Thái giết. Đặc ân này có lần vị chỉ huy cuộc hành quyết ông Phaolô, biết ông này có quốc tịch Roma, nên hỏi : “Tôi đây phải tốn bao nhiêu tiền của mới mua được quyền công dân ấy” (Cv 22,25-28)

            Chủng Viện Thánh Giuse Saigon sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đảng cộng sản Việt Nam nắm quyền trên toàn lãnh thổ, lúc ấy tòa Giám mục Saigon ít ai lai vãng, cho nên bụi phủ khắp các phòng. Cha Giám đốc Đại Chủng Viện cử thầy H ra tòa Giám mục làm vệ sinh mỗi ngày. Thầy lấy làm hãnh diện, được gần Đức cha, được coi như người nhà của tòa Giám mục. Ai hỏi lý lịch, thầy đều xưng danh là “thầy Tổng”. Thầy đã gây được uy tín nơi nhiều giáo dân…

            Mới làm người dọn dẹp vệ sinh nơi toà Giám mục, thầy H đã lấy làm hãnh diện. Thế thì người Kitô hữu còn hãnh diện hơn biết mấy khi xác tín mình là con Thiên Chúa, vì khi lãnh Bí tích Thánh Tẩy, ta được tháp vào Chúa Giêsu Phục Sinh, như cành nho dại được tháp vào cây nho thật (x Ga 15,1).

            Để xứng đáng nói lên niềm hãnh diện này, ta phải biết tận dụng những khả năng mình có để đón nhận Tin Mừng, làm triển nở Đức Tin. Thánh sử Gioan cho biết vào ngày thứ tám sau khi Đức Giêsu được an táng trong mồ, Ngài sống lại đến với các môn đệ ban bình an, rồi thổi hơi trao ban Thần Khí và trao quyền tha tội cho các ông. Thế mà đêm hôm ấy ông Tôma không có mặt, khi ông được nghe anh em nói: “Thầy đã sống lại, và đến gặp anh em chúng tôi”, ông Tôma nói ngay : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, và không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin” (Ga 20,25 : Tin Mừng). Đúng một tuần sau, Chúa Giêsu lại đến với các Tông Đồ, lần này có cả ông Tôma, Ngài cho ông xem tay và cạnh sườn còn bị thủng chảy máu. Ngài bảo ông : “Tôma, hãy xỏ ngón tay vào lỗ đinh, hãy thọc bàn tay vào cạnh sườn”, nhưng ông đã không làm, vì đã tin, nên thưa : “Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,27-28 : Tin Mừng).

Như vậy, ông Tôma không đòi hỏi phải được nhìn, được sờ nắn Thầy. Nhưng ông có ý đòi chúng ta phải biết tận dụng mọi khả năng, mọi phương tiện để được gặp Chúa Giêsu Phục Sinh.

Thực vậy, ta muốn đón nhận đối tượng, phải biết dùng tai để nghe, mắt để nhìn, tay để tiếp xúc nắm bắt đối tượng. Nhưng nghe thì dở nhất, nhiều khi lắng tai mà không nghe rõ, nên “ông nói gà, bà nghe vịt” ; nhìn thì khá hơn, nhưng có khi “trông cò hóa quạ”. Chỉ khi dùng tay tiếp xúc nắm bắt mới biết rõ đối tượng. Ví dụ : Nghe tiếng vù vụt qua, khiến mắt tôi nhìn thấy vật bay, tôi vẫn chưa biết rõ là vật gì, chỉ khi tôi chộp được nó, lúc đó tôi mới biết rõ nó là con chim hay con dơi ; cục đất hay viên đá ?!

Nói tắt : nghe – nhìn –rờ là lãnh đủ !

Chính vì vậy mà Tông Đồ Gioan muốn các tín hữu tin rằng : Tin Mừng các ông rao giảng rất xác thực, vì các ông đã tận dụng mọi khả năng, mọi phương tiện để đón nhận ý Chúa chính xác và đầy đủ. Ông nói : “Điều tai chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Chúng tôi đã làm chứng cùng loan báo cho anh em sự sống đời đời” (1Ga 1,1.2b)

            Thế thì ước gì chúng ta mỗi ngày

*Đọc các Bài Kinh Thánh trong Thánh Lễ trước khi tham dự : Tận dụng mắt.

*Đến Nhà Thờ chăm chú nghe giảng : Tận dụng tai.

*Viết lại nội dung bài giảng và giơ tay đón Chúa vào lòng : Tận dụng tay.

Ngày nay nhờ những phát minh của khoa học làm bùng nổ các phương tiện truyền thông, như điện thoại, radio, computer, camera… nếu ta biết tận dụng những phương tiện này để đón nhận và loan báo Tin Mừng, thì Đức Tin của ta được thăng tiến biết mấy. Chỉ khi nào ta đã làm hết cách tận dụng mọi phương tiện để đón nhận Tin Mừng, ta mới có thể động viên mọi người theo Chúa như ông Tôma nói với anh em trong Nhóm : “Chúng ta hãy đi theo Thầy dù có phải chết” (Ga 11,16). Và nhắc lại Lệnh Chúa đã truyền : “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà  loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15 : Đáp ca), để làm cho mọi người lãnh nhận được phúc lành của Chúa Giêsu,  như Ngài nói với ông Tôma : “Này anh Tôma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29 : Tung Hô Tin Mừng), và như thế là người nhà của Thiên Chúa thêm đông, để “cùng nhau xây dựng Ngôi Nhà Thiên Chúa nhờ Chúa Thánh Thần trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, mà đá đỉnh góc là chính Đức Giêsu Kitô” (Ep 2, 19-22 : Bài đọc).

THUỘC LÒNG

Điều tai chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Chúng tôi đã làm chứng cùng loan báo cho anh em sự sống đời đời (1Ga 1,1.2b).

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

 

 

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: