Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
NGÀY 15 THÁNG 8-Mừng Kính MẸ LÊN TRỜI
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
 
Kh 11,19a;12,1-6a.10ab ; 1Cr 15,20-27 ; Lc 1,39-56
Bài đọc 1: 
Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab
11     19 Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ. Và có ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét, động đất và mưa đá lớn.
 
12        1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con.3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện.4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà.5 Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người.6a Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; 10ab Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời:"Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,và Đức Ki-tô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính.”
Đáp ca: 
Tv 44
Đ. 10b  Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương,
           Điểm trang lộng lẫy toàn vàng ô-phia.
 
10 Hàng cung nữ, có những vì công chúa, bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy.
 
11 Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ. 12 Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái, hãy vào phục lạy: "Người là Chúa của bà."
 
16 Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.
Bài đọc 2: 
1Cr 15,20-27
20 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.21 Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại.22 Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống.23 Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người.24 Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.
 
25 Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người.26 Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết,27 vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. Mà khi nói muôn loài, thì dĩ nhiên không kể Đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô
BÀI TIN MỪNG
 
Tung hô Tin Mừng: 
...
Hall-Hall : Đức Ma-ri-a được rước lên trời, muôn vàn thiên sứ hoan hỷ mừng vui. Hall.
Tin Mừng: 
Lc 1,39-56
ĐI DỰ LỄ LÀ CÙNG LÊN TRỜI VỚI MẸ MARIA
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em (quả lòng em : bản dịch NTT) đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời."
 
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
BÀI GIẢNG
 
ĐI DỰ LỄ LÀ CÙNG LÊN TRỜI VỚI MẸ MARIA
 
Ngày trọng đại vinh hiển nhất của Mẹ Ma-ri-a cũng như của con cái Mẹ là được Chúa cho hồn xác lên Trời. Ta hãy tìm hiểu:
 
-          Lý do Mẹ được lên Trời.
-          Địa vị của Mẹ Ma-ri-a.
-          Nhân đức của Mẹ Ma-ri-a.
-          Sứ mệnh của Mẹ Ma-ri-a.
-          Vinh quang của Mẹ Ma-ri-a.
-          Mẹ mời gọi con cái Mẹ cùng lên Trời.
 
1- LÝ DO MẸ ĐƯỢC CHÚA CHO HỒN XÁC LÊN TRỜI.
 
Không phải mãi tới năm 1950, Đức Giáo hoàng Pio XII tuyên bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Chúa mới cho hồn xác Mẹ lên Thiên Đàng, mà niềm tin Mẹ Ma-ri-a được Chúa cho hồn xác lên Trời đã khai mào ngay từ thời Giáo Hội sơ khai. Đó cũng là lý do các tác giả Tin Mừng không ai ghi nhận sau khi Chúa Giê-su phục sinh, Ngài đi gặp Đức Mẹ, vì các tác giả sách Tân Ước  muốn xác định : Mẹ Ma-ri-a luôn luôn ở bên cạnh Con Mẹ, không có một giây phút nào Mẹ-Con xa nhau, nghĩa là ngay cả khi Chúa Giê-su lên Trời trên thập giá (x Lc 23,43) thì Mẹ cũng đồng hành. Chúa Giê-su Phục Sinh chỉ đến với những người chưa được lên Trời với Ngài. Và như vậy, ngày Đức Pio XII tuyên bố tín điều Hồn Xác Mẹ Lên Trời là ngài muốn cổ võ cho toàn thể loài người phải biết cùng với Mẹ Ma-ri-a cám ơn Chúa, vì Ngài đã cho hồn xác Mẹ chúng ta được lên Trời trước, là dấu bảo chứng chắc chắn Mẹ đã ở đâu thì Mẹ cũng muốn cho chúng ta là con cái Mẹ được ở đó.
 
Ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, các tín hữu đã tin hồn xác Mẹ lên Trời, như lời thánh Phao-lô viết cho giáo đoàn Cô-rin-tô : “Như mọi người vì liên đới với A-đam phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô (A-đam cuối cùng) cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Ki-tô, rồi đến những người thuộc về Đức Ki-tô (chắc chắn Mẹ Ma-ri-a phải được ưu tiên) vào buổi quang lâm của Ngài” (1Cr 15,22-23 : Bài đọc II).
 
2- ĐỊA VỊ CỦA MẸ MA-RI-A.
 
Trong tiệc cưới Ca-na, Mẹ nói với loài người : “Hãy đến với Giê-su, Ngài bảo gì cứ làm theo!” (Ga 2,5) Lời này Mẹ lặp lại nguyên văn lời vua Pha-ra-ôn nói với toàn thể loài người khi lâm cảnh đói khổ chạy đến với vua xin mua lương thực, thì vua lại nói : “Hãy đến cùng Giu-se, ông bảo gì cứ làm theo!” (St 41,35) Mà Giu-se là tiền thân của Đức Giê-su. Vào thời điểm ấy, vua Pha-ra-ôn là người giàu có nhất trên thế gian, vì nhờ tài năng và sự khôn ngoan của Giu-se, vua ra lệnh cho ông Giu-se bung tiền mua lại tất cả thóc lúa của dân trong bảy năm được mùa, để rồi sẽ bán lại cho dân vào thời bảy năm mất mùa tiếp theo đó, và như vậy cả thế giới, ai cũng cần chạy đến với vua Pha-ra-ôn, ai cũng phải tôn trọng vua. Địa vị và danh dự của vua Pha-ra-ôn đã báo trước địa vị và danh dự của Đức Mẹ, vì nhờ Giê-su Con Mẹ khôn ngoan hơn Giu-se đã tích trữ tất cả ơn của Chúa trong các Bí tích Ngài lập, rồi trao cho Mẹ cũng như Hội Thánh quản lý, để tùy Mẹ và Hội Thánh phân phát cho những ai cần chạy đến xin lương thực bất tử (x Ga 19,25-27).
 
3- NHÂN ĐỨC CỦA MẸ MA-RI-A.
 
Có hai nhân đức đặc biệt của Mẹ, Mẹ muốn chúng ta dõi theo :
 
a- Đoán ý muốn của người khác để phục vụ. Trong Tin Mừng ghi lại hai lần Đức Mẹ phục vụ dù chưa ai đến cậy nhờ, mà Mẹ đã biết tình hình người ta đang cần gì, thì Mẹ mau mắn giúp đỡ họ ngay. Cụ thể:
- Mẹ nghe tin bà Ê-ly-sa-bét, chị họ đã gần 100 tuổi mà đang mang thai được 6 tháng, Mẹ hiểu ngay thân phận phụ nữ vào hoàn cảnh như thế rất cần người đến giúp đỡ, thế là Mẹ mau mắn lên đường… (x Lc 1,57t).
- Trong tiệc cưới Ca-na, Mẹ thấy người ta đang lo lắng đi tìm rượu đủ cho thực khách, vì chủ tiệc không trù liệu đủ. Thế là Mẹ đứng ngay lên đến nói với Giê-su Con Mẹ : “Họ hết rượu rồi”, và Đức Giê-su đã làm cho họ dư rượu mới ngon hơn rượu cũ (x Ga 2,1-11).
 
b- Mẹ đặt việc cầu nguyện đứng hàng đầu trong các sinh hoạt, đặc biệt Mẹ liên kết các Lời trong Sách Thánh thành bài ca tuyệt vời chúc tụng Chúa (x Lc 1,46-55 : Tin Mừng). Mẫu cầu nguyện này Hội Thánh đã muốn cho con cái Mẹ noi gương bắt chước như lời Hội Thánh dạy : “Việc cầu nguyện phải đi đôi với việc đọc Thánh Kinh” (Hiến Chế Mạc Khải số 25)
Khi Mẹ lên đường tới nhà nhà bà Ê-ly-sa-bét, ai cũng nghĩ là ông Luca phải ghi lại rất nhiều việc Đức Mẹ giúp chị họ mình, nhưng ông không cho ai thấy Mẹ làm gì, chỉ thấy Mẹ cầu nguyện và làm mọi người rộn lên niềm vui, kể cả Gio-an còn trong bụng mẹ cũng nhảy mừng (x Lc 1,44 : Tin Mừng).
 
4- SỨ MỆNH CỦA MẸ MA-RI-A.
 
a- Đời phục vụ của Mẹ diễn tả và báo trước chương trình Thiên Chúa cứu độ loài người.
 
Đọc lại Tin Mừng Lu-ca, ai cũng nghĩ là Mẹ cần phải ở lại nhà chị họ để phục vụ khi người chị sinh con. Thế mà, tác giả Lu-ca cho biết : Ma-ri-a bắt đầu đến nhà bà Ê-ly-sa-bét, bà đã có thai được 6 tháng, phải ngoài 3 tháng nữa, bà mới sinh con. Vậy mà Mẹ Ma-ri-a chỉ đến ở nhà người chị có 3 tháng rồi trở về quê (x Lc 1,56 : Tin Mừng). Như vậy khi Mẹ trở về nhà thì Gio-an mới sinh ra! Thánh sử Lu-ca có ý ghi như thế để xác quyết rằng : Mẹ đã báo trước chương trình cứu độ loài người của Con Mẹ : sau khi Con Mẹ phục vụ ba năm, bị giết và an táng trong mồ ba ngày, rồi phục sinh về Trời (trở về Quê), lúc ấy các Tông Đồ ra đi rao giảng, và Hội Thánh được sinh ra (x Mt 28,19-20).
 
          b- Mẹ cộng tác với Chúa để hoàn tất cuộc sáng tạo loài người.
 
          Hai ông Lu-ca và Gio-an ghi lại 6 lần Mẹ Ma-ri-a nói trong Kinh Thánh:
 
-          Mẹ thưa với thiên thần trong ngày truyền tin : “Việc đó xảy đến thế nào vì tôi không biết đến người nam” (Lc 1,34).
-          Mẹ đáp lại sau khi được sứ thần giải thích nguyên nhân Mẹ sinh Con Thiên Chúa : “Xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói” (Lc 1,38).
-          Mẹ cầu nguyện dài nhất tại nhà chị họ Ê-ly-sa-bét : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa ….” (Lc 1,46-55).
-          Mẹ trách Đức Giê-su trốn cha mẹ ở lại Đền Thờ dạy giáo lý : “Sao con làm thế, đây cha mẹ đã vất vả tìm con!” (Lc 2,48).
-          Mẹ nói với Đức Giê-su trong tiệc cưới Ca-na: “Nhà này hết rượu” (Ga 2,3).
-          Và Mẹ nói với loài người : “Chúa bảo gì cứ làm theo!” (Ga 2,5)
 
Thuở ban đầu Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, Ngài nói 6 lần trong sáu ngày, vạn vật xuất hiện rất tốt đẹp. Ta lưu ý Thiên Chúa nói lần thứ 6 trong ngày thứ sáu : “Chúng ta hãy dựng nên loài người giống Chúng Ta” (St 1,26-27). Nhưng thực ra lúc ấy loài người chỉ là một sinh vật (x 1Cr 15,45 ; Gv 3,18-19 – bản dịch CGKPV). Loài người chỉ thoát ra khỏi kiếp sinh vật trở nên giống Thiên Chúa khi biết nghe và thực hành lời Mẹ Ma-ri-a dặn: “Giê-su bảo gì cứ làm theo!” (Ga 2,5)
 
5- VINH QUANG CỦA MẸ.
 
Sách Khải huyền diễn tả vinh quang của Mẹ : “Một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1 : Bài đọc I) :
-          Mình khoác áo mặt trời” : Mặt trời ám chỉ Thiên Chúa (x Lc 1,78), như vậy vinh quang của Mẹ là được Thiên Chúa ban cho giống Ngài
-          Chân đạp mặt trăng” : Người Do-thái hiểu mặt trăng là thần lớn nhất trong các thần minh ở trên trời. Thế thì Đức Ma-ri-a còn vượt trên hết mọi thần thánh. Nói cách khác các vị thần chỉ là bệ kê chân Đức Ma-ri-a.
-          Đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” : Đó là hình ảnh Mười Hai môn đệ Đức Giê-su (Hội Thánh) vây quanh Mẹ, vinh quang các phần tử trong Hội Thánh là nhận vinh quang Chúa đã ban cho Đức Mẹ. Nói cách khác, vinh quang của Đức Ma-ri-a là cộng lại vinh quang của mọi người được Chúa cứu độ.
 
6- MẸ MỜI GỌI CON CÁI MẸ CÙNG LÊN TRỜI.
Người ta hỏi Chúa Giê-su : “Nước Trời ở đâu?” Chúa trả lời ngay : “Nước Trời ở giữa các người” (Lc 17,21).
Để hiểu Nước Trời ở giữa loài người, tác giả Lu-ca diễn tả 3 lần Chúa Giê-su lên Trời :
-          Ngài lên Trời ngay khi còn treo trên thập giá ở đồi Sọ, như Ngài nói với tên trộm lành : “Hôm nay, anh ở trên Thiên Đàng với Ta” (Lc 23,43).
-          Chúa lên Trời trong đêm Chúa nhật Phục Sinh, tại Bê-ta-ni-a. Thánh sử Lu-ca ghi : “Chúa Giê-su dẫn môn đệ đến Bê-ta-ni-a, đoạn Ngài giơ tay chúc lành cho họ. Và xảy ra là đang khi Ngài chúc lành cho họ, thì Ngài đã từ biệt họ và được nhắc lên Trời” (Lc 24,50-51).
-          Chúa lên Trời vào ngày thứ năm tại núi Cây Dầu. Tác giả Lu-ca ghi : “Sau cuộc thương khó, Chúa Giê-su đã cho môn đệ thấy mình vẫn sống, với nhiều tang chứng đành rành. Suốt 40 ngày (tức là ngày thứ năm sau Chúa nhật Phục Sinh) Ngài đã hiện ra với họ và nói về Nước Thiên Chúa. Rồi Ngài lên Trời xa cách các môn đệ … Bấy giờ các môn đệ trở về Giê-ru-sa-lem từ núi Cây Dầu, gần bên Giê-ru-sa-lem” (Cv 1,3.11-12)
 
Lên Trời lần thứ I tại đồi Sọ chính là lúc Chúa đang dâng Lễ ; lên Trời lần thứ II vào đêm Chúa nhật, thời gian Giáo Hội sơ khai dâng Lễ, tại địa điểm Bê-ta-ni-a, là nhắc nhở ta khi dâng Lễ phải có trái tim nghe Lời Chúa như chị Ma-ri-a em của Matta (x Lc 10,38-42) ; lên Trời lần thứ III vào ngày thứ năm, nhằm ngày Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể, địa điểm ở núi Cây Dầu, nơi Chúa Giê-su cầu nguyện bắt đầu Hy-tế của Ngài (x Lc 22,39-46).
Vậy Thiên Đàng ở giữa loài người, chính là Thánh lễ Hội Thánh cử hành mà thánh sử Lu-ca đã nhấn mạnh ba lần, qua cách ông viết Chúa Giê-su lên Trời ba lần.
Tại tiệc cưới Ca-na báo trước hình ảnh tiệc Cưới Con Chiên, Hy-tế Chúa Giê-su, Đức Ma-ri-a căn dặn loài người : “Giê-su bảo gì, cứ làm theo!” (Ga 2,5) Cụ thể làm theo Lời Chúa Giê-su dạy là “vác Thánh giá hằng ngày theo Ta”, là Mẹ muốn chúng ta đi dự Lễ mỗi ngày để cùng với Mẹ bước chân vào Nước Trời mà ca tụng Thiên Chúa đã ban cho loài người một người Mẹ sống đạo mẫu mực để chúng ta dõi bước theo : “Hoàng hậu – Maria - đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy. Lòng hoan hỷ đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng vào tận hoàng cung” (Tv 45/44,10.16 : Đáp ca).
Việc ca tụng Mẹ Maria chính là ca tụng Thiên Chúa, cũng như người ta nhìn một pho tượng tuyệt đẹp, đương nhiên ai cũng khen ngợi tài khéo của nhà điêu khắc. Thế thì Đức Maria là tuyệt tác của Thiên Chúa trong muôn loài Ngài dựng nên…
 
THUỘC LÒNG.
 

Mẹ Maria dạy loài người chỉ một câu : Giê-su bảo gì cứ làm theo!” (Ga 2,5)


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: