Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
CHỦ ĐỀ I - Suy Niệm 9: CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI PHẢI NÓI NGÔN NGỮ NƯỚC CHÚA
SUY NIỆM 9
CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI
 PHẢI NÓI NGÔN NGỮ NƯỚC CHÚA
      F Ga 3,34 : Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những Lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. (Bản dịch PVGK).
      Muốn nhập tịch quốc gia nào hy vọng sống hạnh phúc thì phải biết sống hòa hợp với môi trường ấy. Nhất là phải biết nói giỏi ngôn ngữ của quốc gia đó. Người Công Giáo hy vọng được Chúa bảo lãnh đoàn tụ với các Thánh trong Nước Trời, tất yếu phải học giỏi Lời Chúa, mới có hy vọng được hạnh phúc trong Nước Thiên Chúa. Vì thế, thánh Phêrô nhắc nhở các tín hữu : “Ai có nói thì nói Lời Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức lực Chúa ban, như thế trong mọi việc chúng ta làm mới tôn vinh Thiên Chúa”    (1Pr 4,11).
Bởi vì khi lên Trời hạnh phúc nhất là được nghe Lời khôn tả, người phàm không được phép nói lại (2Cr 12,4).
      FGa 8,47: Đức Giêsu nói: “Ai bởi Thiên Chúa thì nghe Lời Thiên Chúa, bởi thế mà các ngươi không nghe là vì các ngươi không bởi Thiên Chúa.” (Bản dịch NTT).
      Khi người ta có điều kiện nghe và thực hành Lời Chúa, mới đạt chỉ tiêu xứng đáng được tái sinh làm con Thiên Chúa, như thánh Gioan nói : “Họ không do máu huyết mà sinh ra, cũng không phải do ý của xác thịt, cũng không phải do ý của nam nhân, nhưng chính do bởi Thiên Chúa mà được sinh ra(Ga 1,13). Kẻ nào chống đối Đức Giêsu, không tin Ngài là Đấng cứu độ duy nhất, nó sẽ bị Đức Giêsu kết án : “Cha của chúng là ma quỷ” (Ga 8,44) 
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: