Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
CHỦ ĐỀ I - Suy Niệm 5: LỜI CHÚA GIÚP TA THÀNH CÔNG
SUY NIỆM 5
LỜI CHÚA GIÚP TA THÀNH CÔNG
F Tv 1,2-3 : Phúc cho ai vui thú với Lề Luật Chúa, nhẩm đi nhắc lại suốt đêm ngày, người ấy tựa cây trồng bên dòng suối, cứ đúng mùa là hoa trái trổ sinh, cành lá không khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng thành công!
-       Nhẩm đi nhắc lại Lời Chúa suốt đêm ngày”. Ai luôn để Lời Chúa hướng dẫn mọi sinh hoạt, người ấy sẽ thành công trong mọi việc làm. Vì “Lời Chúa chúng ta đón nhận không phải như lời người phàm, nhưng như Lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của Lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu(1Tx 2,13).
-       Cây mà thiếu nước tất yếu khô héo ; cũng vậy, người không có Lời Chúa chắc chắn đang ở trong sự chết. Đức Giêsu đã hứa : Ai nghe Lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống”(Ga 5,24).
-       Ở đời này không có người thầy nào ngoài Thầy Giêsu dạy cho trò môn học đưa đến sự sống đời đời, và nắm chắc làm gì cũng thành công.
Chỉ duy “Thầy Giêsu mới có Lời ban sự sống đời đời” (x Ga 6,68b).
Nhất là Đức Giêsu còn hứa :Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó sẽ làm được những việc Thầy làm, người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (Ga 14,12).
Đức Giêsu cho ta có khả năng làm việc lớn lao hơn Ngài. Đan cử : Khi ta tham dự Thánh Lễ cùng với Hội Thánh cầu nguyện cho người sống cũng như kẻ đã qua đời, chắc chắn có nhiều người được lên Thiên Đàng. Trong khi đó cả cuộc đời Đức Giêsu phục vụ trên dương thế, mãi đến giờ chết Ngài mới cho anh trộm lành được theo Ngài vào Nước Trời ! (x Lc 23,43).
F Ga 15,7 : Chúa Giêsu nói : “Nếu các ngươi lưu lại trong Ta và Lời của Ta lưu lại trong các ngươi, thì muốn gì các ngươi hãy xin và các ngươi sẽ thấy thành sự” (Bản dịch NTT).
- Chữ “và” trong tiếng Hy Lạp báo trước điều quan trọng. Ví dụ : Ông Gioan chạy ra mộ Đức Giêsu, ông thấy dải vải và khăn liệm xác không để chung với nhau, xác Thầy cũng không thấy. Thế mà ông lại ghi trong sách Tin Mừng : “Ông đã thấy và ông đã tin(Ga 20,8). Không ai đã thấy mà còn nói là tin. Tin là xác nhận đúng điều mình không thấy. Vậy câu “ông thấy và ông tin” có ý nói :
      * Thấy Chúa Giêsu Phục Sinh không quan trọng bằng không thấy Ngài mà vẫn tin. (x Ga 20,29).
      * Ông Gioan có ý mắng trách các chú lính canh mộ đã thấy Chúa Giêsu ra khỏi mộ mà vẫn không tin Ngài là Thiên Chúa, chúng vào thành nói láo “ban đêm môn đệ ông Giêsu đã đến trộm xác Thầy của họ trong lúc chúng tôi đang ngủ” (x Mt 28,13). Thấy mà không tin thì mang tội nặng! (x Ga 9,41)
- Bất cứ người Công Giáo nào sạch tội trọng, khi tham dự tiệc Thánh Thể cũng được rước Lễ, được Chúa Giêsu Phục Sinh ngự vào tâm hồn, và khi nghe Lời Chúa (các Bài đọc và Bài giảng) là được Lời Chúa lưu lại trong lòng, mới biết mình phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, điều ấy thực là quan trọng hơn là được hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể mà không để Lời Chúa lưu lại tâm hồn. Bởi vậy, khi có điều kiện nghe Lời Chúa mà không nghe, thì không được rước Lễ, trừ trường hợp đau ốm phải  ở nhà.
Vậy ta chỉ được Chúa nhận lời cầu để lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác (x Ga 1,16) khi ta dự Lễ cách trọn vẹn : Nghe Lời Chúa và rước Lễ.
F 2Tm 3,16-17 : Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, tu chỉnh, giáo dục, để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên hoàn thiện và được trang bị đầy đủ làm mọi việc lành. (Bản dịch PVGK).
-       Ai muốn khai phá trí tuệ đạt thông minh để thành công trong mọi công việc, tất yếu cần phải mải miết học văn hóa ; thế thì ta đã hao tốn bao nhiêu thời giờ để tìm hiểu học hỏi Lời Chúa, nếu muốn trở thành người tốt thập toàn? Bởi thế người Công Giáo muốn làm tròn bổn phận cách tốt đẹp, trước nhất phải tự nhốt mình vào nơi vắng vẻ (dự Lễ, học giáo lý), để được Lời Chúa cư ngụ dồi dào trong tâm hồn, có thế mới trở nên người hoàn hảo, cáng đáng được mọi việc lành.
-       Việc nào làm không do Lời Chúa hướng dẫn, đó là việc của loài người, không có giá trị cứu độ, trước sau sẽ ra tro bụi (x Cv 5,38) ; trái lại, việc nào làm bởi Lời Chúa thúc đẩy, hướng dẫn và làm chủ, thì đó là việc của Thiên Chúa, sẽ tồn tại muôn đời không ai có thể hủy diệt được ! (x Cv 5,39). Vì Chúa đã nói : Trời đất sẽ qua đi, nhưng những Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” (Mt 24,35).
F Tv 119/118, 105 : Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. (Bản dịch PVGK).
Đi đường mà không có ánh sáng chắc chắn phải mò mẫm bước đi cách chậm chạp, có khi bị đạp phải “mìn”, hoặc đi lạc đường, biết đâu lại sa xuống vực thẳm.
Sống Đạo là phải để Chúa Giêsu hướng dẫn, Ngài nói : Thầy là đường, và là sự thật, sự sống, không ai đến được với Chúa Cha  mà không qua Thầy” (Ga 14,6 – Bản dịch NTT).
Cụ thể hãy để cho Lời Chúa soi đường chỉ lối và để Chúa Giêsu nắm lấy ta dẫn đi với Ngài. Vì Đức Giêsu đã nói : Sự sáng thế gian chính là Ta, ai theo Ta sẽ không phải đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống” (Ga 8,12). 
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: