Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
Những chữ viết tắt trong tập sách
 
Những chữ viết tắt trong tập này:
 
Cl
Thư Cô-lô-xê.
Cn
Cách ngôn.
1+2 Cr
Thư I hoặc II Cô-rin-tô.
CĐ Vat.II
Công Đồng Vatican II.
Cv
Thư Công Vụ Tông Đồ.
Dt
Thư Do-thái.
Ed
Sách Ê-dê-ki-en.
Ep
Thư Ê-phê-sô.
Ga
Tin Mừng Gio-an.
1+2 Ga
Thư thứ I hoặc II Gio-an.
Gc
Thư Gia-cô-bê.
Gl
Thư Ga-lát.
GL
Giáo Luật.
GLHT
Giáo Lý Hội Thánh.
Gs
Sách Gio-suê
Gv
Sách Giảng viên.
Hc
Sách Huấn ca.
Is
Sách I-sai-a
Kh
Sách Khải huyền.
Kn
Sách Khôn ngoan.
Lc
Tin Mừng Lu-ca.
Lv
Sách Lê-vi.
Mc
Tin Mừng Mác-cô.
Mt
Tin Mừng Mát-thêu.
Pl
Thư Phi-líp.
1+2 Pr
Thư I hoặc II Phê-rô.
Rm
Thư Rô-ma.
1Sm
Sách Sa-mu-en quyển thứ I.
St
Sáng thế.
Tb
Sách Tô-by-a.
1+2 Tm
Thư I hoặc II Ti-mô-thêu.
1+2 Tx
Thư I hoặc II Tet-xa-lô-ni-ca.
Tv
Sách Thánh vịnh.
Xh
Sách Xuất hành.
 
Ai muốn có tập sách này hoặc muốn nhận đĩa CD trong Phụng Vụ mọi ngày quanh năm, xin liên lạc với:
 
       Lm. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 
+ ĐT. di động ở VN:  0938. 875.077
+ ĐT. bàn ở VN: 6.2779.248 hoặc 3.7193.515
+ ĐT. di động ở Mỹ:  610.425.1585
+ Email:giusedqthinh@yahoo.com
 
Xin mời đón nhận Lời Chúa qua bản văn (bài word), hình ảnh (video), hay tiếng nói (audio) tại website: phaolomoi.net
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: