Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)

BÀI ĐỌC : Tl 11, 29-39a

            29 Thần khí của ĐỨC CHÚA ở trên ông Gíp-tác và ông đã sang Ga-la-át và Mơ-na-se, rồi qua Mít-pa Ga-la-át, và từ Mít-pa Ga-la-át ông qua đánh con cái Am-mon. 30 Ông Gíp-tác khấn hứa với ĐỨC CHÚA rằng : “Nếu Ngài trao con cái Am-mon vào tay con, 31 thì -khi con đã thắng con cái Am-mon mà trở về bình an- hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về ĐỨC CHÚA, và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu.” 32 Ông Gíp-tác qua bên con cái Am-mon để giao chiến với chúng, và ĐỨC CHÚA đã trao chúng vào tay ông. 33 Ông đánh chúng tơi bời từ A-rô-e cho tới gần Min-nít, tất cả là hai mươi thành, và cho tới A-vên Cơ-ra-mim. Thật là một cuộc đại bại : con cái Am-mon bị hạ nhục trước mặt con cái Ít-ra-en.34 Khi ông Gíp-tác trở về Mít-pa, về nhà ông, thì này con gái ông ra đón ông, vừa đánh trống vừa nhảy múa. Cô là con gái độc nhất của ông : ngoài cô ra, ông không có con trai con gái nào khác. 35 Thoạt nhìn thấy cô, ông liền xé áo và nói : “Ôi, con gái của cha, thật con làm khổ cha rồi ! Chính con lại ở trong số những kẻ gây bất hạnh cho cha ! Cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng ĐỨC CHÚA và không thể rút lại được.” 36 Cô thưa với ông : “Thưa cha, cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng ĐỨC CHÚA, thì cha cứ thi hành cho con như lời cha đã khấn hứa, vì ĐỨC CHÚA đã cho cha trả thù được con cái Am-mon, kẻ thù của cha.” 37 Cô lại nói với cha : “Xin cha cho con điều này là hoãn cho con hai tháng để con đi lang thang trên các núi đồi, mà khóc cho đời con gái của con cùng với các bạn con.” 38 Ông nói : “Con cứ đi”, và ông để cho cô đi hai tháng. Cô ra đi cùng với các bạn, khóc cho đời con gái của cô trên các núi đồi. 39 Hết hai tháng, cô trở về với cha, và ông thi hành cho cô lời ông đã khấn hứa.

ĐÁP CA : Tv 39

Đ.        Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. (c 8a.9a)

5 Phúc thay người đặt tin tưởng nơi CHÚA, chẳng vào hùa với bọn kiêu căng và những kẻ theo đường gian ác.

7 Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con ; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi.8a con liền thưa : Này con xin đến !

8b Trong sách có lời chép về con 9 rằng : con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.”

10 Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội ; lạy CHÚA, Ngài từng biết : con đâu có ngậm miệng làm thinh.

BÀI TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG :  Tv 94,7b.8a

            Hall-Hall : Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Hall.

TIN MỪNG : Mt 22,1-14

            1 Một hôm, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ  mục trong dân rằng :   2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : ‘Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới !’ 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ : ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.’ 10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

11 “Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy : ‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?’ Người ấy câm miệng không nói được gì. 13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch : ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng ! 14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”

 

BÀI GIẢNG

TIỆC CỨU ĐỘ

            Thiên Chúa muốn cả loài người được cứu độ, được sống sung mãn, nhờ dự tiệc Cưới Con Chiên (x Kh 19,9a). Tiệc này Đức Giêsu đã diễn tả trong dụ ngôn “chuyện ông vua kia mở tiệc cưới cho con mình” (x Mt 22,1-14 : Tin Mừng), tiệc ấy là đời sống Hội Thánh Chúa Kitô, được thể hiện qua Thánh Lễ. Tiệc này sinh hai hiệu quả : Tha tộiban Giao Ước bằng Máu Chúa Kitô, để ai đến tham dự thì được sống đời đời. Kẻ chối từ không dự hoặc dự không đúng Luật, đều bị khai trừ.

I. HAI HIỆU QUẢ CỦA TIỆC THÁNH THỂ : THA TỘI VÀ BAN GIAO ƯỚC.

            1/ Tha tội.

            Chúa dùng miệng ngôn sứ Êzekiel báo trước : “Ta sẽ biểu dương Danh thánh thiện vĩ đại của Ta,Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và Ta dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Trên các ngươi, Ta sẽ rảy nước trong ngần, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ” (Ed 36,25 : ĐC năm chẵn).

Thực vậy, Bí tích Thánh Thể là trung tâm ơn tha tội, vì không có Chúa Giêsu Phục Sinh (Bí tích Thánh Thể), thì chẳng có Bí tích nào sinh hiệu quả. Trong thị kiến Chúa cho ông Gioan biết ai tham dự tiệc này thì “họ đã giặt áo và phiếu trắng trong Máu Chiên Con” (Kh 7,14). Bởi đó, nếu người Kitô hữu nào còn vướng tội trọng mà chưa kịp xưng, lại muốn rước Lễ, thì hãy ăn năn tội, là được rước Lễ, Chúa tha hết mọi tội, với điều kiện sau Lễ phải tìm Linh mục để xưng tội càng sớm càng tốt (x Giáo Luật số 916). Vì thế nhà vua bảo đầy tớ ra các ngả đường gặp bất cứ ai, bất luận là người tốt hay kẻ xấu đều mời vào dự tiệc (x Mt 22, 9-10 : Tin Mừng)

            Sách Giáo Lý Roma dạy :

            - “Việc rước Lễ giúp ta xa lánh tội lỗi, khi chúng ta rước lấy Mình Chúa Kitô “đã phó nộp vì ta” và Máu “đã đổ ra cho mọi người được tha tội”. Vì thế, Bí tích Thánh Thể không thể kết hợp chúng ta với Chúa Kitô, nếu Chúa Kitô không thanh tẩy chúng ta khỏi tội đã phạm và giúp chúng ta xa lánh tội lỗi” (số 1393).

            - “Nhờ Bí tích Thánh Thể khơi dậy tình yêu trong tâm hồn, chúng ta được gìn giữ khỏi phạm tội trọng. Vì càng tham dự vào sự sống Chúa Kitô, chúng ta càng sống mật thiết với Người ; nhờ đó giảm bớt nguy cơ phạm tội trọng lìa xa Chúa” (số 1395).

-    “Nhờ dự tiệc Thánh Thể, ta được gắn bó với Chúa Giêsu Phục Sinh chặt chẽ hơn, vì Ngài đã tha các tội nhẹ của ta và bảo vệ ta khỏi phạm tội trọng”  (số 1416).

-    “Đặc biệt nhờ ta hiệp thông với chủ tế cùng dâng lễ, Chúa Giêsu uốn nắn tim ta nên giống trái tim Ngài (x Pl 2,5), Ngài thay thế con tim chai đá của ta bằng con tim biết yêu thương của Ngài (x Ed 36,26-27 : Bài đọc năm chẵn), bồi dưỡng chăm sóc ta thêm mạnh mẽ trên con đường lữ hành tiến về Quê Trời, và làm cho ta khao khát cuộc sống vĩnh cửu, không còn mê đắm sự đời, và ngay từ bây giờ, được liên kết với Hội Thánh trên trời, với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta, và với các Thánh là anh em con một Cha trên trời” (x số 1419).

               2/ Ban Giao Ước.

               Chúa phán qua miệng ngôn sứ Êzekiel : “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới (Tin Mừng) vào lòng các ngươi.Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta,Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo Thánh Chỉ (Luật Chúa), tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành” (Ed 36, 26-27 : Bài đọc năm chẵn).

            Thánh Phaolô nói : “Anh em là bức thư của Đức Kitô do tay chúng tôi soạn ra, viết không phải bằng mực, nhưng là bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống ; không phải trên những tấm đá, mà là trên những tấm bia lòng bia thịt” (2Cr 3,3).

            Vì hai hiệu quả của Bí tích Thánh Thể như trên, mà Chúa Giêsu chính là “Ông Vua sai đầy tớ đi mời bất cứ ai dù lành hay dữ đến dự tiệc” (x Mt 22, 9-10 :Tin Mừng). Bởi lẽ ngoài Lương Thực của Tiệc này, người ta không thể tìm được sự sống hạnh phúc dồi dào đời đời ở bất cứ nơi đâu. Đó là lý do vua bảo đầy tớ cứ ép người ta vào dự tiệc (x Lc 14,23).

            Đức Giêsu đã lập Giao Ước với chúng ta bằng Máu Ngài đổ ra trên thập tự, giá trị hơn xưa Chúa đã lập Giao Ước với ông Abraham : Ngài bảo ông bắt các con vật xẻ đôi, đặt thành hai bờ, và ông thấy Chúa như lửa băng qua giữa xác các con vật ấy. Đó là dấu Giao Ước Chúa hứa ban cho dòng dõi ông Abraham được đông như sao trời, nhiều như cát biển (x St 15).

            Lập Giao Ước bằng máu là dấu chắc chắn Chúa ban ơn, nên ông Gíp-tắc (Gieptê) cũng xin Chúa chúc lành cho ông được thắng quân thù để bảo vệ dân tộc, qua dấu ông lập giao ước với Chúa khi thắng quân thù trở về, hễ gặp ai ra đón ông trước nhất, thì người ấy trở thành lễ vật sát tế kính Chúa. Ngờ đâu người đầu tiên đón gặp ông Gíp-tắc (Gieptê) lại là cô con gái duy nhất của ông. Ông nói với con : “Cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng Chúa, và không thể rút lại được”. Cô động viên cha phải giữ lời hứa. Nhưng cô xin cha “cho con hai tháng để cùng với bạn bè rảo quanh khắp núi đồi mà khóc than đời con gái của con bất xứng. Sau hai tháng, ông Gíp-tắc thi hành cho cô lời ông đã khấn hứa với Chúa” (Tl/Qa 11, 29-39a : Bài đọc năm lẻ).

            Như thế ông Gíp-tắc đã miễn cưỡng hiến tế con cho Chúa, làm sao sánh bằng Chúa Cha sẵn lòng để cho Đức Maria hiến dâng Con Một Thiên Chúa làm Của Lễ trên thập giá, không chỉ lập Giao Ước bằng Máu mà còn là Di Chúc bảo đảm cho những ai đến dự tiệc Thánh Thể, thì thắng được Satan, đánh gục tử thần và được lãnh phần gia nghiệp Chúa hứa ban. Vì tiệc Thánh Thể  mới chính là tiệc Vua Cả trên trời thiết đãi dân Ngài (x Rm 8,31-32 ; Dt 9,16 ; Is 25,6t ; Is 55). Và như vậy mỗi khi ta hiệp dâng Thánh Lễ, lại được cùng với Chúa Giêsu thưa: “Lạy Chúa,này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Tv 40/39, 8a.9a : ĐC năm lẻ).

II. NHỮNG KẺ BỊ LOẠI TRỪ.

            Dựa vào các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay, ta biết có ba loại người bị khai trừ khỏi Nước Thiên Chúa :

            1/ Những người không đến dự tiệc của vua vì mê sự đời : “Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! " Nhưng quan khách vẫn không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn” (Mt 22,3-5 : Tin Mừng).

            Hai lần vua sai đầy tớ đi mời khách đến dự tiệc, khách đều chối từ chính là các ngôn sứ thời Cựu Ước, cũng như các môn đệ Đức Giêsu mời mọi người tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất để gia nhập Hội Thánh mới được dự tiệc Thánh Thể, mà nhiều kẻ đã chối từ. Loại người này không mặc lấy Chúa Kitô khởi đi từ lúc lãnh Bí tích Thánh Tẩy, và hoàn hảo nhờ dự tiệc Thánh Thể (x Gl 3,27). Lý do nhiều người không muốn đến dự Lễ chỉ vì tham sự đời. Ông Luca cho biết thêm : người thứ nhất không đến dự tiệc vì mới mua được đất phải đi xem ; người thứ hai cũng không đến vì mới tậu năm cặp bò phải đi thử ; kẻ khác lại đưa lý do mới cưới vợ, cũng xin kiếu ! (x Lc 14,18-20).

            Quả thật, bảo không có giờ làm việc này, chỉ có nghĩa là có giờ dành cho việc khác, mà cho là quan trọng hơn. Vậy quan trọng việc gì thì có giờ cho việc đó!

            2/ Người Kitô hữu nào mải mê công ăn việc làm mà bỏ dự tiệc Thánh Thể, nó là kẻ sát nhân, như Đức Giêsu nói : “Nhiều kẻ được mời đã sát hại các đầy tớ của vua sai đến” (x Mt 22,6-7:Tin Mừng). Đó là những người Công Giáo sống thiếu Đức Ái. Giáo huấn Công Đồng Vat.II, trong Hiến Chế Hội Thánh số 14 nói: “Dù được tháp nhập vào Hội Thánh, nhưng nếu không kiên trì sống trong Đức Ái, thì vẫn không được cứu độ, vì tuy thể xác họ thuộc về Hội Thánh, nhưng linh hồn họ không ở trong Hội Thánh. Các con cái Hội Thánh phải biết rằng địa vị cao trọng của họ không phải do công đức riêng mình, nhưng do đặc ân của Chúa Kitô ; nếu họ không đáp lại hồng ân ấy bằng tư tưởng, lời nói và việc làm, thì chẳng những họ không được cứu độ mà còn bị xét xử nghiêm khắc hơn”.

            3/ Kẻ không biết sám hối cũng không xứng đáng dự tiệc Thánh Thể. Ai đến dự tiệc Thánh Thể, ít ra phải biết sám hối như con gái ông Gíp-tắc, cô đã dành hai tháng đi khắp núi đồi để than khóc sự bất xứng của mình trước khi cô trở thành hiến vật dâng lên Chúa theo lời khấn hứa của cha  (x Tl/Qa 11,29-39 : Bài đọc năm lẻ).

            Kìa hai người đến Đền Thờ cầu nguyện, ông Biệt phái đứng tận cung thánh khoe công đức với Chúa, thì bị Chúa đuổi về ; trái lại, người thu thuế chỉ đấm ngực sám hối tội mình, thì được Chúa xác nhận là công chính (x Lc 18,9-14). Bởi đó anh trộm lành nhận hình phạt đóng đinh như một cách đền tội,và kêu cầu Đức Giêsu thương xót, anh đã được Ngài cho vào Thiên Đàng ngay (x Lc 23,40-43).Vì sám hối tội mình là việc lành đứng hàng đầu đáng được Chúa thương cứu độ. Bởi thế, trong Thánh Lễ cộng lại tất cả những lời nói và cử chỉ sám hối của chủ tế cũng như cộng đoàn có tới 14 lần.

            Cả ba loại người trên không đến dự tiệc, không sống Đức Ái, mà vẫn không sám hối tội, đó là những kẻ vào dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới (x Mt 22,11 : Tin Mừng). Ngày Thiên thần đón dân Thánh vào dự tiệc Cưới trên trời, Chúa cho ông Gioan nhận ra trong thị kiến “này đến rồi tiệc Cưới Chiên Con và Hiền Thê của Ngài đã trang phục sẵn sàng, và đã ban cho nàng được mặc áo trúc bâu rạng ngời tinh sạch, trúc bâu là công đức của các Thánh” (Kh 19,7-8). Quả thật, cô dâu nếu không mặc áo cưới, thì chắc chắn bị loại trừ, như Đức Giêsu nói : “Vua thịnh nộ sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng, và trói tay chân chúng lại, quăng chúng vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (Mt 22,7.11-13 : Tin Mừng). Bọn này phải câm miệng lại, vì đã nhận biết tội mình (x Mt 22,12 : Tin Mừng). Cũng vì thế mà thánh Phaolô nói : “Ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa Kitô cách bất xứng, thì sẽ mắc tội đối với Mình và Máu Chúa” (1Cr 11,27).

Sau khi chúng ta đã hiểu về ý nghĩa tiệc cưới vua tổ chức cho con mình, thì ta mới hiểu được Lời Đức Giêsu kết luận : “Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít(Mt 22,14 : Tin Mừng). Lời này có hai ý nghĩa :

-          Xét về mặt Lịch sử, dân tộc Do Thái được Chúa tuyển chọn trước để hưởng ơn cứu độ, nhưng rất ít người tin theo Đức Giêsu, và còn chống đối Ngài, kết án Ngài nói phạm thượng khi Ngài tự xưng là Thiên Chúa,những người này không gia nhập Hội Thánh, không dự tiệc Thánh Thể.

-          Xét về mặt Mục vụ, thì nhiều người mang danh là Công Giáo, nhưng lại rất ít người tham dự tiệc Thánh Thể và càng ít người sống Đức Ái và không biết sám hối tội mình đã phạm.

Do đó mỗi ngày trong giờ Kinh Sáng, Hội Thánh nhắc nhở chúng ta: “Ngày hôm nay,anh em chớ cứng lòng,nhưng hãy nghe tiếng Chúa”(Tv 95/94,7b,8a : Tung Hô Tin Mừng).

THUỘC LÒNG.

            Dù được tháp nhập vào Hội Thánh Công Giáo, nhưng nếu không kiên trì sống Đức Ái thì vẫn không thể được cứu độ. Vì tuy thể xác họ thuộc về Hội Thánh, nhưng tâm hồn họ không ở trong Hội Thánh, người như thế chẳng những không được cứu độ mà còn bị xét xử nghiêm khắc hơn! (HCHT số 14).

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

 

           

 

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: