Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
Thứ 3 sau CN 22 TN, năm chẵn
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
 
BÀI ĐỌC: 1 Cr 2, 10b-16
10b Thưa anh em, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.11 Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa.12 Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.13 Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần Khí; chúng tôi dùng những lời lẽ Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về Thần Khí.14 Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ; họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thần Khí mới có thể xét đoán.15 Nhưng con người sống theo Thần Khí thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng có ai xét đoán được người đó.16 Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, để chỉ vẽ cho Người? Còn chúng tôi, chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Ki-tô.
ĐÁP CA: Tv 144
Đ.        Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa. (c 17a)
CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. 9 CHÚA nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
10 Lạy CHÚA, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, 11 nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,
12 để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. 13ab Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
13cd Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. 14 Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG: Lc 7,16
Hall-Hall:  Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Hall.
TIN MỪNG: Lc 4, 31-37
31 Bấy giờ, Đức Giê-su xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng.32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.
33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng:34 "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! " Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh.36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất! "37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

BÀI GIẢNG
UY QUYỀN VÀ SỨC MẠNH CỦA PHỤNG VỤ
Dân thành Capharnaum chứng kiến việc Đức Giê-su trừ quỷ làm họ kinh ngạc và kháo láo với nhau: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!” (Lc 4,36: Tin Mừng).
Phép lạ trừ quỷ này, Đức Giê-su báo trước hiệu quả Phụng Vụ Ngài thiết lập vào ngày thứ nhất (ngày thứ tám trong tuần), ngày Chúa Phục Sinh, để thay thế Phụng Vụ Do Thái giáo cử hành vào ngày thứ bảy. Phụng Vụ Chúa nhật là trọng tâm lịch sử cứu độ,  như giáo huấn của Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Phụng Vụ số 106 dạy:
“Theo truyền thống bắt nguồn từ chính ngày Chúa Ki-tô sống lại, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Phục Sinh vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa, hay ngày Chúa nhật. Thực vậy, trong ngày đó, các tín hữu họp nhau lại để nghe Lời Chúa và tham dự Lễ Tạ Ơn, để kính nhớ cuộc Thương Khó, sự sống lại và vinh quang của Chúa Giê-su, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã “dùng sự Phục Sinh của Chúa Ki-tô Giê-su từ trong kẻ chết sống lại mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động” (1 Pr 1,3). Vì vậy ngày Chúa nhật là ngày Lễ nguyên thủy phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của các tín hữu, để ngày ấy trở thành ngày vui mừng và ngày nghỉ việc. Các cuộc lễ khác, nếu không thật sự là lễ quan trọng thì không được lấn át ngày Chúa nhật, bởi vì ngày Chúa nhật là nền tảng và trung tâm của cả năm Phụng Vụ” .
Vì loài người chỉ nhờ Chúa Giê-su Phục Sinh mới thoát khỏi tay satan, tay tử thần. Phép lạ trừ quỷ của Đức Giê-su đã minh chứng sức mạnh Lời Chúa trong Phụng Vụ, vì khi Hội Thánh cử hành Phụng Vụ, đặc biệt lúc dâng Lễ là Chúa Giê-su hiện diện một cách thiết thực,  như giáo huấn của Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Phụng Vụ số 7, Hội Thánh đề cập tới sáu cách hiện diện của Chúa Giê-su:
“Chúa Ki-tô hằng hiện diện trong Hội Thánh, nhất là trong hoạt động Phụng Vụ:
1-     Người hiện diện thực sự trong Hy Lễ.
2-     Người hiện diện trong con người của thừa tác viên, vì như xưa chính Người đã tự dâng mình trên thập giá, thì nay chính Người cũng dâng mình nhờ thừa tác vụ của các Linh mục,
3-     Nhất là hiện diện thực sự dưới hai hình thái Thánh Thể: Bánh – Rượu.
4-     Người hiện diện thiết thực trong các Bí tích nhờ quyền năng của Người ; vì thế ai ban Bí tích Thánh Tẩy thì chính là Chúa Ki-tô ban.
5-     Người hiện diện thiết thực trong Lời của Người, vì chính Người nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Hội Thánh.
6-     Sau  hết, Người hiện diện khi Hội Thánh cầu khẩn và hát Thánh vịnh, như chính Người đã hứa: “Đâu có hai, ba người nhân danh Thầy họp lại, Thầy sẽ ở giữa họ” (Mt 18,20)…
“Vì thế Phụng Vụ đáng được xem là việc thực thi chức Tư Tế của chính Chúa Ki-tô Giê-su, trong đó công cuộc thánh hóa con người được biểu tượng nhờ những dấu chỉ khả giác và được thể hiện hữu hiệu cách khác nhau theo từng dấu chỉ, và trong đó việc phụng tự công cộng vẹn toàn cũng như thực thi nhờ Nhiệm Thể Chúa Ki-tô, nghĩa là gồm cả Đầu cùng các chi thể của Người.
“Do đó, vì là công việc của Chúa Ki-tô Tư Tế và thân thể của Người là Hội Thánh, nên mọi việc cử hành Phụng Vụ đều là hành vi chí thánh, và không một hành vi nào khác của Hội Thánh có hiệu lực bằng xét cả về danh hiệu lẫn đẳng cấp”.
Bởi đó “trong hội đường (vào ngày Hưu lễ,ngày cử hành Phụng Vụ) có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng:"Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (Lc 4,33-34: Tin Mừng).
Nếu Đức Giê-su là một phù thủy thì Ngài bó tay trước quyền lực của quỷ. Lý do nếu thầy phù thủy để cho quỷ nói lý lịch mình trước, thì phù thầy ấy không thể truyền khiến quỷ vâng lời được! Nhưng Đức Giê-su là Thiên Chúa toàn năng, nên Ngài quát bảo: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này! " Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh” (Lc 4,35: Tin Mừng).
Ta biết Đức Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa, đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, nhưng khi Ngài còn trong thân xác của loài người, thì Thần Khí (Chúa Thánh Thần) luôn luôn làm chủ và hướng dẫn mọi sinh hoạt của Đức Giê-su. Đan cử :
·         Sau khi Đức Giê-su chịu Phép Rửa ở sông Gio-đan, thì “Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người” (Mc 1,12-13).
·         Khi người ta kết án Ngài dùng tướng quỷ để trừ quỷ, thì Ngài nói: “Nếu tôi dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Mt 12,28).
Bởi thế, mọi sinh hoạt của Hội Thánh trong Phụng Vụ đều do Thần Khí Chúa làm Chủ và hướng dẫn, như lời thánh Phao-lô nói: “Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nới Thiên Chúa. Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa. Chúng tôi dùng lời lẽ Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về Thần Khí. Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ. Nhưng con người sống theo Thần Khí thì đoán xét được mọi sự, mà chẳng có ai xét đoán được người đó. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, để chỉ vẽ cho Người? Còn chúng tôi, chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Ki-tô” (1 Cr 2,10b-16: Bài đọc).
Vì lời rao giảng của Hội Thánh được Thần Khí mạc khải và hướng dẫn, nên thánh Phao-lô nói về sức mạnh phi thường của Lời Chúa do Hội Thánh rao giảng, ông nói: “Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu” (1 Tx 2,13).
Vậy mỗi khi ta tham dự Phụng Vụ của Hội Thánh, đặc biệt là Thánh Lễ, đó chính là lúc ta được tham dự vào triều đại Nước Thiên Chúa, đúng như lời kinh ta đọc: “Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa” (Tv 145/144, 13ab.17a: Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu (1 Tx 2,13).
 

Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: