Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
CHỦ ĐỀ I - Suy Niệm 3: MUỐN GIỐNG THIÊN CHÚA PHẢI ĐƯỢC SINH LẠI BỞI LỜI CHÚA
SUY NIỆM 3
MUỐN GIỐNG THIÊN CHÚA PHẢI ĐƯỢC SINH LẠI BỞI LỜI CHÚA
F Mt 28,19-20 : Chúa Giêsu truyền cho các Tông Đồ : “Hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Ta bằng hai việc :
-       Làm Phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
-       Dạy họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền dạy anh em.”
Mt 28,19-20 viết như thế là dựa vào bản văn Thánh Kinh bằng tiếng Hy Lạp (bản Bảy Mươi). Còn bản văn Kinh Thánh bằng tiếng La Tinh (bản Vulgata hay Phổ Thông) lại viết là : “Hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân, làm Phép Rửa cho họ, và dạy họ những Lời Thầy đã nói với anh em”.
Tóm lại : sự khác biệt của đoạn Mt 28,19-20 là :
·      Theo bản Hy Lạp : Rửa trước, dạy sau.
·      Theo bản La Tinh : Dạy trước, rửa sau, rồi lại dạy.
Vậy Lời Chúa  (Mt 28,19-20) theo bản văn Hy Lạp, nhấn mạnh cần ban Bí tích Thánh Tẩy trước, dạy Lời Chúa sau, vì
-       Nếu đặt việc dạy Lời Chúa trước khi ban Thánh Tẩy, thì không thể ban Bí tích này cho người ngoại trong cơn nguy tử,cũng như không ban cho trẻ sơ sinh được.
-       Bí tích Thánh Tẩy bằng nước tái sinh một người trở thành con Chúa. Khi người ấy còn sống thì còn phải được liên tục thanh tẩy, tiếp tục tái sinh suốt cuộc đời bởi Lời Chúa (x Gc 1,18). Do đó, khi cử hành Bí tích Thánh Tẩy bằng nước, sau lời đọc “nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”, thì không ai được thưa “Amen”. Vì người đó còn được cha mẹ và Hội Thánh tiếp tục giáo dục và nuôi dưỡng bằng Lời Chúa.
-       Ai đã được tái sinh làm con Thiên Chúa, họ sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian (x Ga 17,4). Vì họ đã là Công Dân Nước Trời thì phải biết nói Lời Chúa là tiếng “mẹ đẻ”của mình (x Ga 3,34). Nhất là người Công Giáo không phải chỉ sống bởi lương thực của cải vật chất, mà còn được sống bởi Lời Chúa, khác hẳn người đời chỉ tìm của ăn vật chất nuôi thân xác.
Còn Lời Chúa (Mt 28,19-20) theo bản văn La Tinh, thì người dự tòng cần phải được dạy Lời Chúa trước khi ban Thánh Tẩy bằng nước, nhằm chuẩn bị cho họ được hiểu biết về Đức Tin, rồi mới ban Thánh Tẩy. Nhờ đó người tân tòng mới thêm xác tín vào giá trị theo Chúa, và sốt sắng hơn, nhất là sau khi lãnh Bí tích Thánh Tẩy bằng nước, người ấy còn được tiếp tục thanh tẩy, tái sinh và nuôi dưỡng bởi Lời Chúa làm cho họ vươn đến người Công Giáo trưởng thành trong Đức Tin và lòng Mến. 
(Ta cũng nên biết Hội Thánh chỉ xác định bản văn Kinh Thánh bằng tiếng Hy Lạp do các thánh Tông Đồ viết và bản văn Kinh Thánh bằng tiếng La Tinh do thánh Giêrônimô chuyển dịch. Chỉ có hai bản văn Kinh Thánh này mới được Hội Thánh định tín là không sai lầm).
F Gc 1,18 : Chúa đã dùng Lời Sự Thật mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của lễ đầu mùa trong các thụ tạo của Người.
-    Thánh Phêrô cũng nói :  Anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi, vì mọi phàm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ ; cỏ thì khô, hoa thì rụng ; Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng(1Pr 1,23-25).
-       Nguồn gốc muôn loài trong vũ trụ, Thiên Chúa chỉ phán một Lời, tức khắc chúng xuất hiện. Thủy tổ loài người là Adam Eva được Chúa tạo dựng hai lần : Một lần bằng Lời (x St 1,16-27) ; một lần bằng vật chất : Adam thì Chúa lấy đất nắn tạo nên, còn Eva được  Chúa dựng nên bởi một phần xương thịt của ông Adam (x St 2,7.21). Đó là dấu chỉ loài người phải được tái sinh bởi Lời Chúa (x Gc 1,18) và bởi Chúa Giêsu Phục Sinh (x Cv 2,38).
Thánh Gioan nói : Người Công Giáo được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.” (Ga 1,13).
-       Trong ngày lễ Ngũ Tuần, người Do Thái phải dâng bó lúa đầu mùa vào Nhà Chúa. Nhưng từ ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ông Phêrô bắt đầu giảng Lời Chúa cho muôn dân, hôm đó ông đã ban Bí tích Thánh Tẩy cho  3.000 người đã tin vào danh Chúa Giêsu (x Cv 2). Ba ngàn người này mới thực là của lễ đầu mùa dâng lên Chúa.
Người Công Giáo sống Lời Chúa phải chấp nhận gian khổ, đến mất mạng! Thì họ mới được trở nên của lễ đầu mùa trong cùng một Hy Tế của Chúa Giêsu. Vì thế thánh Phaolô nói : “Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.”  (Cl 1,24). 
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: