Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
CHỦ ĐỀ I - Suy Niệm 6: LỜI CHÚA NÂNG CAO PHẨM GIÁ CON NGƯỜI CHO NÓ ĐƯỢC TỒN TẠI MUÔN ĐỜI
SUY NIỆM 6
 LỜI CHÚA NÂNG CAO PHẨM GIÁ CON NGƯỜI ĐƯỢC TỒN TẠI MUÔN ĐỜI
F Is 48, 18-19b : Chúa phán : “Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta, thì sự bình an của ngươi chan chứa như dòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển, tên của ngươi sẽ chẳng bao giờ bị hủy diệt, chẳng bao giờ bị xóa bỏ khỏi mắt Ta” (Bản dịch PVGK).
      Diệt là cả xác hồn muôn đời phải khổ trong Hỏa ngục ; còn giết chỉ hại được thân xác trong một thời gian. Đúng như Đức Giêsu đã nói : Đừng sợ những kẻ giết được xác, nhưng không thể giết được hồn ; hãy sợ Đấng có thể diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt 10,28).
      Để minh chứng người thấm nhuần Lời Chúa luôn được bình an, chúng ta cứ nhìn Mẹ Maria, luôn suy đi nghĩ lại Lời Chúa trong lòng (x Lc 2,19.51). Nhờ đó mà tâm hồn Mẹ luôn được bình an, dù nhìn Con chết treo trên thập giá, Mẹ vẫn ĐỨNG không than vãn gì (x Ga 19,25t). Chính vì  thế mà danh Maria lẫy lừng vô tận loan đi khắp hoàn cầu, ai cũng phải kính yêu đến cầu khẩn, xin Mẹ dẫn đến kết hợp với Chúa Giêsu, Con Mẹ, thì cũng được vinh dự như Mẹ.
      F Theo 1 V 3,9-13 : Vua Salômôn không xin Phúc – Lộc – thọ, chỉ xin Chúa cho ông tấm lòng biết nghe. Bởi thế Chúa ban cho ông giàu có, khôn ngoan và trường thọ đến nỗi không ai sánh được với ông, và cả những điều ông không xin, Chúa cũng ban cho ông hơn lòng mơ ước!
      Ai làm vua cũng mong thắng mọi kẻ thù (Phúc), dân giàu nước mạnh (Lộc), và triều đại luôn vững bền (Thọ). Duy chỉ có vua Salômôn không xin Chúa ban cho ông những điều như thế, mà chỉ xin có tấm lòng biết nghe theo công lý để phân xử dân Người, để biết biện minh điều phải – trái, vì nào ai cáng đáng được việc phân xử trên dân hùng hậu của Chúa? Bởi thế lời cầu xin của vua làm đẹp lòng Chúa, nên Ngài ban cho ông được khôn ngoan, của cải dư đầy, không vua nào sánh được, lại cho ông được trường thọ, vì thế ông đã về Giêrusalem, đứng trước Hòm Bia Giao Ước để được nghe Lời Sự Thật (x 1V 3,4-15).
F Lc 8, 21 : Chúa Giêsu xác nhận : “Mẹ và anh em tôi chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
Nếu Trinh Nữ Maria không được nghe Lời Chúa, và không phó thác để Lời Chúa tác động và thành sự nơi Mẹ như Lời Chúa nói, thì Trinh Nữ Maria không thể sinh Con Thiên Chúa, không được lãnh nhận thiên chức là Mẹ Con Đấng Tối Cao (x Lc 1,26t). Bởi đó ai sống Lời Chúa như Mẹ Maria, thì cũng sinh con cho Thiên Chúa, vì Mẹ Maria sinh Đức Giêsu là Đầu Hội Thánh, còn người Công Giáo sống Lời Chúa sinh các chi thể trong Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Vì thế Đức Giêsu gọi họ trong cùng một danh hiệu “mẹ tôi và anh em tôi” là những người thuộc gia tộc của Ngài. 
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: