Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
CHỦ ĐỀ I - Suy Niệm 17: CHÂN LÝ PHÁT XUẤT TỪ MỘT NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA TRAO QUYỀN
SUY NIỆM 17
CHÂN LÝPHÁT XUẤT TỪ MỘT NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA TRAO QUYỀN
F Lc 22,31-32 : Đức Giêsu nói với ông Phêrô, đại diện Nhóm Mười Hai, về việc các ông sẽ bị Satan quấy nhiễu Đức Tin : “Simôn, Simôn ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.”
      Chúng ta lưu ý Đức Giêsu nói về cả Nhóm Mười Hai (Hội Thánh) bị chao đảo Đức Tin vì bị satan tấn công, thế mà Đức Giêsu không cầu nguyện cho tất cả Nhóm, mà Ngài chỉ cầu nguyện riêng cho Phêrô, vì ông đã được Chúa đặt làm thủ lãnh Hội Thánh (Giáo hoàng tiên khởi) nên ông có nhiệm vụ làm cho Đức Tin của Hội Thánh được thống nhất nhờ Thần Khí Chúa Giêsu Phục Sinh hướng dẫn. (x Mt 16,13-19 ; Ga 20,22 ; Ga 21,15t).
F Gl 1,8 : Thánh Tông Đồ nói : “Nếu có ai, kể cả chúng tôi (các Tông Đồ), hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã loan báo, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi !”
Thánh Phaolô xác quyết như thế có ý nhấn mạnh Tin Mừng do Hội Thánh rao giảng là Đức Tin chính xác, bắt nguồn từ Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu xác nhận chỉ có Ngài mới là Phát Ngôn Viên của Thiên Chúa (x Mt 23,10), mặc dù cả Ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn Chân Lý. Do đó bất cứ ai trong loài người, kể cả các thiên thần tự trời xuống giảng khác với giáo lý Hội Thánh Công Giáo, thì sẽ bị Chúa chúc dữ!
Vậy giáo huấn chính xác và đầy đủ chỉ có Hội Thánh Công Giáo công bố mà thôi. Hội Thánh đã thể hiện quyền giáo huấn này qua việc chọn các Bài trích từ Kinh Thánh được đọc trong các Thánh Lễ suốt chu kỳ năm Phụng Vụ. Cho nên người ta chỉ gặp được Chúa Giêsu hiện diện cách thiết thực khi đọc Thánh Kinh trong Hội Thánh (x Hiến Chế Phụng Vụ số 7, số 24 và số 52).
F Mt 13,11 : Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, những người ngoài thì không”.
Đức Giêsu giảng công khai cho mọi người về dụ ngôn gieo giống, thế mà chẳng ai hiểu gì ! Chỉ có các môn đệ đến gặp riêng Thầy Giêsu, lúc đó các ông mới được Ngài mở trí cho hiểu Mầu Nhiệm Nước Thiên Chúa. Điều này cho chúng ta hai xác tín :
-       Đức Giêsu chỉ ban riêng cho các môn đệ Ngài chọn (chủ chăn) được ơn hiểu biết Lời Ngài dạy để các ông truyền giảng cho các tín hữu. Bởi đó ai không được nghe Hội Thánh Công Giáo giảng dạy, thì có đọc Kinh Thánh cũng chẳng hiểu, hoặc hiểu không đúng ý Chúa!
-       Người Công Giáo muốn hiểu Lời Chúa, phải có giờ ở riêng với Ngài, cụ thể phải để tâm đọc, học hỏi, suy gẫm Lời Chúa, nhất là để tâm nghe giảng  khi Hội Thánh cử hành Phụng Vụ. Tác giả thư Do Thái đã cho chúng ta biết về giá trị Lời Chúa khi Hội Thánh cử hành Phụng Vụ : “Thuở xưa nhiều lần và nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này - thời Tân Ước - Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật” (Dt 1,1-2). 
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: