Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

BÀI ĐỌC : Cv 11, 1-18

            1 Hồi ấy, các Tông Đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa.2 Khi ông Phê-rô lên Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông,3 họ nói: "Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ! "4 Bấy giờ ông Phê-rô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc, ông nói:5 "Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô, thì trong lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này: có một vật gì sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi.6 Nhìn chăm chú và xem xét kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời.7 Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: "Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn!8 Tôi đáp: "Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con!9 Có tiếng từ trời phán lần thứ hai: "Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế!10 Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời.

            11 "Ngay lúc đó, có ba người đến nhà chúng tôi ở: họ được sai từ Xê-da-rê đến gặp tôi.12 Thần Khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào nhà ông Co-nê-li-ô.13 Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đã thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo: "Hãy sai người đi Gia-phô mời ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô.14 Ông ấy sẽ nói với ông những lời nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ.

            15 "Tôi vừa mới bắt đầu nói, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu.16 Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng: "Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần.17 Vậy, nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? "

            18 Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: "Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống! "

ĐÁP CA : Tv 41.42

Đ.        Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.  (Tv 41,3a)

41 2 Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.

3 Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?

42 3 Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài,để soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự.

4 Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. Con gảy đàn dâng câu cảm tạ,lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.

BÀI TIN MỪNG
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 10,14

            Hall-Hall : Chúa nói : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Hall.

TIN MỪNG : Ga 10, 11-18 (năm A)

11 Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành.Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."

BÀI GIẢNG
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

CHÚA GIÊSU LÀ MỤC TỬ TỐT LÀNH

Giáo lý của Chúa Giêsu qua các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay dạy : để nhận ra khuôn mặt của mục tử tốt lành, ta phải dựa trên hai tiêu chuẩn này:

1- Mục tử đi trước chiên” (Ga 10,4 : Tin Mừng). Nhất là “làm rồi mới dạy” (Cv 1,1).

2- Mục tử dẫn chiên đến sự sống dồi dào” (x Ga 10,10:Tin Mừng), nghĩa là làm cho hết mọi người, không chỉ cho dân Do Thái, mà còn cả dân ngoại được nghe Lời Chúa. Để ai tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất (x Cv 4,12), sẽ được Ngài giúp cho sống kiếp người như Ngài.

Người Do Thái tin Thiên Chúa chỉ cứu độ dân tộc họ mà thôi, cả các Tông Đồ của Chúa Giêsu cũng nghĩ như vậy, nên lúc đầu các Tông Đồ không giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Chúa Giêsu đã mạc khải cho ông Phêrô qua thị kiến, lúc ông đang cầu nguyện, ông thuật lại với mọi người : “Có một vật gì sà xuống trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc thả xuống tận chỗ tôi. Tôi thấy các vật bốn chân, các thú rừng rắn rết, chim trời. Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi : “Phêrô, thức dậy làm thịt mà ăn”. Tôi đáp : “Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch, không bao giờ lọt vào miệng con được”. Chúa phán : “Những gì Ta đã tuyên bố là sạch, thì không được gọi là ô uế” (x Cv 11,5-9 : Bài đọc).

Qua thị kiến này, ông Phêrô hiểu Chúa có ý bảo ông : Không được cho dân ngoại là ô uế, để không giảng Tin Mừng cho họ. Mà cả dân ngoại, họ cũng phải được nghe Tin Mừng các ông giảng, hầu được cứu độ. Hiểu được như thế, nên ông quyết định từ nay trở đi các Tông Đồ phải giảng Tin Mừng cho mọi người, cho cả dân ngoại, không phân biệt ai. Người nào giảng loại “Tin Mừng” khác ý Chúa qua thị kiến ông Phêrô được Chúa cho thấy, thì chiên không nghe kẻ ấy lại còn chạy trốn, vì chúng không biết tiếng người lạ (x Ga 10,4b-5 : Tin Mừng). Chỉ những ai nhờ nghe Tin Mừng các Tông Đồ rao giảng mà tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất (x Cv 4,12), thì được Ngài giúp cho sống kiếp người như Ngài (một mẫu gương tuyệt vời cho muôn ngàn thế hệ).

Người như thế, Chúa Giêsu cho biết “họ đã qua cửa chuồng chiên” chính là Ngài mà vào Hội Thánh, để được sống dồi dào (x Ga 10,10 : Tin Mừng).

Mục tử nào không đạt hai tiêu chuẩn trên, Chúa Giêsu kết án họ là trộm, là cướp, chỉ đến giết hại và phá hủy! Thậm chí “cả những kẻ đến trước Ngài hết thảy cũng là trộm, là cướp, chiên không nghe tiếng họ” (x Ga 10,1.7 : Tin Mừng). Những kẻ đến trước Ngài chính là ông Môsê và các ngôn sứ, Chúa đã dùng họ để tuyên bố Luật Ngài, mà Luật thì giam người ta trong tội (x Gl 3,22).

Luật giam ta trong tội”, nghĩa là bất cứ Luật nào : Luật tự ra cho bản thân ; Luật xã hội ; cả đến Luật tôn giáo, đều nhằm hai mục đích :

-   Điều xấu cấm làm.

-   Điều tốt dạy phải làm.

Trong thực tế, không ai tránh được hết mọi điều xấu cấm làm, và cũng chẳng ai chu toàn Luật tốt dạy làm. Sự thật phũ phàng này đã tố cáo mọi người đều phạm tội! Mà tội là tên cướp giựt mất sự sống đời đời của ta.

Thánh Tông Đồ xác quyết : “Luật chỉ là quản giáo dẫn ta đến gặp Chúa Giêsu  (Gl 3,24). Ai đã thuộc về Chúa Giêsu để được cứu độ, họ sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ (x Ga 10,9 : Tin Mừng). Đồng cỏ ấy chính là Thánh Lễ. Chỉ trong Thánh Lễ, họ mới được Chúa Giêsu biết và họ biết Ngài (Tung Hô Tin Mừng), nghĩa là Chúa Giêsu và họ sống mối tình keo sơn gắn bó như vợ chồng. Đúng ý nghĩa động từ “biết” trong Thánh Kinh (x St 4,1).

Vậy chúng ta hãy cầu nguyện : “Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống” (Đáp ca).

THUỘC LÒNG

            Tôi là Mục Tử nhân lành, Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống cho đoàn chiên  (Ga 10,11).

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

 

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: