Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
CHỦ ĐỀ II - Suy Niệm 5: CHIA SẺ NHẰM MỤC ĐÍCH ĐƯA NGƯỜI ANH EM VỀ CHO CHÚA
SUY NIỆM 5
CHIA SẺ NHẰM MỤC ĐÍCH ĐƯA NGƯỜI ANH EM VỀ CHO CHÚA
Tiền của dồn cho mục đích hay nhu cầu nào đi nữa, thì điều quan trọng nhất tôi phải nhắm đạt là qua việc chia sẻ ấy người ta nhận biết tôi làm vì có Chúa ở cùng, chính Ngài làm chủ hành động của tôi, để rồi người anh em ước ao sống như tôi, thì phải tin theo Chúa Giêsu bằng việc gia nhập Hội Thánh Công Giáo.
Đó là ý nghĩa vào giờ người ta phải đến trước tòa Chúa để chịu xét xử : Người lành như chiên đứng bên phải Chúa, kẻ ác như dê đứng bên trái, cả hai loại người này Chúa chỉ hỏi sáu điều tích cực : “Ngươi có chia sẻ cho kẻ bé nhỏ khi thấy : Họ đói? Họ khát? Họ là khách lạ không nơi cư trú? Họ là kẻ không có y phục? Họ đau yếu? Họ bị tù đày? Ai trả lời CÓ chia sẻ thì được vào Thiên Đàng, mà Chúa không cần tra hỏi điều xấu họ đã vi phạm. Như thế, ta có làm điều tốt cho “kẻ bé nhỏ”, thì việc lành cho người anh em đã thanh tẩy tội ta phạm. Vì thế
-           Thánh Phêrô nói : “Đức ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi” (1Pr 4,8).
-           Ông Tôbya dạy con : “Việc chia sẻ cứu cho khỏi chết và không để rơi vào cõi âm ty. Vì trước nhan Đấng Tối Cao, của chia sẻ là một lễ vật quý giá” (Tb 4,10-11).
-           Tác giả sách Huấn ca dạy : “Rộng tay chia sẻ là con chất đầy kho lẫm, và con thoát mọi nỗi nguy nan. Của chia sẻ sẽ nên vũ khí giúp con chống lại địch thù, lợi hại hơn cả khiên dầy giáo nhọn” (Hc 29,12-13).
-           Giáo sư Alfred Adler nói : “Kẻ nào không quan tâm đến người khác, chẳng những nó gặp nhiều khó khăn trong đời, mà còn là kẻ gây tác hại cho xã hội”.
-           Linh mục Carlyle nói : “Muốn biết lòng nhân ái của ai, chỉ cần xem cách người đó đối xử với các tôi tớ”.
Ta lưu ý : Chúa bảo làm lành cho “kẻ bé nhỏ” (x Mt 25,40), không phải chỉ chăm sóc con nít, người nghèo đói, bệnh tật, mà thuật ngữ “kẻ bé nhỏ” trong Mt 25,40 chỉ riêng về người được Chúa Giêsu cứu độ trong Hội Thánh Công Giáo.
Chúa Giêsu gọi những người thuộc về Hội Thánh của Ngài là “hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước Trời cho anh em” (Lc 12,32) ;
Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không hoán cải mà nên như trẻ nhỏ, thì anh em chẳng vào được Nước Trời” (Mt 18,3) ;
Chúa Giêsu còn nói với các môn đệ Ngài : “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi” (Ga 13,33a).
Chính vì thế mà những bức thư thánh sử Gioan viết gởi cho các tín hữu, trong số đó có những người đáng tuổi ông bà, mà ông Gioan luôn gọi với những người trong Hội Thánh Công giáo “hỡi các con thơ bé” (x 1Ga 2,1.12.14.18.28).  
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: