Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái

Chào mừng quý anh chị em ghé thăm Phaolo mới - http://phaolomoi.net
Bài giảng Tin Mừng
Ngày 30/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 26
Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe Lời của Con Chúa....
Ngày 29/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 139
Chúa nói : Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. ...
Ngày 28/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 197
Chúa nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống....
Ngày 27/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 170
Chúa Cha đã tự ý dùng Lời Chân Lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. ...
Ngày 26/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 235
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. ...
Bài suy niệm của Lm Minh Thái và Lm Ngọc Danh
Ngày 27/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 48
Đâu là kho báu đích thực để “Kho tàng ở đâu thì lòng ở đó”?...
Ngày 20/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 121
Chúa khoan dung nhẫn nại với người tội lỗi biết sám hối ăn năn. Người dạy dỗ dân Người ăn ở nhân đạo, Người làm cho con cái đầy hy vọng. Ngài không phân biệt, không xa lánh tội nhân, ngược lại còn tiếp đón, yêu thương....
Ngày 13/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 174
... Nhưng chúng ta đã nghe, đã thấy bằng tâm tình , thái độ nào? Chúng ta là thứ đất nào trong bốn thứ đất mà Chúa Giêsu đã liệt kê? Và nếu là đất tốt thì hoa trái trên mảnh đất ấy thu hoạch được bao nhiêu?...
Ngày 07/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 161
Trở nên bé mọn để được Thiên Chúa chúc phúc. Tin tưởng và phó thác vào Ngài để có được gánh nhẹ nhàng là sự bình an trong tâm hồn. Tuân theo luật của Chúa, làm theo thánh ý của Ngài để trở nên bé mọn khiêm nhường trong đời sống tâm linh....
Ngày 29/06/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 214
Trong cuộc sống Kitô hữu, đôi khi chúng ta cũng cần tiếng gà gáy để phản tỉnh, để củng cố niềm tin vào lòng thương xót của Chúa mỗi khi đức tin suy giảm, cũng cần những lần ngã ngựa để đặt niềm tin vào quyền năng của Ngài mỗi khi sống tự phụ, tự mãn ...
Học Hỏi Năm Đức Tin
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1800
Phần mở đâu: Chiên lạc trở về...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1522
Phần B: Sống Lời Chúa - 01_LỜI CHÚA HOÁN CẢI TA NÊN CHỨNG NHÂN CHO CHÚA GIÊSU...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1489
Phần B: Sống Lời Chúa - 02_NGHE LỜI CHÚA ĐÍCH THỰC TRONG CÔNG GIÁO...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1632
Phần B: Sống Lời Chúa - 03_NHỮNG LẦN MẸ MARIA NÓI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1538
Phần B: Sống Lời Chúa - 04_PHẢI QUẢNG ĐẠI GIẢNG VÀ NGHE LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1446
Phần B: Sống Lời Chúa - 05_LỜI CHÚA PHÁT SINH SỰ SỐNG...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1657
Phần B: Sống Lời Chúa - 06_CHA MẸ NUÔI CON BẰNG LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1574
Phần B: Sống Lời Chúa - 07_LOAN BÁO LỜI CHÚA LÀ CÁCH BÁO HIẾU CHA MẸ...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1562
Phần B: Sống Lời Chúa - 08_LỜI CHÚA CẢI HÓA CON NGƯỜI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1577
Phần B: Sống Lời Chúa - 09_NHỜ LỜI CHÚA NHẬN BIẾT TỘI MÌNH...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1594
Phần B: Sống Lời Chúa - 10_TẬN DỤNG MỌI KHẢ NĂNG ĐỂ ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1621
Phần B: Sống Lời Chúa - 11_KHÔNG NGHE LỜI CHÚA LÀ TỰ TẠO RA HỎA NGỤC...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1350
Sống Thánh Thể - Thánh Thể là phép lạ vĩ đại nhất...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1223
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa tái tạo hoàn hảo hơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1404
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta về tới quê trời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1324
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta nên giống Chúa...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1416
Sống Thánh Thể - 2 quà tặng Chúa ban khi dự Lễ...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1335
Sống Thánh Thể - Hiệu quả phụng vụ hơn cầu nguyện riêng tư...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1352
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa biến tội ra ơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1360
Sống Thánh Thể - Phải ưu tiên cho việc cầu nguyện và giảng lời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1362
Sống Thánh Thể - Dự Lễ làm Chúa vui thích nhất...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1078
Sống đức ái - Phải kết hợp với Chúa Giesu để phục vụ....
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1156
Sống đức ái - Phải làm cho tha nhân có Chúa để tỏa hương thơm...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1116
Sống đức ái - đức ái là đặt Chúa vào lòng tha nhân...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1326
Sống đức ái - đức ái là khiêm tốn nhận tội mình xin Chúa thương...
Bài viết
Ngày 15/03/2014 | Lượt xem: 866
Vì thế, tôi thành kính khẩn cầu quý vị xem xong mẩu chuyện này nên đối xử tốt với tất cả những sanh mệnh dù lớ...
Ngày 28/02/2014 | Lượt xem: 745
làm dấu Thánh Giá mỗi khi tranh tài....
Ngày 27/02/2014 | Lượt xem: 933
Bởi vì sự thù hận, bực bội chỉ làm cho mệt mỏi...
Ngày 27/02/2014 | Lượt xem: 871
Phỏng vấn nữ bác sĩ Sylvie Menard, về việc giết người êm dịu...
Ngày 02/01/2014 | Lượt xem: 1295
Hãy coi chừng vì tà thần bóng tối ở chung quanh những người tội lỗi có thể nhảy vào người bạn....
Ngày 02/01/2014 | Lượt xem: 937
Chiếc hộp sơ sinh hay truyện mục sư Lee Jong-rak...
Tin tức
Ngày đăng: 29/07/2014 03:05 AM | Số lần xem: 12
VietCatholic News – ...
Ngày đăng: 29/07/2014 02:58 AM | Số lần xem: 9
"Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót." (Mt 5,7) ...
Ngày đăng: 06/06/2014 08:42 AM | Số lần xem: 2255
Sự xuất hiện của một nữ tu với giọng hát bốc lửa tại The Voice Italy gây chú ý đặc biệt với khán giả. Hành trì...
Ngày đăng: 17/05/2014 09:10 AM | Số lần xem: 321
Ơn thánh quả có thực, và ơn thánh hành động một cách hết sức bất ngờ. Bao nhiêu sinh viên Harvard không Công G...
Ngày đăng: 10/04/2014 09:47 AM | Số lần xem: 425
Tình trạng kinh tế đình trệ trong những năm vừa qua làm cho giá xây cất trở nên rẻ hơn rất nhiều, từ vật liệu,...
Ngày đăng: 04/04/2014 04:53 AM | Số lần xem: 412
ĐGH đã tiếp Nữ Hoàng trong phòng của Ngài ở và đã cùng uống trà và trao tặng quà kỷ niệm...