Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
BUỔI GIÁO LÝ 06
Âm thanh
BÀI GIẢNG
 THUỘC LÒNG

7.1(A) – Ngôi Hai Thiên Chúa được sinh vào đời như thế nào?

            T. Đức Trinh Nữ Maria đã đính hôn với ông Giuse, nhưng chưa chung sống với nhau, thì sứ thần Chúa đến nhà Trinh Nữ và nói : “Vui lên, hỡi Đầy Ơn Phúc, Chúa ở cùng bà, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và  này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu” (x Lc 1,27-31). 

GIẢI THÍCH

1/ VẤN ĐỀ ĐỒNG TRINH CỦA ĐỨC MARIA.

            Hội Thánh tuyên xưng Đức Maria là Trinh Nữ trọn đời. Anh em Tin Lành thường dựa vào những đoạn Kinh Thánh sau để bác bỏ sự Đồng Trinh trọn đời của Đức Mẹ.

            a- Ông Giuse và bà Maria không ăn ở với nhau cho đến khi bà sinh con đầu lòng (x Mt 1,25). Chúng ta biết thành ngữ “cho đến khi” trong Thánh Kinh là xác định một điều đã có, đang có và còn mãi. Đan cử : Chúa Cha nói với Chúa Con : “Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt mọi kẻ thù làm bệ kê chân Con” (Tv 110/109,1). Có  nghĩa là sau khi Chúa Giêsu chiến thắng mọi sự dữ, thì trước đây Ngài vẫn quyền năng như Chúa Cha, thì mãi mãi Ngài vẫn quyền năng như thế.

            b- Chúa Giêsu sai các môn đệ lên đường truyền giáo, Ngài hứa ở với các ông mọi ngày cho đến tận thế (x Mt 28,20). Nghĩa là trước đây Ngài ở bên các ông và mãi mãi vẫn ở với các ông, dù các ông không thấy Ngài.

            c- Anh em Tin Lành lại dựa vào câu : “Đức Giêsu đang dạy dân chúng, thì có Mẹ và anh em Ngài đứng ngoài tìm cách nói với Ngài” (Mt 12,46) khẳng định rằng Đức Maria không chỉ sinh Đức Giêsu mà còn sinh nhiều người em khác.

            Ta biết từ “anh em” trong tiếng Do Thái là Ăch, tiếng Hy Lạp là Adelphoi, hai từ này dùng chung cho anh em ruột cũng như anh em họ, giống như tiếng Việt. chính ông Lot là cháu của ông Abraham, mà ông Abraham gọi Lot là Adelphoi hoặc Ăch (x St 13,8 ; 14,12 ;29,10). Tại sao anh em Tin Lành chỉ chọn nghĩa anh em ruột?!

            Nếu Đức Giêsu còn có những anh em ruột, thì không lẽ gì trước giờ chết, Ngài lại trao phó Mẹ cho Tông Đồ Gioan?! (x Ga 19,25-27). Trong khi đó, ông Gioan là em ông Giacôbê, cả hai anh em là con của ông Zêbêđê (x Mt 10,2).

            Mặt khác, Hội Thánh tuyên xưng Đức Maria là Trinh Nữ trọn đời, vì Đức Maria là tiền trưng, là khuôn mẫu của Hội Thánh, Chúa Giêsu gọi Hội Thánh của mình là một đoàn trinh nữ (x Mt 25,1-13), có nghĩa là Đức Trinh Nữ Maria sinh ra Đầu Hội Thánh là Chúa Kitô, mà không liên hệ với người trần thế, thì Hội Thánh cũng sinh ra các Kitô hữu là chi thể trong Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Kitô cũng không liên hệ với người phàm.

2/ CUỘC HÔN NHÂN CỦA ÔNG GIUSE VÀ ĐỨC MARIA.

            Việc Đức Maria lập gia đình với ông Giuse là chuyện bình thường. Đối với truyền thống dân Do Thái, cô nào còn trinh, chưa lập gia đình để sinh con là một tủi nhục! Thực vậy, con gái ông Giéptê khóc vì còn trinh, không xứng đáng để cho cha dùng làm của lễ toàn thiêu tạ ơn Chúa, sau khi ông thắng quân Amon trở về (x Tp/Qa 11,29-40). Vì vinh dự của người con gái Do Thái là kết hôn và sinh con, được nối dòng dõi là dấu chỉ phúc lành Thiên Chúa ban từ thời tổ phụ Abraham (x St 22,17-18).

3/ CUỘC TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MARIA VÀO LÚC ÔNG GIUSE VÀ MARIA ĐÃ LÀM LỄ ĐÍNH HÔN VỚI NHAU, NHƯNG CHƯA VỀ SỐNG CHUNG.

            Phong tục Do Thái sau lễ Đính hôn, cô cậu là vợ chồng chính thức. Một năm sau, họ nhà trai mới đón dâu về. Người ta để lâu như thế là cách bên nhà trai kiểm tra cô gái có thực là còn trinh,chưa dan díu với người đàn ông nào! Nếu sau lễ Đính hôn, cô cậu về chung sống với nhau ngay, và mấy tháng sau người vợ có thai, thì biết đâu tác giả là do người đàn ông khác!

4/ THIÊN THẦN CHÀO CHÚC ĐỨC MARIA : “VUI LÊN”.

            Đây không phải là lời chào thông dụng, mà là dư âm niềm vui của ngày Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ cho loài người. Ngôn sứ Sôphônia nói về Ngày Thiên Chúa cứu độ : “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi,hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa… Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ hãi” (Sp 3,14-15).

5/ THIÊN THẦN KHÔNG GỌI TÊN ĐỨC  MARIA, NHƯNG GỌI “HỠI ĐẦY ƠN PHÚC” (x Lc 1,42 – Bản dịch NTT).

            Chẳng ai đầy ơn phúc, ngoại trừ Thiên Chúa, danh Maria trở thành “Đầy Ơn Phúc” là được đồng hóa với Thiên Chúa, vì được Chúa ở cùng.

            Ai được Chúa ở cùng, người ấy được Chúa trao cho một sứ mệnh vượt khả năng, nhưng vẫn thi hành đem lại kết quả hơn lòng mơ ước! Đan cử :

-         Ông Môsê đang bị đế quốc Ai Cập truy nã vì đã giết một người Ai Cập, ông đã trốn lên rừng giả dạng làm  người chăn chiên. Thế mà Chúa sai ông đến trước mặt ông Pharaôn, vua Ai Cập, để nói : Chúa truyền cho ông dẫn dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Thì quả là vượt khả năng của ông. Nhưng ông đã thành công, vì có Chúa ở cùng.

-         Vua Saolê đang định tâm đầu hàng quân Philitinh vì chúng quá hùng mạnh, nhưng cậu Đavid chỉ là một kẻ chăn chiên, xin vua để cậu diệt kẻ thù. Vua trao cho cậu vũ khí và chiến bào, nhưng cậu từ chối, cậu nói với vua : “Có Chúa ở cùng tôi”. Quả thật, Đavid chỉ cần dùng một cái ná và một viên sỏi đã hạ gục tướng Gôlyat, chỉ huy quân Philitinh! (x 1Sm 17,39).

-         Chúa Giêsu Phục Sinh sai các môn đệ đi khắp thế gian, để thâu họp môn đệ cho Ngài và giảng dạy cho họ những điều Ngài đã truyền (x Mt 28,19-20). Lệnh ấy quả thật vượt khả năng, vì chính Thầy các ông cũng chưa đi khắp thế gian đã bị giết. Nhưng Chúa Giêsu hứa : “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Nhờ vậy mà các môn đệ đã làm cho cả thế giới nhận biết Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất.

6/ TRINH NỮ MARIA THỤ THAI.

            Là do quyền năng Chúa Thánh Thần bao phủ bà Maria (x Lc 1,35). Đấng mà bà Maria cưu mang là Thiên Chúa làm người, bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu thực sự là Con Đức Maria theo nghĩa xác phàm, nhưng Ngài cũng là Con Một Chúa Cha. Như thế Đức Giêsu có hai bản tính : nhân tính và thiên tính phối hợp với nhau không thể tách rời như xác hồn của con người. Bởi vậy Hội Thánh tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa (x GL Roma số 495).

            Việc Đức Maria thụ thai vượt quá trí hiểu loài người. Sứ thần Chúa đã ra lệnh cho ông Giuse đón Đức Maria về chung sống và bảo : “Người Con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20). Để làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia (7,14): “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai” (x GL Roma số 497).

7/ CHÚA CHỈ ĐỊNH CHO ĐỨC MARIA PHẢI ĐẶT TÊN CHO CON TRẺ LÀ GIÊSU (x Lc 1,31 ; Mt 1,21).

            Ai có quyền đặt tên, người đó là chủ, là cha thật. Đức Giêsu là Con Một Chúa Cha, nên tên của Ngài đã diễn tả : “Thiên Chúa cứu độ”.

8/ CHÚA GIÊSU LÀ LỜI THIÊN CHÚA CÓ TỪ THUỞ ĐỜI ĐỜI, NHƯNG NAY ĐÃ TRỞ THÀNH XƯƠNG THỊT MỘT NGƯỜI. AI TIN VÀO NGÀI VÀ ĐÓN NHẬN LỜI CỦA NGÀI THÌ ĐƯỢC TÁI SINH LÀM CON THIÊN CHÚA TRONG CHÚA GIÊSU.

            Họ được sinh ra không phải ý muốn xác thịt của loài người mà do ý muốn của Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa đã trở thành Ngôi Vị Giêsu, nhờ Ngài hết thảy mọi người sẽ được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác (x Ga 1,1-18).

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: