Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN - NĂM C
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)

BÀI ĐỌC 1 : 1 Sm 26, 2.7-9.12-13.22-23

            2 Hồi ấy, vua Sa-un lên đường và xuống sa mạc Díp, cùng với ba ngàn quân tinh nhuệ của Ít-ra-en, để tìm bắt ông Đa-vít trong sa mạc Díp. 7 Đang đêm, ông Đa-vít và ông A-vi-sai đến chỗ quân binh. Vua Sa-un đang nằm ngủ trong trại binh, cây giáo của vua cắm xuống đất, ở phía đầu vua, còn ông Áp-ne và quân binh thì nằm chung quanh.

            8 Ông A-vi-sai nói với ông Đa-vít: "Hôm nay Thiên Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ, xin cho cháu dùng giáo ghim nó xuống đất, một nhát thôi; cháu không cần đâm nhát thứ hai." 9 Ông Đa-vít nói với ông A-vi-sai: "Đừng giết vua! Có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong mà vô sự đâu? " 12 Ông Đa-vít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu vua Sa-un, rồi cả hai người ra đi. Không ai thấy, không ai hay, không ai thức dậy. Họ đều ngủ cả, vì Đức Chúa đã cho một giấc ngủ mê ập xuống trên họ.

            13 Ông Đa-vít đi sang phía bên kia và đứng trên đỉnh núi, ở đàng xa; có một khoảng cách lớn giữa họ. 22 Ông Đa-vít trả lời: "Cây giáo của đức vua đây. Một trong các đầy tớ hãy sang mà lấy. 23 Xin Đức Chúa  thưởng công cho mỗi người tuỳ theo sự công chính và lòng trung thành của họ: hôm nay Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.

ĐÁP CA : Tv 102

Đ.   Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.   (c 8a)

1 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi,hãy chúc tụng Thánh Danh! 2 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

3 Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. 4 Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.

8 Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương.10 Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

12 Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.13 Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.

BÀI ĐỌC II : 1 Cr 15, 45-49

            45 Thưa anh em, con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống.46 Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó.47 Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai thì từ trời mà đến.48 Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. 49 Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.

BÀI TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 13,34

            Hall-Hall : Chúa nói : Thầy ban cho anh em một Điều Răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Hall.

TIN MỪNG : Lc 6,27-38

                27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

                36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."

BÀI GIẢNG

YÊU KẺ ÁC !

            Yêu kẻ ác là phải nhường nhịn, nhất là muốn làm sự lành cho nó!

I. YÊU KẺ ÁC LÀ NHƯỜNG NHỊN ĐỂ ĐẠT KHÔN NGOAN.

            Chúa dạy : “Kẻ tạt má này, hãy chìa má kia nữa !” (Lc 6,28). Muốn sống giới răn này, phải noi gương Chúa Giêsu khi phải đối đầu với kẻ ác :

 1. Trong tòa án Do Thái, Đức Giêsu không chokẻ ác vả mặt, Ngài cự lại : “ Nếu tôi nói sai, hãy minh chứng sai chỗ nào? còn nếu tôi nói phải, sao lại đánh tôi ?” (Ga 18,23), thế là bọn chúng phải ngưng tay ! Rõ ràng Chúa đã dùng chân lý để khoá tay kẻ ác!
 2. Trong toà án Roma,kẻ ác vả mặt Đức Giêsu,Ngài im lặng! (x Ga 19,3).

            Hỏi : Tại sao Ngài không cự lại chúng như trong phiên toà Do Thái ?

            Thưa : vì Roma không cho Do Thái tự quyền giết ai (x Ga 18,31). Do đó Đức Giêsu biết có chống lại bọn Do Thái, chúng cũng không dám giết Ngài ; Trái lại người Roma có quyền giết bất cứ ai tuỳ ý ! Nếu Ngài còn vặn hỏi gì, nó còn đánh Ngài thêm, hoặc giết Ngài sớm!!

            Đó là cách Chúa dạy ta sống khôn ngoan. Ví dụ ta đang đi honda qua nghĩa trang vắng, thình lình bọn cướp xông tới dí dao vào cổ đòi lấy xe, nếu ta chống lại, ta mất cả xe lẫn mạng sống! Nhưng nếu ở giữa thành phố, thì ta phải cự lại kẻ cướp! Có thế mới là sống khôn!

II. YÊU KẺ ÁC LÀ MUỐN LÀM ĐIỀU LÀNH CHO NÓ.

            Giới răn yêu kẻ thù quá khó, vì Chúa dạy ta phải ghét gian ác và phải yêu hết mọi lọai người. Nhưng có ai thấy gian ác đi lang thang đâu đó để hòng phải tránh xa!? Mà nó lại dính liền với người nào đó. Vì thế ta có muốn chào nó, hay tặng quà thì chưa chắc nó đã nhận! Tình trạng còn ra tồi tệ là khác ?

            Bởi vậy Chúa dạy ta chỉ có cách là cầu nguyện cho kẻ ấy, để Chúa thương xót và giúp nó :

 1. Biết sám hối thì tốt thôi.
 2. Biết từ bỏ gian ác thì tốt hơn.
 3. Biết kết hợp với Chúa Giê-su để nên thánh là tốt nhất.

            Rõ ràng cả ba điều tốt trên, đối với ta đều hoàn toàn bất lực!! Tuy nhiên để có được tâm tình trên và cầu nguyện được Chúa nhận lời, ta phải ý thức sống hai điều sau đây :

            1- Ý thức về tội lỗi của mình.

            Để thắng tính nóng và hung bạo đối với kẻ ác, ta hãy nhớ đến một tội nào của ta, vì ta cũng bởi ông Adam thứ nhất mà sinh ra (x 1Cr 15,45-49 : Bài II). Nếu ta biết chịu đựng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến ta, thì ta mới được Chúa tha tội cho (x Lc 6,37).

            Lần kia vua Đavít đang đi đường cùng với cận thần, có tên Sim Y chặn đường và chửi mắng Đavít thậm tệ : “Đồ khốn kiếp, đồ khát máu, kẻ cướp ngôi Saolê, cút đi cho khuất mắt !” Rồi nó lượm đá ném thẳng vào vua. Các quan cận thần nói với vua : “Để chúng tôi lấy đầu thằng chó chết này !” (đối với Việt Nam xưa kia, ai dám nhìn trộm mặt vua, là mắc tội phạm nhan, đáng phải chết!)

            Nhưng vua Đavít lên tiếng ngăn cản : “Nếu Chúa bảo nó : Hãy nguyền rủa Đavít, thì ai dám hỏi : Tại sao mày làm như thế ?” Thế là Sim-Y được chân lấn đầu, nó tung bụi vào mặt vua, làm vua phải lấy khăn che mặt ! (x 2Sm 16,5t).

            Vua Đavít có tâm tình như thế vì hai lý do :

 1. Có dịp cho ông đền tội! Vì dù ông không cướp ngôi vua Saolê, cònra sức bảo vệ vua Saolê (x Bài đọc I), nhưng ông đã phạm tội ác hơn : bắt vợ của tướng quân Uria hiến thân cho vua thỏa tình dục rồi lập mưu gán cái thai ấy cho chồng Uria, nhưng không thành. Vua Đavít bèn bí mật cho thủ tiêu tướng quân Uria ngoài trận, và ở hậu phương ông cưới vợ của tướng Uria để che đậy tội ác ! (x 2 Sm 11)
 2. Đavít mong Chúa ra tay cản tên Sim Y! Bởi vì “bản tính Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai” (Gc 1,13). Do đó câu ông nói : “Chúa bảo nó nguyền rủa ta” (2Sm 16,10) là cách ông ép Chúa phải cản tên Sim Y, không đựơc lếu láo với vua như vậy, làm Chúa phải mang tiếng xấu, không đúng với bản tính của Ngài !?

2- Ý thức mình là “con Đấng Tối Cao” .

Thánh Phaolô đã nhắc cho mọi người: “Chúng ta đã mang hình ảnh người trần ai (như vua Đavít phạm tội), thì chúng ta cũng hãy mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến” (1Cr 15,49 : Bài đọc II). Cụ thể như lối sống của ông Đavít đối xử tốt với vua Saolê – dù ông Đavít không được chung xác thịt với với Con Thiên Chúa như người Kitô hữu (x Ga 6,57 ; Gl 2,20 ; Dt 2,11.14) – Nhưng ông Đavít đã diễn tả trái tim của Chúa Giêsu trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh :

Lần nọ, ông Đavít và Abyshay đang trên đường chạy trốn vua Saolê, thì cả hai lại gặp vua Saolê đang say giấc với các cận vệ. Abyshay nói với ông Đavít : “Đây là cơ may, Chúa trao kẻ thù vào tay ngài, hãy để tôi vung gươm đâm hắn một nhát, không cần nhát thứ hai!” Nhưng Đavít lên tiếng ngăn cản : “Đừng, vì ai tray tay trên đấng Chúa đã xức dầu mà lại vô can !” (1Sm 26,11).

Điều này ông Đavít còn nhắc nhở cho người Công Giáo không được làm hại nhau, vì người Kitô hữu đã được xức dầu trong Bí tích Thánh Tẩy - Thêm Sức – Truyền Chức. Kẻ nào làm hại người đã được Xức Dầu Thánh là xúc phạm đến chính Chúa, như  ông Phaolô đi giết người Công giáo ở Damas, Chúa đã xô ông xuống đất và hỏi : “Tại sao  ngươi bắt bớ Ta ?” (x Cv 9,4).

Tâm tình của vua Đavít như trên chính là ông đã diễn tả hình ảnh Chúa Giêsu trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh : Chúa Giêsu vốn dĩ là Đấng giàu quyền năng, nhưng Ngài lại tự trở nên như người  nghèo quyền bính. Đó chính là mẫu người có tinh thần nghèo được Chúa chúc phúc (xem giáo huấn Chúa nhật 6 năm C).

Ngày Thiên thần truyền tin cho Mẹ Maria, Mẹ đã được cho biết “Con bà là Con Đấng Tối Cao” (x Lc 6,32).

Khi Chúa Giêsu dạy mọi người yêu kẻ thù, Ngài cũng mạc khải “họ là con Đấng Tối Cao” (x  Lc 6,35).

Như thế ai yêu kẻ ghét mình và làm ơn cho họ, thì người ấy cùng là con Mẹ Maria, là con Cha trên trời, con Đấng Tối Cao.

            Vậy :

 1. Khi ta lấy ác báo người lành : ta là qủy!
 2. Khi ta lấy ác báo kẻ ác : ta là sói!
 3. Khi ta lấy lành báo người thiện : ta là người!
 4. Khi ta lấy lành báo đứaác : ta là con Chúa, là con Đấng Tối Cao!

THUỘC LÒNG.

            Hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, như vậy anh em mới được trở nên con Cha trên trời !   (Mt 5,43-45)


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác:
 • TET_CHA_DANH (07/02/2019 03:48 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh)