Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
NGÀY 8 THÁNG 12 - ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - Lễ Trọng
Âm thanh
Video
Video
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
 BÀI ĐỌC I : St 3, 9-15.20

            9 Sau khi con người ăn trái cây, ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: "Ngươi ở đâu? "10 Con người thưa: "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn."11 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi: "Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không? "12 Con người thưa: "Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn."13 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: "Ngươi đã làm gì thế? " Người đàn bà thưa: "Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn."14 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán với con rắn:"Mi đã làm điều đó,  nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. 15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."

20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh.

ĐÁP CA : Tv 97

Đ.        Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

            vì Người đã thực hiện bao kỳ công. (c 1a)

1 Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,nhờ cánh tay chí thánh của Người.

2 CHÚA đã biểu dương ơn Người cứu độ,mạc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân; 3ab Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en.

3cd Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 4 Tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu,mừng vui lên, reo hò đàn hát.

BÀI ĐỌC II : Ep 1, 3-6.11-12

            3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.  4 Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,nhờ tình thương của Người. 5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 6 để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu.

11 Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người,  12 để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Ki-tô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người.

BÀI TIN MỪNG
 TUNG HÔ TIN MỪNG : x Lc 1,28

            Hall-Hall : Kính chào Đức Ma-ri-a, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Hall.

TIN MỪNG  : Lc 1, 26-38

            26 Khi ấy, Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29  Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"

35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

BÀI GIẢNG
 MẸ MARIA CHO TA ĐƯỢC ĐỒNG HÓA CHÚA GIÊSU

 

            Giáo lý dựa vào các Bài đọc trong Thánh Lễ trọng kính Mẹ Vô Nhiễm, Hội Thánh muốn ta xác tín và thực hành ba điều căn bản này:

-         Có hai lý do Chúa gìn giữ Đức Maria không vương vấn tội lỗi.

-         Chúa muốn mọi người được hiệp thông với ơn Vô Nhiễm của Đức Maria nhờ Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu.

-         Thiên Chúa luôn trung tín trong tình yêu.

 

I. CÓ HAI LÝ DO CHÚA GÌN GIỮ ĐỨC MARIA KHÔNG VƯƠNG VẤN TỘI LỖI.

            1- Đức Giêsu là Adam cuối cùng vô tội (x 1Cr 15,45), cần có Evà mới (Maria) vô tội để sinh ra nhân loại giống Thiên Chúa.

            Sau khi Thiên Chúa dựng nên Adam, Eva, Ngài phán với họ : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất” (St 1,28a), mà chắc chắn Chúa chỉ muốn dòng giống này sinh ra phải được giống Thiên Chúa (x St 1,26). Nhưng tiếc rằng họ đã phạm tội, nên dòng giống họ sinh ra bị chúc dữ (x St 3). Thánh Phaolô nói : “Sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị.Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.” (Rm 5,15-17.19). Người duy nhất vâng  Lời Thiên Chúa trước nhất phải hiểu là Đức Giêsu (x Pl 2,6-11), mà Ngài là Adam cuối cùng vô tội thì cần có Eva mới là Đức Maria vô nhiễm cộng tác (x Ga 19,25-27) để nhờ danh Chúa Giêsu mà con người được tái sinh làm con Thiên Chúa (x Cv 2,38), được trở nên cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt, cùng một sự sống với Chúa Giêsu, đến như được đồng hóa với Ngài (x Dt 2,11.14 ; Ga 6,57; Gl 2,20).

            2- Đức Maria Vô Nhiễm là Eva mới diễn tả Hội Thánh viên mãn.

Đức Giêsu gọi Hội Thánh là các Trinh Nữ khôn ngoan (x Mt 25,1-13). Hội Thánh được gọi là Trinh Nữ vì không liên hệ xác thịt với đồng loại, mà vẫn sinh các Kitô hữu, con Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Tẩy, tháp họ vào Chúa Giêsu Phục Sinh để trở thành chi thể trong Thân Mình Mầu Nhiệm của Ngài. Như thế, Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm đã sinh ra Đức Giêsu là Đầu của Hội Thánh, còn Hội Thánh là Trinh Nữ sinh ra các chi thể của Chúa Giêsu Phục Sinh. Nói cách khác, cả Đức Maria, cả Hội Thánh cùng sinh con Thiên Chúa.

II. CHÚA MUỐN MỌI NGƯỜI ĐƯỢC THÔNG HIỆP VỚI ƠN VÔ NHIỄM CỦA ĐỨC MARIA NHỜ MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊSU.

            Dựa vào lời chào chúc của sứ thần khi truyền tin cho Đức Maria thụ thai : “Vui lên! Hỡi Đầy Ơn Phúc, Chúa ở cùng Người” (Lc 1,28 – Bản dịch NTT). Vì Chúa ở cùng Đức Maria, nên sứ thần đã không gọi tên Maria là Đấng được đầy ơn phúc, nhưng Mẹ được Chúa đổi danh Maria thành danh “Đầy Ơn Phúc”. Đức Maria đã trở thành người duy nhất và là người đầu tiên trong nhân loại có danh “Đầy Ơn Phúc”. Danh hiệu này là một cách xác định Đức Maria được đồng hóa với Thiên Chúa, vì chỉ có Chúa mới thực là “Đầy Ơn Phúc”, Đấng duy nhất vô tội. Bởi đó Đức Maria được gọi là Đấng Vô Nhiễm, và Mẹ đã cộng tác với Chúa bằng cách hoàn toàn tùng phục và phó thác để Lời Chúa hoạt động nơi Mẹ, như Mẹ đã thưa với sứ thần : “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38 : Tin Mừng). Như thế, Đức Maria khác hẳn với Eva xưa bất tùng phục Lời Chúa, nên khi Chúa đến tìm họ, thì cả hai ông bà lẩn trốn dưới lùm cây, vì trần truồng (làm mất hết ơn Chúa) nên quá xấu hổ! Đúng lý ra họ phải đến với Chúa để thú tội, thì họ lại quy lỗi cho nhau, và chụp mũ cho Thiên Chúa gây cớ cho họ vấp phạm (x St 3,9-14 : Bài đọc I).

            Rõ ràng Đức Maria đã đảo vần “Eva” thành “Ave” (Vui lên). Vui vì ông Adam gọi Eva vợ mình là “mẹ các chúng sinh” (x St 3,20 : Bài đọc I). Lời đó tiên báo Mẹ Maria mới thực là “Mẹ các chúng sinh”, Mẹ của những người sống trong Chúa Giêsu.

            Chúa Giêsu còn muốn nhân lên nhiều Maria nơi toàn thể loài người, nhờ Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh vào ngày thứ tám (Chúa nhật), ngày Chúa Giêsu toàn thắng sự dữ, đánh gục thần chết, cho những ai thực hành Lời Đức Giêsu dạy : “Mẹ tôi và anh em tôi là những người nghe và làm theo Lời Thiên Chúa” (Lc 8,21). Đó là lý do Hội Thánh kính Mẹ Vô Nhiễm vào ngày 8 tháng 12, nghĩa là vào ngày 25 tháng 12, Mẹ sinh Đức Giêsu cho loài người. Nhưng họ lại giết Con Đức Maria, Con Đấng Tối Cao, và chỉ ba ngày sau, vào ngày thứ tám trong tuần, Ngài chỗi dậy từ cõi chết, đánh gục tử thần, tiến vào vinh quang, thì Mẹ Maria là người đầu tiên được hưởng hiệu quả chiến thắng của Con Mẹ. Đúng như Mẹ Maria có danh mới “Đầy Ơn Phúc”. Danh này thực sự là “Mẹ của chúng sinh”, Mẹ của những người sống, thoát kiếp sinh vật, vì thế tác giả Tin Mừng Luca ghi :  “Vào tháng thứ sáu thiên thần Gabriel được Chúa sai đến cùng trinh nữ Maria để báo cho Maria được Chúa chọn sinh Con Thiên Chúa” (x Lc 1,26-27 : Tin Mừng), nhờ Con Đức Maria, loài người được tái sinh làm hoàn hảo ý định tạo dựng loài người của Thiên Chúa từ thuở ban đầu trong ngày thứ sáu : “Chúng Ta hãy dựng nên loài người giống Chúng Ta” (St 1,26a).

III. THIÊN CHÚA LUÔN TRUNG TÍN TRONG TÌNH YÊU.

            Vì ma quỷ ghen tỵ với hạnh phúc loài người, nó đến lừa đảo bà Eva : cứ ăn quả Chúa cấm mới được hạnh phúc như Thiên Chúa! Hậu quả Adam, Eva bị ma quỷ trấn lột hết ơn Chúa ban, khiến họ trần truồng vô cùng xấu hổ, Chúa đến ra tay chống lại Satan để bênh vực dòng giống Adam, Eva, như Ngài đe phạt con rắn  “Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp lại gót chân” (St 3,15). Đó là lúc Chúa biểu lộ tình thương ngàn đời của Người, không có khởi sự, không có tận cùng, vì “Người là Tình Yêu” (1 Ga 4,8) luôn có trong hiện tại, để trong Đức Kitô, chúng ta được những ơn mà Chúa đã mạc khải cho ông Phaolô qua Thư ông viết gởi giáo đoàn Êphêsô (x Ep 1,3-6.11-12 : Bài đọc II) :

            1/ Ngài thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của  Thánh Thần, cho ta biết chúc tụng Chúa Cha, Thân Phụ Đức Giêsu Kitô (Ep 1,3).

            2/  Để trước thánh nhan Chúa, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Chúa Giêsu. Vì Thiên Chúa đã chọn ta trong Đức Kitô trước cả khi tạo thành vũ trụ (Ep 1,4).

            3/ Thiên Chúa thể hiện lòng nhân ái của Ngài là đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người đã ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu (Ep 1,5-6).

            4/ Trong Chúa Giêsu, ta được thừa hưởng cơ nghiệp, thể theo dự định của Đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, để chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô mà ngợi khen vinh quang Thiên Chúa (Ep 1,11-12).

Những ơn trên mỗi ngày chúng ta được đón nhận và trọn vẹn nhờ được tham dự tiệc Thánh Thể, Hội Thánh lại đặt Chúa Giêsu Phục Sinh vào con người tội lỗi của ta, để ta được Ngài thanh tẩy, được trở nên thánh thiện, được thông hiệp vào ơn Vô Nhiễm mà Thiên Chúa đã làm cho Mẹ Maria, chắc chắn Chúa vui thích hơn thuở xưa thánh Giuse và Đức Maria muốn tìm căn nhà sang trọng tại thành Bethlem, để Con Thiên Chúa vào đời, nhưng tiếc rằng ai cũng chối từ, Đức Maria đành phải sinh Con đặt trong máng cỏ ! (x Lc 2,7).

Vậy chỉ những ai được Chúa Giêsu cư ngụ, người ấy đích thực là Đền Thờ Chúa ưa chuộng (x 1Cr 3,16-17), nhất là khi ta đã trở thành Nhà của Thiên Chúa, Ngài dạy ta biết yêu và làm ơn cho cả kẻ hại mình, để được đồng danh với Con Đức Maria là Con Đấng Tối Cao (x Lc 1,32 = Lc 6,35),để họ đồng thanh cất tiếng :“Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công” (Tv 98/97,1a :Đáp ca). Và trong Chúa Giêsu, mọi người cùng với sứ thần ca tụng Mẹ Maria : “Vui lên! Hỡi Đầy Ơn Phúc! Chúa ở cùng Người” (Lc 1,28 : Tung Hô Tin Mừng).

THUỘC LÒNG

            Qua kinh nghiệm sống đạo của Mẹ Maria, Mẹ chúng ta dặn: “Giêsu  bảo gì, cứ làm theo!” (Ga 2,5).

http://phaolomoi.net

Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: