Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 11/11/2017 01:05 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 401
Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. ...
Ngày đăng: 10/11/2017 01:42 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 337
Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có....
Ngày đăng: 09/11/2017 02:16 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 339
Ai giữ Lời Đức Kitô dạy, thì nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. ...
Ngày đăng: 08/11/2017 01:16 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 353
Đức Chúa phán : Ta đã chọn và thánh hóa nhà này, để Danh Ta ngự nơi đây đến muôn đời. ...
Ngày đăng: 07/11/2017 01:32 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 353
Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em....
Ngày đăng: 06/11/2017 02:02 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 381
BÀI WORD...
Ngày đăng: 05/11/2017 02:15 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 366
Chúa nói : Nếu anh em ở lại trong Lời của Thầy, thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật. ...
Ngày đăng: 04/11/2017 01:27 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 356
Đón nhận chân lý là đón nhận Chúa Giêsu, khước từ chân lý là khước từ Chúa Giêsu, vì chỉ nơi Chúa Giêsu mới có chân lý (theo Mt 23,10 ; Ga 18,37c)....
Ngày đăng: 03/11/2017 01:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 382
AUDIO ...
Ngày đăng: 02/11/2017 01:45 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 380
AUDIO...
Ngày đăng: 01/11/2017 01:44 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 408
AUDIO...
Ngày đăng: 31/10/2017 12:44 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Số lần xem: 404
AUDIO...