Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

BÀI ĐỌC : Cv 13, 13-25

            13 Bấy giờ, từ Pa-phô, ông Phao-lô và các bạn đồng hành vượt biển đến Péc-ghê miền Pam-phy-li-a. Nhưng ông Gio-an bỏ các ông mà về Giê-ru-sa-lem.14 Còn hai ông thì rời Péc-ghê tiếp tục đi An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a. Ngày sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi tham dự.15 Sau phần đọc sách Luật và sách Các Ngôn Sứ, các trưởng hội đường cho người đến nói với hai ông: "Thưa anh em, nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói."

                16 Ông Phao-lô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói:17 Thiên Chúa của dân Ít-ra-en đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai-cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà đem họ ra khỏi đó.18 Và trong thời gian chừng bốn mươi năm, Người đã nuôi dưỡng họ trong sa mạc.19 Rồi Người đã tiêu diệt bảy dân tộc ở đất Ca-na-an và ban đất của chúng cho họ làm gia sản:20 tất cả đã xảy ra trong khoảng bốn trăm năm mươi năm. Sau đó, Người ban cho họ các vị thủ lãnh cho đến thời ngôn sứ Sa-mu-en.21 Rồi họ đòi có vua, Thiên Chúa ban cho họ ông Sa-un, con ông Kít thuộc chi tộc Ben-gia-min, trị vì bốn mươi năm.22 Sau khi truất phế vua Sa-un, Người đã cho ông Đa-vít xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được Đa-vít, con của Gie-sê, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta.23 Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su.24 Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối.25 Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố: "Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người”.

ĐÁP CA : Tv 88

Đ.        Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.  (x c 2a)

2 Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.3 Vâng con nói: "Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời."

21 Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít,đã xức dầu thánh tấn phong Người; 22 Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,tay quyền năng củng cố vững vàng.

25 Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín,nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ. 27 Người sẽ thưa với Ta: "Ngài chính là Thân Phụ,là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ! "

BÀI TIN MỪNG
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

TUNG HÔ TIN MỪNG : x Kh 1,5ab

            Hall-Hall : Lạy Chúa Kitô là Vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, Chúa đã yêu mến chúng con, và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng con. Hall.

TIN MỪNG : Ga 13, 16-20

            16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy."

           

BÀI GIẢNG
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

THẦN QUYỀN TRONG HỘI THÁNH

         Thần quyền trong Hội Thánh không phải từ cơ cấu trần thế, mà là từ Trời. Quyền của Hội Thánh không phải để ăn trên ngồi trước, mà là để phục vụ không phân biệt bạn thù theo gương Chúa Giêsu, chấp nhận mất mạng sống. Thực vậy

1-     Trong khi Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ, Ngài nói: “Thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai không lớn hơn người sai nó” (Ga 13,16:Tin Mừng).

2-     Không phân biệt bạn thù. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm Lời Kinh Thánh sau : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh, lại giơ gót đạp con”. Kẻ ấy chính là Giuđa, người nhà của Ngài (x Ga 13,18:Tin Mừng).

Thủ lãnh Hội Thánh được chọn giữa phàm nhân, nên vẫn còn mang trong mình sự bất toàn.

Vì thế, vào thời Tân Ước,Hội Thánh của Chúa có lúc bóng đen tội lỗi phủ xuống từ vị lãnh đạo Hội Thánh là Đức Giáo hoàng. Đau lòng nhất là từ năm 1378 – 1417 (suốt 39 năm), Hội Thánh có ba Giáo hoàng, một ở Ý, một ở Pháp, một ở Bỉ, ông nào cũng tự xưng mình là người kế vị thánh Phêrô. Sóng gió ấy rồi cũng qua đi, vì Chúa là Mục Tử, là Thủ Lãnh tối cao của Hội Thánh. Trong Hiến Chế Hội Thánh số 8, Giáo Hội khiêm tốn nhìn nhận rằng: “Chúa Kitô thánh thiện, vô tội, tinh tuyền (Dt 7,26), không hề phạm tội (2Cr 5,21), chỉ đến để đền tội lỗi dân chúng (Dt 2,17), còn Giáo Hội vì ôm ấp những kẻ có tội trong lòng, nên vừa thánh thiện,vừa phải luôn thanh tẩy mình. Do đó, Giáo Hội luôn thực hiện việc sám hối và canh tân”. Thánh Ambrosio nói : “Hội Thánh là cô gái điếm đồng trinh”.

            Cho nên nếu có ai hỏi tôi: Tại sao bạn tin vào Hội Thánh là một tổ chức có nhiều gương xấu, không phải chỉ nơi giáo dân, mà ngay cả nơi các vị chủ chăn cao cấp? Thì tôi trả lời : chính  bởi những gương xấu ấy mà tôi lại tin vào Hội Thánh hơn, vì nếu Hội Thánh là một tổ chức của loài người, thì nó đã tự diệt từ lâu ! Nhưng Hội Thánh vẫn đứng vững, mà không có tổ chức loài người nào bền vững được như thế, chỉ vì Hội Thánh là của Thiên Chúa.    

            Trước sự sai sót của chủ chăn Hội Thánh chúng ta phải có trách nhiệm cầu nguyện và nhắc nhở. Thánh Phao lô đã làm mẫu cho chúng ta trong vấn đề này : Khi ông Phêrô đến Antiôkia dùng bữa với dân ngoại mới trở lại, thấy ông Phaolô đến, ông liền ra sau tách mình riêng, vì e sợ giới cắt bì, mặc dù chính ông đã quyết định không được phân biệt Do Thái với dân ngoại, vì khi đã cùng lãnh Bí tích Thánh Tẩy, đều được trở nên chi thể trong Thân Mình Chúa Giêsu Phục Sinh, thái độ lỡm lờ của ông Phêrô làm cho  những người Do Thái khác cũng ra trò giả tảng, giả vờ như ông, đến nỗi làm cho ông Barnaba cũng bị lôi cuốn mà giả bộ như họ (x Gl 2,11-13). Bởi đó mà ông Phao lô dám cự lại ông Phêrô, chỉ vì ông sống Lời Kinh Thánh : “Các ngươi phải xét xử cho công bằng, đừng nể mặt những người quyền cao chức cả” (Lv 19,15). Bởi vì yêu hoa không có nghĩa là yêu cả con sâu nằm trong bông hoa, nhưng phải diệt con sâu đó, dù phải làm rụng phấn hoa.

            Tuy vậy, ông Phaolô vẫn tùng phục thủ lãnh Hội Thánh, chẳng thế mà ông nói : “Tôi phải lên Giêrusalem để trình bày mạc khải tôi đã nhận được riêng với vị có thế giá nhất (ông Phê rô), kẻo mình xưa nay đã từng bôn ba mà ra hư luống” (Gl 2,1-2).

            Đó là cách các Tông Đồ kêu gọi toàn dân Israel chịu Phép Rửa và tỏ lòng sám hối, đến với Chúa Giêsu, rồi giới thiệu Ngài cho muôn dân, như ông Gioan tuyên bố : “Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người” (Cv 13,25: Bài đọc).

            Có thế, mọi người mới hô lên rằng: “Lạy Chúa,tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 89/88,2a : Đáp ca). Vì “chỉ có Chúa Kitô là Vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, Chúa đã yêu mến chúng con, và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng con” (Kh 1,5ab : THTM).

THUỘC LÒNG

            Đức Giêsu nói : “Ký lục và Biệt phái ngự tòa Môsê, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm, họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào” (Mt 23,2-3).

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

 

 

           

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: