Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 06/10/2017 05:17 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 463
Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. ...
Ngày đăng: 06/10/2017 01:22 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 395
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. ...
Ngày đăng: 05/10/2017 04:16 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 491
Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. ...
Ngày đăng: 04/10/2017 02:31 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 488
Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. ...
Ngày đăng: 03/10/2017 02:42 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 507
Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Ki-tô, được kết hợp với Người. ...
Ngày đăng: 02/10/2017 04:22 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 509
Con Người đến để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người....
Ngày đăng: 01/10/2017 02:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 498
Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. ...
Ngày đăng: 30/09/2017 01:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 490
Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi....
Ngày đăng: 29/09/2017 04:47 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 525
Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. ...
Ngày đăng: 28/09/2017 02:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 590
Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý....
Ngày đăng: 27/09/2017 01:26 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 497
Chúa nói : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”...
Ngày đăng: 26/09/2017 12:53 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 515
Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng....