Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
NGÀY 14 THÁNG 9 SUY TÔN THÁNH GIÁ - Lễ Kính
Audio
Video
Video
Video
Video
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
 BÀI ĐỌC : Ds 21, 4b-9

            4b Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn.5 Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng: "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này."

6 Bấy giờ ĐỨC CHÚA cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Ít-ra-en phải chết.7 Dân đến nói với ông Mô-sê: "Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách ĐỨC CHÚA và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu ĐỨC CHÚA để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi." Ông Mô-sê khẩn cầu cho dân.8 ĐỨC CHÚA liền nói với ông: "Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống."9 Ông Mô-sê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.

ĐÁP CA : Tv 77

Đ.        Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm. (x c 7b)

1 Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo,lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi. 2 Mở miệng ra, tôi sẽ nói đôi lời huấn dụ,công bố điều huyền bí thuở xa xưa.

34 Khi Chúa giết họ, họ mới đi tìm Chúa,mới trở lại và mau mắn kiếm Người, 35 mới nhớ rằng: Thiên Chúa là núi đá họ ẩn thân,Thiên Chúa Tối Cao là Đấng cứu chuộc họ.

36 Miệng họ phỉnh phờ Chúa, lưỡi họ lừa dối Người;37 còn lòng dạ chẳng chút gì gắn bó,chẳng trung thành giữ giao ước của Người.

38 Nhưng Người vẫn xót thương, thứ tha, không tiêu diệt,nén giận đã bao lần, chẳng khơi bùng nộ khí.

BÀI TIN MỪNG
 TUNG HÔ TIN MỪNG :

            Hall-Hall : Muôn lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa, đã dùng cây thập giá mà cứu chuộc trần gian. Hall.

TIN MỪNG : Ga 3, 13-17

            13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

            16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”

 

BÀI GIẢNG
  THẬP GIÁ LÀ CÂY SỰ SỐNG

 

A. LỊCH SỬ LỄ KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU

            Mặc dù Đức Giêsu đã chiến thắng mọi sự dữ, đánh gục thần chết, vì đã sống lại vinh quang, nhưng xem ra Ngài chưa dẹp được sự bạo tàn của đế quốc Roma, vì suốt 300 năm đầu, Giáo Hội Mẹ Roma bị đế quốc  Roma trù dập, nhất là triều đại  vua Nê-rô, những tín hữu thời ấy phải sinh hoạt tôn giáo trong các hang toại đạo, là nghĩa trang ngầm dưới đất, họ lợi dụng Luật Roma không cho phép ai động đến nơi có mồ mả. Tuy nhiên nếu bị khám phá ra ai là người Công Giáo thì phải chịu những hình khổ kinh hoàng : người thì quăng cho thú dữ ăn thịt, kẻ khác bị treo trên cây gỗ và đốt lửa dưới chân… Suốt 300 năm, các tín hữu thời sơ khai ở Roma không thể xây Nhà Thờ được.

Năm 312, tướng Constantino đưa bốn vạn quân đánh chiếm thành Roma, quân đội Roma đông gấp ba lần cùng với những chiến hào và nhiều vũ khí tối tân, tướng  Constantino khó mà thắng được. Khi Constantino đưa quân bao vây thành Roma, ông cầu nguyện với Chúa rằng : “Lạy Chúa, tuy tôi là người ngoại đạo, tôi xin Chúa cho tôi dấu chỉ có thắng được Roma hay không? Nếu tôi đánh chiếm được thành này, tôi sẽ không bao giờ quên ơn Chúa”. Vừa dứt lời cầu nguyện, ông nhìn lên trời thấy lá cờ Thập Giá bay phất phới với hàng chữ “In hoc signo vinces” (cứ dấu này ngươi chiến thắng). Constantino hết sức vui mừng, ông ra lệnh cho binh lính phải khắc trên cán gươm hai chữ PX, đây là chữ tắt của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là Chúa Kitô, rồi ông ra lệnh giương cao thập giá thúc quân tấn công, thế là quân đội ông mạnh như vũ bão ào ạt tràn vào thành, quân Roma do tướng Maxence chỉ huy không kịp trở tay, chính quân đội của ông dùng gươm giết lẫn nhau, vì họ muốn chống lại vị chỉ huy của họ !

Ông Constantino lên làm vua lãnh đạo Roma vào ngày 28 tháng 10 năm 312, và ông ra lệnh cho toàn đế quốc Roma phải tôn trọng đạo Công Giáo, qua chiếu chỉ Edit de Milan phải chấm dứt bách hại người Công Giáo. Ông dâng cung điện của ông để làm Đền Thờ đầu tiên của Giáo Hội Roma. Đó là Đền Thờ Laterano, trong Phụng Vụ Hội Thánh hằng năm vẫn dành riêng ngày 09 tháng 11 để kính nhớ việc cung hiến Đền Thờ này. Từ đó, vua Constantino ra lệnh cho toàn đế quốc Roma cho phép người Công Giáo được tự do xây Đền Thờ.

Năm 326, bà Hêlêna, mẹ của vua Constantino cũng vì nhớ ơn Chúa ủng hộ cho con bà thành công, bà đã cho người đi tìm Thánh Giá Chúa và người ta đào bời đồi Golgotha, gặp một nơi có ba cây thập giá nằm gần nhau, người ta đoán đây là nơi Chúa Giê-su bị đóng đinh với hai tên trộm. Nhưng không biết đâu là Thập Giá của Chúa Giê-su. Lúc ấy, người ta đưa đến những người tàn tật, què quặt,đui mù, sờ vào ba cây thập giá, riêng chỉ có một cây bệnh nhân nào đụng đến đều được lành mạnh. Đó là dấu chỉ người ta xác định Thập Giá Chúa Giê-su.

Năm 628, vua Ba Tư là Khosroès I (năm 531-579) chiếm thành Giêrusalem và cướp Thập Giá đưa về Ba Tư. Sau này vua Heraclius I (610-641) rượt đuổi vua Khosroès I đến Ctésiphon, tại đây con trai của vua Khosroès là Siroes Shirva đã giết vua cha và giao cây Thập Giá lại cho vua Heraclius I vào ngày 12 tháng 12 năm 627. Đến năm 629 Thập Giá được kiệu về Constantino rồi từ đó rước khải hoàn về Giêrusalem.

Thứ Sáu Tuần Thánh năm ấy, vua Heraclius cho tổ chức rước Thập Giá mà ông mới chiếm lại được đưa lên đồi Golgotha để cử hành lễ Mở Khăn. Chính vua mặc áo cẩm bào vác Thập Giá. Trong đoàn rước đó có Giám mục Zacharias, giáo chủ thành Giêrusalem chủ sự. Đoàn rước đi được một quãng đường, thì tự nhiên vua Heraclius ngã xuống, nhiều người đến nâng vua dậy để tiếp tục cuộc rước, nhưng vua không thể chỗi dậy được. Lúc đó Giám mục Zacarias lên tiếng nói : “Vua không thể chỗi dậy vác Thập Giá được, vì vua không giống Chúa Giêsu ! Chúa Giêsu xưa kia bị lột trần như tên nô lệ vai vác thập giá, còn vua thì mặc áo lộng lẫy, nên không thích hợp để vác Thập Giá của Chúa”. Vua nghe thế, ông liền cởi áo cẩm bào và thay áo thường dân, lúc đó vua mới đứng dậy tiếp tục vác Thập Giá lên đồi Sọ!

B. GIÁO HUẤN

            Dựa vào lịch sử trên đây cũng như dựa vào các Bài đọc trong Phụng Vụ của Thánh Lễ này, cho ta những điểm giáo lý để thực hành.

            1/ Phải trở nên kẻ thấp hèn trong nhân loại mới được cộng tác với Chúa Giêsu để cứu người. Thực vậy khi vua Heraclius còn mặc áo cẩm bào, là người cao cả nhất trong cuộc rước, thì vua không thể vác Thập Giá của Chúa được. Nhưng khi vua mặc áo thường dân, giống như ông Simon thành Kyrênê là một nông dân, mới vác đỡ Thập Giá cho Đức Giêsu (x Lc 23, 26t). Bởi vì cả đến Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa toàn năng, nhưng Ngài đã không giằng lấy chức đồng hàng cùng Thiên Chúa, Ngài đã tự hủy mình ra không, đem thân đội lốt người phàm, Ngài mới thi hành chương trình cứu độ loài người do Chúa Cha thiết định,để rồi Ngài trở nên nguyên nhân cứu độ cho tất cả những ai tùng phục Ngài, và từ đó mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ngài là Đức Chúa (x Pl 2,6-11 : Bài đọc II).

            2/ Lễ Kính Thánh Giá Chúa Giê-su không phải là mừng cây gỗ đã treo Chúa Giêsu lên mà bà Hêlêna đã tìm được, dù ngày Thứ Sáu Tuần Thánh chúng ta không hôn chân Chúa Giê-su mà hôn cây gỗ Thánh Giá, vì đó chỉ là dấu chỉ Chúa dùng để cứu dân Ngài suốt ba trăm năm bị đế quốc Roma trù dập. Nên nhiều tín hữu thời ấy đã đón nhận lấy đau khổ vì đạo Chúa trong suốt 300 năm. Do đó lễ Suy Tôn Thánh Giá nhấn mạnh cho chúng ta nhớ đến chiến thắng thập giá của Đức Giêsu mà ta được mời gọi cộng tác với Ngài cùng chịu đau khổ “để bù vào những gì còn thiếu trong cuộc Tử Nạn của Ngài, vì Hội Thánh là Thân Mình Ngài” (x Cl 1,24), và được chia phần chiến thắng Phục Sinh (x Rm 8,17).

            3/ Chúa dùng bàn tay người ngoại giáo là vua Constantino giải phóng cho người Công Giáo, để làm mẫu cho những người Công Giáo phải tích cực đóng góp vào việc phát triển Tin Mừng, cũng như xây dựng Hội Thánh, không thua dân ngoại. Sự chiến thắng của vua Constantino hoàn toàn dựa vào sức mạnh và tình thương của Chúa. Kinh Thánh nói :“Không phải nhờ gươm nhờ giáo mà Chúa ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của Thiên Chúa” (x 1Sm 17,47).

            4/ Chỉ có Thiên Chúa là Đấng toàn năng biến dữ ra lành. Bởi vì cội nguồn của thập giá là dấu dữ, người Roma dùng để hành quyết các tử tội. Nhưng hôm nay dấu thánh giá (dấu thập +), cả nhân loại lại dùng làm dấu biểu lộ lòng thương xót cứu giúp người đau khổ, vì thế trên cổng bệnh viện và các xe cứu thương đều có dấu này. Vậy dấu dữ đã biến thành dấu lành chỉ vì Con Thiên Chúa toàn năng,đầy tình thương đã nằm trên đó để hiến mạng sống cho nhân loại.

            5/ Qua Cây Thập Giá ta nhìn thấy Cây Sự Sống. Như lời thánh Gioan nói : “Khoảng giữa quảng trường và hai bên doành nước có Cây Sự Sống, đơm quả mười hai lần, tháng nào sinh quả nấy, lá cây dùng để chữa lành các dân ngoại. Phúc cho những ai đã giặt áo mình trong Máu Con Chiên, chúng sẽ được quyền trên Cây Sự Sống, và được ngang qua cổng mà vào thành. Và ai bỏ bớt Lời trong Sách Thánh, Thiên Chúa sẽ bớt phần kẻ ấy hưởng nơi Cây Sự Sống” (Kh 22,2.14.19).

            6/ Chúa Giêsu là Adam cuối cùng đánh gục tử thần do Adam thứ nhất  mời tới! Truyền thống cho rằng Đức Giêsu bị đóng đinh trên đồi Sọ, nơi ấy Adam đã chết vì tội bất phục tùng Lời Chúa, và sự chết đã truyền đến dòng tộc của ông. Nay Adam cuối cùng đã hoàn toàn vâng phục ý Cha trên trời chấp nhận chết để cứu muôn dân, Ngài đạp đầu tử thần. Do đó, có nhiều cây thập giá người ta đặt Đức Giêsu đứng trên sọ người là dấu chỉ Ngài thắng tử thần bởi Adam thứ nhất đưa vào thế gian.

            Trên đồi Sọ vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh có ba cây thập giá,  nhưng ý nghĩa khác nhau :

a-     Cây Thập Giá của Đấng vô tội sinh trái Sự Sống cho những ai tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất (x Cv 4,12) để được kết hợp với Ngài.

b-     Cây thập giá của anh trộm lành nhờ biết sám hối và trông cậy vào lòng thương xót của Chúa Giêsu, thì cây thập giá ấy trở thành phương tiện đưa anh là người đầu tiên trong toàn thể nhân loại tội lỗi biết sám hối xin Chúa Giêsu thương xót cho được theo Ngài vào Thiên Đàng (x Lc 23,40-43).

c-      Cây thập giá của tên trộm dữ, vì hắn không sám hối tội cũng không tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, nên cậy thập giá trở thành dấu án phạt cho tất cả những ai không sám hối tội, không kêu cầu danh Chúa Giêsu, Đấng đầy lòng thương xót (x Ep 2,4 ; Lc 23,39).

7/ Kẻ ác sống trên đời thọ hơn người công chính. Thực vậy, ai càng thiết tha sống và bảo vệ chân lý, thì càng bị nhiều kẻ ghét và cô đơn! Chỉ có điều may mắn là nên giống Chúa Giêsu! Bởi vậy ba người bị treo trên thập giá ở đồi Sọ trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, thì Đấng vô tội chết trước, còn hai tên trộm người ta phải đập dập ống chân mới chết! (x Ga 19,31t). Vì kẻ ác là những kẻ bất công, đã từng cướp của hại người, nên nó có điều kiện làm cho thân xác thỏa thuê ; còn ý Chúa thì Ngài cho kẻ ác sống lâu để tạo điều kiện cho chúng sám hối. Nếu chúng lỳ lợm trong tội ác, thì đến ngày cánh chung, chúng không còn cớ để chữa tội mình!

8/ Con đường thập giá Đức Giêsu đi là con đường duy nhất đưa đến sự sống vinh quang. Như Ngài đã nói : “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuốngNhư ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải bị giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,13-15 – Bản dịch NTT - Tin Mừng).

[* Bản dịch Nguyễn Thế Thuấn, ngài đã phân biệt ba lần Đức Giêsu loan báo cuộc Khổ Nạn bởi những nguyên nhân khác nhau :

1- Ga 3,14 :   Ngài bị chết tội lỗi người ta.

2- Ga 8,28 :   Ngài chết vì người ta lạm dụng tự do chối Ngài.

3- Ga 12,32 : Ngài chết vì được diễn tả tình yêu đối với Cha trên trời và đối với loài người]

Lời này Đức Giêsu cho ta thấy đạo Chúa khác với mọi tôn giáo khác, vì nguồn gốc đạo Công Giáo phát xuất từ Trời đến nâng mọi vật trên trái đất lên Trời, tức là làm cho vạn vật trên mặt đất này, đặc biệt là con người được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Các tôn giáo khác, nếu có giá trị cũng chỉ là những sáng kiến cố gắng của con người để nâng đồng loại vươn lên, lên cao hay thấp tùy theo giá trị của tôn giáo đó phù hợp nhiều hay ít với Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo cũng chính là Lời Chúa Giêsu (x Lc 10,16).

http://phaolomoi.net

LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNHGửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: