Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
CHỦ ĐỀ I - Suy Niệm 4: AI CÓ TÂM NGHE LỜI CHÚA, NGƯỜI ẤY LÀ CON, LÀ HIỀN THÊ CỦA CHÚA KITÔ
SUY NIỆM 4
AI CÓ TÂM NGHE LỜI CHÚA, NGƯỜI ẤY LÀ CON, LÀ HIỀN THÊ CỦA CHÚA KITÔ
F Ga 10,27-30 : Đức Giêsu nói : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai giựt được chúng khỏi tay tôi.  Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai giựt được chúng khỏi tay Chúa Cha.  Tôi và Chúa Cha là một”.
- Không phải tới ngày cánh chung ta mới rõ ai là người được Chúa cứu độ, ai là kẻ bị loại trừ, mà ngay từ đời này, bất cứ người nào có tâm nghe Lời Chúa, đều được Chúa Giêsu nhận vào đoàn chiên của Ngài (Hội Thánh), và Ngài cũng không muốn một ai sống ngoài Hội Thánh. Vì thế Đức Giêsu nói : “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này, tôi cũng phải đưa chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên, và một mục tử” (Ga 10,16). Như vậy kẻ nào không sống trong Hội Thánh  Công Giáo thì không được Mục Tử Giêsu chăm sóc, chắc chắn người ấy sẽ bị “sói” ăn thịt, đó là Hỏa ngục tự họ tạo ra cho mình.
- Động từ “biết” trong Kinh Thánh có nghĩa đặc thù nói về tương quan vợ chồng. Ví dụ : ông Adam “biết” Eva sinh ra Cain (x St 4,1- Bản dịch NTT) ; trong ngày Truyền Tin, Đức Maria thưa với thiên thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !” (Lc 1,34 – Bản dịch CGKPV).
Vậy ai có trái tim nghe Lời Chúa, họ trở thành Hiền Thê của Chúa Kitô.
-       Không bị diệt vọng” : Ai thuộc đoàn chiên của Mục Tử Giêsu, thì được Ngài bảo vệ vẹn toàn cả hồn xác sống hạnh phúc dồi dào.
-       Không bị giựt khỏi tay tôi và cũng không bị giựt khỏi tay Cha tôi” (bản dịch NTT):  Như thế Đức Giêsu muốn xác quyết : Ngài yêu thương và bảo vệ những người nghe Lời Chúa hơn ông Hôsê trung tín trong tình yêu với cô vợ trắc nết. Động từ “giựt” làm ta nhớ đến mối tình của ông Hôsê, ông thể hiện người chồng luôn trung tín yêu vợ, cả lúc ông biết vợ mình luôn ruổi theo tình lang. Nên ông đã làm mọi cách để không tình lang nào có thể chiếm đoạt vợ ông. Ông nói : “Giờ đây, trước mặt các tình nhân của nó,ta sẽ phơi bày ra cái đáng hổ thẹn của nó, và không ai giựt được nó khỏi tay ta.” (Hs 2,12).
Vậy ai khao khát được nghe Lời Chúa, họ được Chúa Cha và Chúa Con gìn giữ, đó là quyết chí của Thiên Chúa, như Đức Giêsu nói : “Tôi và Cha tôi là một” (x Ga 10,29-30).
F Theo Ga 1,47-48 : Khi Đức Giêsu biết ông Nathanael ngồi dưới gốc cây vả say mê đọc Thánh Kinh để loan báo cho mọi người, rồi ông được ông Philipphê giới thiệu và động viên đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu thấy ông Nathanael đến với mình, Ngài nói : “Đây là người Israel không có gì gian dối”, và Ngài đã tìm được “người yêu”, như ông Giacop trên đường đi tìm cô nàng vừa ý để cưới làm vợ.
Dù ông Nathanael say mê đọc Thánh Kinh và loan truyền cho đồng loại, mà ông không cất bước tìm đến với Đức Giêsu, thì chắc chắn không được Ngài khen “người này không có gì gian dối”, và không được Ngài nhận là Hiền Thê, để ông đạt được Đức Tin viên mãn, như ông nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel” (Ga 1,49). Như thế ông Nathanael đã đạt sự sống đời đời, đúng như Đức Giêsu nói : Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giêsu Kitô.” (Ga 17,3). 
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: