Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN-NĂM C
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
 
BÀI ĐỌC 1: Is 6, 1-2a.3-8

1 Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. 2a Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu.
3 Các vị ấy đối đáp tung hô:"Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa! "4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù.5 Bấy giờ tôi thốt lên: "Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế,tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế,thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh! " 6 Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ.7 Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói:"Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi,ngươi đã được tha lỗi và xá tội."8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán:"Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? "Tôi thưa: "Dạ, con đây, xin sai con đi."
ĐÁP CA: TV 137

Đ.   2c Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa.

 1 Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, 2a hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.  
2bc Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. 3 Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại,đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. 
4 Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. 5 Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: "Vinh quang Chúa vĩ đại dường bao! "  
7c Chúa đã ra tay uy quyền giải thoát con. 8 Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất ; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.

BÀI ĐỌC 2: 1Cr 15, 1-11

 1Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. 2 Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích.

3 Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, 4 rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. 5 Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười Hai. 6 Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ.7 Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ.8 Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.  
        
9 Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa. 10 Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi.

11 Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy.

BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 4,19
Hall-Hall: Chúa nói: Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Hall.
TIN MỪNG: Lc 5, 1-11

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." 5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! " 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

BÀI GIẢNG
Giăng Câu Thả Lưới

Hôm trước trong buổi chia sẻ giáo lý-Kinh Thánh với cộng đoàn St. Nicholas, có một cô trung niên hỏi tôi:
- Thưa Cha, làm việc bác ái và làm việc tông đồ giống nhau hay khác nhau?
Tôi mới hỏi ngược lại cô ấy về công việc bác ái: 
- Một người không Công Giáo có làm việc bác ái được không?
Cả nhà thờ trả lời:
- CÓ!. 
- Vậy thì một người có đạo khác làm việc bác ái được không?
Cả nhà thờ lại đồng thanh:
- CÓ!!
- Và một người vô thần không hề biết Chúa hay tin Chúa có làm việc bác ái được không?
Lại một tiếng hô to:
- CÓ!!!

Vậy thì làm sao phân biệt được giữa một việc bác ái bình thường và một việc tông đồ/bác ái Kitô Giáo?
 
Động lực làm việc bác ái của người Công Giáo chúng ta là gì? Có phải là để cho chúng ta:


·         Cảm thấy thoả mãn vì đã làm được việc tốt, cho dù niềm hạnh phúc ấy là hoa quả của việc tốt chúng ta làm?
·         Hay chúng ta mong đợi “bánh ít đi, thì bánh qui lại”—tôi làm việc tốt hy vọng người khác cũng làm việc tốt lại cho tôi, “ở hiền, gặp lành”?
·         Hay vì sức ép tâm lý gia đình hay xã hội: thấy nhiều người xung quanh làm thì tôi cũng nên làm, như việc giúp cho các nạn nhân thiên tai ở Haiti hay Việtnam chẳng hạn?
·         Hay vì muốn tạo uy tín, ảnh hưởng, hoặc chơi một con bài chính trị giữa nước giàu và nước nghèo, “thả con tép, bắt con tôm”?


Cả ba bài đọc Chúa Nhật 5C đều cho chúng ta thấy một chiều kích độc đáo của bác ái Kitô Giáo là một phần của việc tông đồ của mọi người Kitô hữu chứ không riêng gì của các giám mục, linh mục và các nhà tu!

Ông Isaiah diện kiến trước nhan Chúa, lắng nghe được lời chúa gọi để làm tiên tri cho dân Chúa, nhưng vì nhát đảm sợ sệt nên ông chối từ và thưa rằng: “Lạy Chúa con, con chỉ là một người tầm thường với miệng lưỡi ô uế, dơ bẩn, làm sao con xứng đáng nói tiên tri cho Chúa?” Nhưng trong thị kiến ông thấy Chúa sai thiên thần của Ngài lấy than hồng mà “thanh tẩy” miệng lưỡi ông, để từ đó trở đi, ông sẽ trở thành một tiên tri hăng say, can đảm để nói lên: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi!” Và ông đã phục vụ vô cùng đắc lực cho Dân của Chúa. Một “thợ chài lưới người” thời Cựu Ước. Hình ảnh than hồng và thiên thần như là một dấu chỉ hướng về “lễ Hiện Xuống của Tân Ước” trong đời ông.


Trong bài đọc hai, ông Phaolô đã nhận rằng: “Tôi là một tông đồ sinh sau đẻ muộn, nhỏ bé, thấp kém nhất; thực ra tôi không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bách hại Giáo Hội Chúa. Nhưng nhờ hồng ân Chúa, tôi đã trở thành tôi của ngày hôm nay, và tôi đã không lãng phí hồng ân Chúa dành cho tôi!” Và ông đã trở thành một tông đồ nhiệt thành nhất từ xưa tới nay, đến nỗi nhiều người dám quả quyết rằng: mặc dù chưa được gặp Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt bao giờ, ông Phaolô đã biến đổi từ một người bách hại dân Chúa một cách cuồng tín, trở thành một người rao giảng lời Chúa một cách cuồng nhiệt và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử truyền bá Đạo Chúa Kitô. Giờ thì quí vị đã biết tại sao anh em linh mục thiện chí như chúng tôi—Lm. Danh & Thái & Thịnh—đã hình thành mục vụ rao giảng lấy tên là “Phaolô Mới”! Chúng tôi muốn noi gương thánh Phaolô để trở thành những “thợ chài lưới người” nhiệt thành để thu phục nhiều “Cá linh hồn” về cho Chúa.


Trong bài Phúc Âm Luca, chúng ta nghe Chúa rao giảng cho đám đông dân chúng một cách say sưa và hấp dẫn. Dân chúng đông đến nỗi Ngài phải từ trên bờ xuống thuyền mà giảng. Hấp dẫn đến nỗi tôm cá cũng kéo nhau đến hàng hàng lớp lớp mà nghe Lời Chúa! Để rồi sau khi nghe giảng thì chính những chú cá kia lại “chịu hy sinh” chui vào lưới để giúp Phêrô và các tông đồ một mẻ cá lớn chưa từng thấy. Nhưng sau đó Phêrô lại thấy tội lỗi và không xứng đáng để hưởng ơn lộc của Chúa. Chắc ông cũng nghĩ rằng mình cũng không xứng đáng để đi theo Chúa Giêsu để mở mang nước Chúa. Kỳ diệu thay, Chúa đã biến Phêrô thành vị Thủ Lãnh của công cuộc “Chài Lưới Người” vào trong Giáo Hội của Chúa. Và sau hơn 2,000 năm toàn thể nhân loại đã có hơn 2 tỉ người tin vào Chúa Giêsu, trong đó có hơn 1,2 tỉ tín hữu Công Giáo trên con thuyền của những đấng kế vị Thuyền Trưởng Phêrô! Một mẻ cá khổng lồ, ngoài sức tưởng tượng của con người. Thử hỏi trên trần gian này có thứ lưới nào chứa đựng được mẻ cá ấy mà không rách!

Thật là một đặc ân, một niềm tự hào và cũng là một nhiệm vụ cao cả của tất cả những người theo Chúa! Chúng ta được Chúa hấp dẫn đến cuồng nhiệt để làm việc tông đồ “chài lưới người” về cho Chúa trên con thuyền của Giáo Hội. Mỗi người Chúa giao cho một khả năng, một dụng cụ, một nghề nghiệp để chúng ta cùng lao vào một cuộc thi đua, một chuyến đi giăng câu, thả lưới, đánh bắt ngày càng nhiều “cá người” cho Chúa ở bất cứ nơi nào chúng ta đi tới. Và đó chính là sự khác biệt giữa công việc bác ái của con ngườicông việc tông đồ theo ChúaChúng ta đang được tham dự vào công việc của Chúa chứ không phải công việc của con người, công việc cứu độ nhân loại chứ không phải công việc nay còn mai mất, một công việc mang tính trường cửu đời đời chứ không phải công việc tạm bợ chóng qua! Thử hỏi, khi nhìn công cuộc rao giảng Tin Mừng dưới lăng kính đó, ai trong chúng ta còn ngần ngại theo Chúa đi “Giăng Câu, Thả Lưới”? Xin mời các bạn hãy lên đường ra khơi với chúng tôi để đi bắt “cá người” với Chúa Giêsu!


St. Nicholas Church, Laguna Woods, California

 

Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: