Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
CHỦ ĐỀ I - Suy Niệm 14: QUYỀN CÔNG BỐ LỜI CHÚA CHÚACHỈ TRAO CHO HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
SUY NIỆM 14
QUYỀN CÔNG BỐ LỜI CHÚA CHÚA CHỈ TRAO CHO HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
F Mt 16,13-17 : Đức Giêsu hỏi các môn đệ : “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa : “Người thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ khác thì bảo là ông Êlya, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”. Chỉ có ông Phêrô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giêsu khen và xác nhận : “Này Phêrô, con thật là có phúc, vì không phải xác phàm nào đã mạc khải cho con điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”.
Những người ngoài Nhóm môn đệ Đức Giêsu chọn, nhiều người nghĩ tốt về Ngài, nói chung nhiều người tin Đức Giêsu là phát ngôn viên của Thiên Chúa. Điều ấy không sai. Thế mà Đức Giêsu không xác nhận đó là do Cha trên trời mở miệng họ nói, mà Ngài chỉ xác nhận : Lời tuyên xưng Đức Tin của ông Phêrô, thủ lãnh Nhóm Mười Hai mới được Cha trên trời mạc khải cho.
Như thế, ngày nay có nhiều người nói tốt về Chúa Giêsu trong các giáo phái khác, nhất là những anh em ly khai với Hội Thánh Công Giáo. Nhưng đó không phải là do Cha trên trời dạy họ nói, mà là sự hiểu biết nông cạn của loài người về Chúa Giêsu! Chỉ có Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo mới thực là Giáo Lý phát xuất từ Cha trên trời. Người Công Giáo phải xác tín như thế và hãnh diện vì mình đang ở trong Hội Thánh, được trực tiếp nghe Chúa Giêsu giảng dạy khi  Hội Thánh cử hành Phụng Vụ.
Tác giả thư Do Thái (1,1-2) nói : “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài.”
Các chú lính sau khi đã đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá, chúng xé áo choàng của Ngài rồi chia ra làm bốn, mỗi người lấy một, còn áo trong của Ngài thì chúng bắt thăm ai được thì lấy trót (x Ga 19,23-24). Hình ảnh này các Giáo phụ vẫn hiểu : áo choàng của  Đức Giêsu chia làm bốn mảnh, mỗi người một, là dấu chỉ khắp tứ phương thiên hạ chỉ hiểu Lời Chúa theo nghĩa đen, cùng lắm chỉ cắt nghĩa Lời Chúa về những điều nhân bản, đạo đức mà thôi. Trái lại chiếc áo trong của Đức Giêsu, ai trúng thăm được lấy trọn, đây là dấu chỉ ơn hiểu biết sâu xa về Giáo Lý của Chúa Giêsu, là ơn huệ Chúa ban riêng cho Hội Thánh Công Giáo.
Thực vậy, Khi Đức Giêsu giảng nơi công cộng nhiều người nghe mà không hiểu! Còn khi Đức Giêsu ở một mình, hết những ai cùng với Nhóm Mười Hai đến ở riêng với Ngài mới được Ngài giải thích cho hiểu. Hình ảnh này báo trước người Công Giáo được cùng với chủ chăn trong Hội Thánh hiệp dâng Thánh Lễ (ở riêng với Chúa Giêsu), mới được Ngài mở trí cho hiểu Lời (Mc 4,10-12).
F Mt 11,25-26 : Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”
-       Chúa Cha không mạc khải cho bậc khôn ngoan thông thái, đây là những thầy dạy Đạo trong Do Thái giáo. Họ tự mãn vào địa vị và đòi người ta phải kính trọng, họ cậy dựa vào Luật Môsê vì đã thi hành cặn kẻ, nên tự cho mình là người công chính. Nhưng họ lại quyết liệt chống đối Đức Giêsu : Các đầu mục Do Thái sai các thủ hạ đi bắt Đức Giêsu, nhưng những kẻ được sai đi khi gặp Ngài, chúng lại thán phục, họ nói : “Chưa bao giờ có ai nói năng khôn ngoan như ông Giêsu”. Nhưng những kẻ sai họ đi lên tiếng mắng : “Cả chúng mày nữa, cũng đã bị phỉnh gạt sao? Thử hỏi trong hàng đầu mục hay Biệt phái có ai tin vào nó đâu! Chỉ lũ dân quèn không biết gì về Lề Luật, chúng mày là đồ đáng bị chúc dữ!” (Ga 7,45-49)
-       Kẻ bé nhỏ” trong Tân Ước phải hiểu là người Công Giáo, là những người được Chúa Giêsu cứu độ (x Mt 18,3 ; Ga 13,33 ; Lc 12,33 ; 1Ga 2,1.12.14.18.28).
Vậy Chúa Giêsu đã xác nhận : Chúa Cha chỉ mạc khải cho “kẻ bé nhỏ” chính là mạc khải cho Hội Thánh Công Giáo mà thôi.
F Ga 18,19-21 : Vị thượng tế tra hỏi Đức Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của Người. Đức Giêsu trả lời : “Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ ; tôi hằng giảng dạy trong hội đường và tại Đền Thờ, nơi mọi người Do Thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. Sao ông lại hỏi tôi ? Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi. Chính họ biết tôi đã nói gì.”
Từ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh trở về sau, Chúa Giêsu không còn giảng dạy nữa, mà Ngài trao nhiệm vụ giảng Lời cho các môn đệ (các chủ chăn trong Hội Thánh). Bởi thế ai muốn biết Đức Giêsu dạy gì, họ phải đến dự Phụng Vụ của  Hội Thánh, đặc biệt trong Thánh Lễ. Nơi đây, Đức Giêsu xác nhận : “Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.” (Lc 10,16). Cho dù người giảng Lời Chúa chưa thực hành được, thì Chúa vẫn buộc ta phải nghe, như Đức Giêsu đã nói : Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào” (Mt 23,3-4), miễn là người giảng đúng Luật Hội Thánh, giáo huấn Công Đồng Vat.II, trong Hiến Chế Phụng Vụ số 7 dạy : “Chúa Giêsu hiện diện thiết thực trong Lời của Ngài vì chính Ngài nói khi người ta đọc Kinh Thánh trong Hội Thánh”. 
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: