Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 25/09/2017 03:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 544
Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. ...
Ngày đăng: 24/09/2017 03:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 623
Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em. ...
Ngày đăng: 23/09/2017 12:57 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 532
Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe Lời của Con Chúa....
Ngày đăng: 22/09/2017 02:20 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 480
Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ Lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. ...
Ngày đăng: 21/09/2017 07:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 492
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. ...
Ngày đăng: 20/09/2017 04:41 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 443
Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa. ...
Ngày đăng: 20/09/2017 07:20 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 457
Chúa nói : Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. ...
Ngày đăng: 19/09/2017 01:27 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 568
Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống ; Chúa có những Lời đem lại sự sống đời đời. ...
Ngày đăng: 18/09/2017 01:37 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 512
Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. ...
Ngày đăng: 17/09/2017 06:05 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 534
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời....
Ngày đăng: 16/09/2017 12:59 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 562
Chúa nói : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. ...
Ngày đăng: 15/09/2017 03:21 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 456
Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. ...