Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
CHỦ ĐỀ II - Suy Niệm 2: SỐNG ĐỨC ÁI LÀ PHẢI KẾT HỢP VỚI CHÚA GIÊSU
SUY NIỆM 2
SỐNG ĐỨC ÁI LÀ PHẢI KẾT HỢP VỚI CHÚA GIÊSU
      Đừng lầm tưởng cứ lấy của cải vật chất mà thương giúp người anh em xấu số, là đã có Đức Ái Kitô giáo. Bởi vì một hành động được gọi là Đức Ái Kitô giáo phải được kết hợp với Chúa Giêsu,ta như cành nho dại tháp vào cây nho thật sinh trái ngọt lịm (x Ga 15,1) để mọi việc ta làm được Chúa Giêsu cùng cộng tác, như thánh Tông Đồ nói : Với ai yêu mến Thiên Chúa thì Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành” (Rm 8,28), kể cả tội lỗi cũng biến thành ơn huệ : Ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng dồi dào gấp bội” (Rm 5,20). Vì Đức Giêsu nói : Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
      Thực vậy, nếu ta không kết hợp với Chúa Giêsu thì mọi việc lành của ta khác nào như chiếc tã nhơ” (Is 64,5 – Bản dịch NTT).
      Khi ta không kết hợp với Chúa Giêsu để phục vụ, thì đó là việc của loài người, việc làm ấy dù có tốt đến đâu, cũng chỉ có giá trị nhân bản, không phải là Đức Ái Kitô giáo, thì trước sau sẽ ra tro bụi, nên không góp phần tôn vinh Thiên Chúa.
      Còn việc nào ta làm nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu, đó là việc của Thiên Chúa, có giá trị tôn vinh Ngài (x Rm 11,36).Đó mới thực là Đức Ái Kitô giáo, có giá trị thanh tẩy tội ta (x 1Pr 4,8), chuyển vào kho trên trời không ai cướp mất được!
      Vì thế Kinh Thánh nói : Nếu ý định hay công việc do người phàm, tất sẽ bị phá hủy, còn nếu công việc do Thiên Chúa, thì không ai phá hủy được. Kẻ nào phá là chống Thiên Chúa (Cv 5,38-39).
      Thánh Phaolô cũng nói : Muôn vật đều do Chúa Giêsu mà có, nhờ Người mà tồn tại, và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Chúa đến muôn đời. Amen” (Rm 11,36).
      Chân lý này được chủ tế nhắc lại cho người tín hữu trước khi được rước Lễ : “Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Amen”. 
      Chính vì vậy mà thánh Phaolô quả quyết : “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà chia sẻ, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có Tình Yêu thì chẳng ích gì cho tôi(1Cr 13,3). Tình Yêu ở đây không phải là phẩm tính mà là một ngôi vị, là Thiên Chúa. Vì “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8b). 
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: