Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC : 1Ga 5,5-13

            5 Anh em thân mến, ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa? 6 Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật. 7 Có ba chứng nhân: 8 Thần Khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. 9 Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn, vì đó là lời chứng của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người. 10 Ai tin vào Con Thiên Chúa,người đó có lời chứng ấy nơi mình. Ai không tin Thiên Chúa, thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người. 11 Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. 12 Ai có Chúa Con thì có sự sống;ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống.  13 Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời.

ĐÁP CA : Tv 147

Đ.        Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa ! (c 12a)

12 Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi! 13 Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.

14 Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình, và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo. 15 Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hoả tốc chạy đi.

19 Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. 20 Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của Người.

BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG : x Mt 4,23

            Hall-Hall : Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Hall.

TIN MỪNG : Lc 5,12-16

            12 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người toàn thân mắc bệnh phong vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."13 Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh.14 Rồi Người ra lệnh cho anh không được nói với ai, và Người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."

            15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh.16 Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.

 

BÀI GIẢNG

ƠN CHÚA BA TRONG MỘT

 

            Lãnh vực tình yêu của cô cậu, họ dùng tín hiệu, thánh Gioan gọi là “dấu chứng của người đời”, dù chỉ là một nháy mắt đá lông nheo,nhưng rất bén nhạy, họ biết rõ mỗi người phải làm gì để tình yêu của họ được thăng hoa ; thế thì Thiên Chúa cũng muốn tỏ tình yêu của Ngài đối với ta, Ngài cũng dùng tín hiệu hay dấu chứng của Ngài còn quan trọng hơn dấu chứng của người đời, đó là : “NƯỚC – MÁU – THẦN KHÍ” (1Ga 5,5-13 : Bài đọc), cả ba đều quy về một, nghĩa là :

-   Nước : Ta được tái sinh làm con Thiên Chúa khởi đi từ nước Thánh Tẩy(Ga 3,5).

-   Máu : Ta còn được tiếp tục tái tạo bởi Chúa Giêsu Phục Sinh (x Cv 2,38), cũng như được nuôi dưỡng bằng chính Máu, Thịt của Ngài trong Bí Tích Thánh Thể (Ga 6,22-59). Vì vậy mà thánh Phaolô nói : “Quả ta là trước tác của Thiên Chúa đã dựng nên trong Chúa Giêsu Kitô, hầu làm các việc lành, con đường Thiên Chúa đã dọn trước cho ta đi” (Ep 2,10) và “ai ở trong Đức Kitô, người ấy là tạo thành mới, con người cũ đã qua đi, con người mới được thành sự” (2Cr 5,17).

-   Thần Khí : Chính là Lời Thiên Chúa hằng sống (x Ga 6,63), người Kitô hữu suốt cuộc đời vẫn còn được tái sinh bởi Lời Thiên Chúa (x Gc 1,18) ; cũng như lời thánh Phêrô nói : “Anh em đã được tái sinh không phải do thứ hạt giống mục nát, mà là thứ hạt giống bất hoại, nhờ Lời hằng sống và lâu bền của Thiên Chúa. Vì : mọi xác phàm nếu có giá trị thì cũng như vinh hoa cỏ dại ngoài đồng, cỏ thì khô cháy, hoa thì rũ tàn ; còn ai sinh lại bởi Lời Chúa thì bền mãi đời đời” (1Pr 1,23-25) ; đồng thời người Kitô hữu còn được nuôi dưỡng bởi mọi Lời Thiên Chúa phán ra (x Mt 4,4).

            Ba dấu chứng trên đều quy về một đó là Bí Tích Khai Tâm.

          Phép lạ Đức Giêsu chữa người cùi được thánh sử Luca ghi lại trong Tin Mừng (Lc 5,12-16) nhằm diễn tả Bí Tích Khai Tâm, là tái tạo con người tội lỗi trở nên một thụ tạo mới đối với những ai tin vào Huấn quyền mà Chúa Kitô đã trao cho Hội Thánh (x Mt 16,13t ; Lc 10,16 ; Ga 18,19-21 ; Gl 1,8), để đời sống tâm linh được thăng tiến không thua ông Naaman bị cùi, ông phải đến Israel nghe và làm theo lời ngôn sứ Êlysê :

            Tướng quân Naaman, sau khi đem quân sang đánh nước Do Thái, ông bắt được một tớ gái đem về hầu hạ gia đình ông. Thời gian sau ông mắc bệnh phong, tìm thày chạy thuốc khắp nơi nhưng tiền mất tật mang! Lúc ấy đứa tớ gái nói với ông chủ :

         - Ngài cứ sang xứ chúng tôi, đến gặp vị ngôn sứ, ông ấy sẽ có lời chữa bệnh cho ngài.

         Ông Naaman không chịu đi, vì mọi thày thuốc đều bó tay trước bệnh tình của ông, thế mà đến với ngôn sứ nào có lời chữa bệnh? Đứa tớ gái ngày ngày cứ thúc ông chủ, nghe mãi ông cũng mủi lòng đi thử coi cho biết. Nhưng muốn sang xứ cầu ân, thì phải làm hòa với vua ấy đã, do đó ông Naaman đến xin vua Aram cấp cho một bức thư, ông sẽ cầm qua cho vua Israel để xin chữa bệnh.

            Ông Naaman lên đường cùng với lá thư và đoàn tùy tùng chở vàng bạc châu báu. Khi vua Israel đọc thư xong, ông thịnh nộ xé áo mình ra và truyền lệnh tống khứ Naaman về nước, cho đó là âm mưu của Naaman muốn hại vua. Vì chỉ có Thiên Chúa mới chữa được bệnh cùi hủi này, chứ người phàm làm sao được?

         Ông Naaman ra về mà lòng nặng trĩu, những người đi theo ông, có kẻ nói :

         - Thưa tướng quân, ngài đến lầm địa chỉ rồi, con bé ấy nói ngài đến nhà ông ngôn sứ nào đó.

         Ông Naaman quay trở lại tìm đến nhà ngôn sứ Êlysa,đứng đợi mãi, chỉ có một đứa đầy tớ đi ra hỏi :

-   Ông có việc gì mà đến đây.

-   Tôi bị cùi, nghe nói ở đây có vị ngôn sứ chữa được bệnh đó phải không? Ông vui lòng chờ ở đây để con vào nhà hỏi ông chủ đã.

         Một lúc sau, nó chạy ra và nói :

         - Ngôn sứ bảo là : Nếu muốn khỏi cùi cứ đến sông Giođan trồi lên ngụp xuống 7 lần là khỏi.

         Nghe nói thế, ông Naaman tức cuồng lên cho quay xe về quê. Trên đường đi, ông nói với những người tùy tùng :

         - Tưởng ông ngôn sứ cho ta toa thuốc, lại bảo đi tắm sông Giođan. Bộ quê mình không có nước sông nào sạch bằng ở đây sao?

         Những người tháp tùng ông nói :

         - Thưa ngài, nếu vị ngôn sứ đó bảo ngài phải làm một việc khó khăn, tốn kém gì để chữa bệnh, thì ngài vẫn phải làm, đằng này chỉ là đi tắm sông, có khó gì mà không làm được ?

         Nghe có lý, ông liền quay lại và đến tắm sông Giođan, và quả nhiên sau khi trồi, ngụp 7 lần, da thịt ông trở nên như con nít. Ông mừng quá, trở lại nhà ngôn sứ với vàng bạc châu báu để tạ ơn, nhưng vị ngôn sứ không nhận và bảo :

-   Chúa đã chữa bệnh cho ông chứ không phải tôi.

-   Tôi quyết từ nay chỉ thờ Thiên Chúa của ngài, vậy xin ngài cho tôi ít đất để tôi lập bàn thờ kính Thiên Chúa! Naaman nói (x 2 V 5).

               Chuyện trên đây báo trước ơn cứu độ Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại :


         Bởi thế, Chúa Giêsu bảo : ông Nicôđêmô đừng cãi lý với tôi về ơn tái sinh, cứ phải làm theo vì : “Không ai có thể vào được Nước Thiên Chúa, nếu không tái sinh bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5).

         Vậy để sống Bí Tích Khai Tâm, ta phải thực hành ba điểm giáo lý này :

1/ NĂNG ĐẾN NHÀ THỜ DỰ PHỤNG VỤ CỦA HỘI THÁNH, ĐỂ LÃNH NHẬN ƠN THA TỘI MÀ CHÚA ĐÃ TRAO QUYỀN CHO HỘI THÁNH NGÀI (x Ga 20,22-23) ; điều này quan trọng hơn người cùi được Chúa ra lệnh phải đến đền thờ Giêrusalem để trình diện với các tư tế, hầu được xác nhận là đã được sạch (tội) theo Luật Môsê (x Lv 13,49 = Lc 5,14 : Tin Mừng).

2/ BIẾT MÌNH CÒN LÀ KẺ CÓ TỘI, KHÔNG HƠN GÌ ÔNG PHAOLÔ : “Chẳng có sự gì lành cư ngụ trong tôi. Sự lành tôi muốn tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn, tôi lại cứ thi hành” (Rm 7,18-19). Chính tội lỗi làm cho linh hồn ta ra khốn nạn hơn vi trùng cùi ! Thì hãy đến hiệp dâng Thánh Lễ để được Chúa Giêsu “đụng” vào khi ta rước Lễ, hơn xưa Đức Giêsu đụng vào anh cùi để chữa anh lành bệnh (x Lc 5,13 : Tin Mừng).

3/ TA HÃY NHIỆT THÀNH LOAN BÁO TIN MỪNG CỨU ĐỘ CHO MỌI NGƯỜI, HƠN XƯA ANH CÙI dù Đức Giêsu cấm không cho được nói về Ngài, nhưng anh đã không tuân lệnh, do đó tiếng đồn đãi về Ngài càng lan rộng hơn (x Lc 5,15 : Tin Mừng). Anh cùi là hiện thân của ông Phaolô : “Tôi có sự thật về Đức Kitô, không ai bịt miệng tôi được” (2Cr 11,10). Để mọi người nhận biết “Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân”(Mt 4,23: Tung Hô Tin Mừng). Có nhiệt thành loan báo Tin Mừng như thế, ta mới quy tụ được nhiều người đến tham dự Phụng Vụ của Hội Thánh để tôn vinh Thiên Chúa, hơn xưa dân Do Thái đến đền thờ Giêrusalem reo hò : “Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi! Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân” (Tv 147, 12-13 : Đáp ca).

THUỘC LÒNG :

            Nếu ta nhận lấy dấu là chứng của người đời, thì chứng của Thiên Chúa trọng hơn   (1Ga 5,9).

http://phaolomoi.net

Lm Giuse Đinh Quang Thịnh


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: