Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
28/12 - Các Thánh Anh Hài Tử Đạo
Audio
Video
[ Bấm play 2 lần liên tiếp để xem video. Vui lòng chờ chút nếu kết nối mạng chậm ]
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC: 1Ga 1,5-2,2
1  5 Anh em thân mến, đây là lời loan báo của Đức Giê-su Ki-tô mà chúng tôi đã nghe,và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng;nơi Người, không có một chút bóng tối nào. 6 Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. 7 Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giê-su, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. 8 Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. 9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. 10 Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng ta.
2  1 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi,tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính. 2 Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi,nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.
ĐÁP CA: Tv 123
Đ.        Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy.  (c 7a)
2 Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, 3 hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy;
4 Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ; 5 hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.
7b Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. 8 Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời.
 
BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG:
Hall-Hall: Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, đoàn Tử Đạo quang huy hùng dũng, máu đào đổ ra minh chứng về Ngài. Hall.
TIN MỪNG: Mt 2,13-18
 13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! "14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.
16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.
 
BÀI GIẢNG
SỰ SỐNG CHỈ TỒN TẠI NHỜ THAM DỰ
VÀO SỰ CHẾT CỦA CHÚA GIÊ-SUMọi sự Chúa dựng nên chỉ có sự sống hiện hữu ngắn hạn nhất. Thực vậy, không có động vật nào sống được ngàn năm, mà một ngàn năm đối với Chúa cũng  chỉ bằng một ngày (x 2Pr 3,8). Sự sống nơi bất cứ loài thụ tạo nào, lúc chết là dứt ! Duy chỉ có Đức Giê-su, chết rồi lại đi vào sự sống vinh quang vĩnh hằng. Bởi thế, ai muốn được sống đời đời, thì Kinh Thánh  dạy: “Nhờ thanh tẩy, ta được mai táng làm một với Đức Giê-su Ki-tô trong sự chết, ngõ hầu như Đức Ki-tô nhờ bởi vinh quang của Cha, đã được sống lại từ cõi chết, thì cả ta  nữa, ta cũng được bước đi trong đời sống mới” (Rm 6,4).
Thế thì các chú bé từ hai tuổi trở xuống ở Bethlem và toàn vùng phụ cận bị giết theo lệnh vua Hê-rô-đê chỉ vì ghen tức sợ Hài Nhi Giê-su tiếm quyền ông (x Mt 2,16). Các chú này đã được thanh tẩy bằng máu của mình để được mai táng với Đức Ki-tô Giê-su trong sự chết, thì chắc chắn cũng được cùng với Ngài sống lại từ cõi chết, đúng như lời Kinh Thánh  đã nói trên.
Vậy cái chết của các chú bé đã trở thành lời tiên báo: Chúa Giê-su muốn thanh tẩy và tái sinh cả nhân loại thoát nô lệ tội lỗi, khỏi tay tử thần nhờ lòng tin vào Ngài. Vì các chú bé vô tội bị giết oan, không phải chỉ vì Hê-rô-đê quá tham quyền sinh độc ác, nhưng còn bởi tội các Thượng tế và Ký lục: họ đã mở Sách Thánh và được biết Đấng Cứu Thế sinh ra ở Bethlem, rồi chỉ điểm cho Hê-rô-đê đi lùng bắt và triệt hạ Hài Nhi Giê-su, trong lúc những người trí thức, điển hình như ba đạo sĩ ngoại giáo lại tìm đến thờ lạy Hài Nhi, Vua của người Do-Thái chứ không phải Vua của họ. Còn dân Chúa chọn thì lại dửng dưng trước lời của ba đạo sĩ đến báo cho họ biết “Vua của người Do-Thái mới sinh ra cho họ” (x Mt 2,1-12).
Tội của dân Chúa chọn là họ thờ ơ lãnh đạm trước Lời Chúa dùng dân ngoại đến nhắc bảo họ: Hãy mở rộng cõi lòng Đức Tin và lòng mến đón nhận Con Một Thiên Chúa là quà tặng đặc biệt Chúa Cha ban riêng cho dân Ngài đầu tiên. Tội thờ ơ lãnh đạm này càng ngày càng gia tăng đến nỗi chính Con Một Chúa đến cảnh báo họ: “Các ngươi như lũ trẻ ngồi nơi chợ mà nói với lũ kia rằng: Chúng ta thổi sáo, chúng bay không múa, chúng ta than vãn, chúng bay không đấm  ngực ! Ông Gioan đến không ăn uống, thì họ nói: “Ông ta bị quỷ ám”. Con Người đến cũng ăn cũng uống, thì họ nói: “Kìa Con Người mê ăn chè chén bạn bè với quân thu thuế và tội lỗi” (x Mt 11,16-19). Thế nên dân này sẽ bị dân ngoại Roma đến triệt hạ thánh địa Giê-ru-sa-lem của họ, và bắt chúng phải tản đi khắp thế giới vào năm 70, bản đồ nước này bị xóa, chắc chắn là kéo dài cho đến ngày cánh chung ! Đây là biến cố đau thương nhất trong lịch sử dân Do-Thái, dù xưa kia Chúa đã cho đế quốc Babylon đến triệt hạ Đền Thờ của họ và bắt dân đi lưu đày vào năm – 587 đến năm – 538. Nhưng biến cố đau thương ấy chỉ xảy trong 40 năm ; còn biến cố xảy ra vào năm 70, thì sự đau đớn kéo dài vô tận, khiến cho bà Rakel, tổ phụ của họ, dù bà đã chết nằm trong mộ tại Rama (x St 35,16-25), mà người Do-Thái vẫn đồng hóa Rama với Bethlem (x Gr 40), khiến bà đội mồ chỗi dậy khóc than con cháu mình, và không ai có thể an ủi được ! (x Mt 2,18: Tin Mừng)
Nhưng đối với những ai tin yêu Đức Ki-tô Giê-su mà tìm đến với Ngài, thì Ngài có dư cách và dư sức mạnh cứu thoát họ khỏi cảnh nô lệ, nhất là thoát tay tử thần. Bởi vì Ngài là ánh sáng, mà ánh sáng luôn luôn chiến thắng bóng tối sự chết. Do đó “nếu ta nói ta thông hiệp với Ngài, mà ta lại đi trong tối tăm, thì ta nói láo và ta không có sự thật ; nhưng nếu ta đi trong ánh sáng: Sống kết hợp với Chúa Giê-su là ánh sáng, thì ta được thông hiệp với nhau và máu của Đức Ki-tô Giê-su, Con của Cha tẩy sạch ta khỏi mọi tội lỗi. Bởi đó đừng ai lừa dối nói là tôi vô tội, nhưng nếu ta xưng thú tội ta, thì Ngài trung tín và công chính đủ để tha thứ tội lỗi cho ta, và tẩy sạch ta khỏi mọi điều bất chính” (1Ga 1,5-9: Bài đọc).
Vì thế mà thánh Gioan kêu gọi mọi người: “Nếu ai trót phạm tội, thì này có Đấng Bầu Chữa nơi Cha, Đức Ki-tô Giê-su, Đấng Công Chính và Ngài hy sinh đền tạ các tội lỗi ta” (1Ga 2,            1-2: Bài đọc).
Khi ta được thông hiệp với Chúa Giê-su, thì: “Hồn ta tựa cánh chim, thoát lưới người đánh bẫy, vì nếu  mà Chúa chẳng bênh đỡ ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy…Nhưng lưới chúng giăng đã đứt, thế là ta thoát nạn, vì ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời” (Tv 124/123, 2-8: Đáp ca).
Dù độc ác, mưu mô như vua Hê-rô-đê, dối gạt các đạo sĩ: “Các ông hãy đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, thì hãy báo lại cho trẫm, để trẫm cùng đi yết bái Ngài” (Mt 2,8). Nhưng Chúa đã sai sứ thần của Ngài báo cho ba đạo sĩ đi lối khác mà về quê, đừng trở lại với Hê-rô-đê. Vua Hê-rô-đê ngóng đợi ba đạo sĩ trở lại mà không có tin tức gì, ông tức cuồng ra lệnh giết hết các trẻ từ hai tuổi trở xuống ở Bethlem và các vùng phụ cận (x Mt 2,12-16: Tin Mừng). Ông tưởng làm như thế chắc chắn đã giết được Con Thiên Chúa ! Nhưng ông lầm to ! Vì: “Dù các vua chúa trần gian cùng nổi dậy, rập mưu đồ chống lại Đấng Chúa đã xức dầu phong vương, Chúa từ trời cao nhìn xuống thấy thế bật cười, Ngài chế nhạo chúng” (Tv 2,1-4).
Vậy nhờ ơn phù trợ của Thiên Chúa, chúng ta cùng với Hội Thánh cất lời tung hô: “Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, đoàn Tử Đạo quang huy hùng dũng, máu đào đổ ra minh chứng về Ngài” (Tung Hô Tin Mừng).
Tuy nhiên, nhân loại ngày hôm  nay, kể cả nhiều người Công Giáo, còn độc ác hơn vua Hê-rô-đê, cụ thể vào năm 2008, nước Mỹ tuyển cử tân Tổng thống, ông Obama ra ứng cử, ông này chủ trương cho phá thai, nghịch với giáo lý Hội Thánh Công Giáo ! Hội Đồng Giám mục Mỹ kịch liệt lên tiếng phản đối trên các phương tiện truyền thông, và còn cảnh báo những người Công Giáo: Ai bỏ phiếu cho ông Obama, thì không xứng đáng rước lễ ! Thế mà có đến 61% người Công Giáo lại bỏ phiếu cho ông này, là tiếp tay ủng hộ luật cho phép phá thai của ông !
Năm 1961, ý thức hệ Tư bản và Xã hội chủ nghĩa gia tăng cực độ giữa dân tộc Đức, khiến họ đưa đến quyết định tôn trọng nhau: ai thích cộng sản thì ở Đông Đức ; còn ai ưa tư bản thì sống ở Tây Đức. Nhưng làn sóng người ở Đông Đức tràn qua Tây Đức mỗi ngày một tăng, khiến họ phải xây bức tường chia đôi đất nước từ ngày 13-08-1961. Tường dài 700km, cao 8m, dầy 3m. Tiếc thay bức tường dựng lên lại càng tăng thêm sự thù ghét giữa đôi bên!
Nhưng sau 3 giờ, ông Gióp-ba-chóp, Tổng bí thư đảng cộng sản Liên xô gặp Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II, ông trở về nước tuyên bố giải tán đảng cộng sản. Tức khắc bức tường ô nhục Bá-linh bị phá đổ đêm ngày 12 rạng ngày 13-11-1989. Đó là ngày giải phóng vui mừng nhất của nước Đức, vì toàn dân Đức ai cũng ôm ấp mơ ước cuộc giải phóng này gần nửa thế kỷ, nay trở thành sự thật. Trước ơn vui mừng lớn lao Chúa ban cho dân tộc Đức như thế, nhưng cũng vào thời điểm ấy, chính phủ Đức lại ra luật cho phá thai ! Nhiều trẻ vô tội bị chính cha mẹ giết, còn độc ác hơn vua Hê-rô-đê ! Bởi đó, các Đức Giám mục Đức ra lệnh các nhà thờ Công Giáo không đổ chuông mừng ngày đất nước được giải phóng ! Sự im lặng ấy biểu lộ những thai nhi không khóc lên được, đau đớn hơn bà Rakel đã đội mồ khóc thương con cháu bà bị lưu đày bên Babylon!
THUỘC LÒNG
+ Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất nó là kẻ ngu đần (Kn  13,1).
+ Ai không yêu mến Thiên Chúa, nó là đồ khốn kiếp (1Cr 16,22)
 

Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác:
  • Ngày 29-12 (28/12/2010 10:50 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh)
  • Ngày 30-12 (29/12/2010 10:43 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh)
  • Ngày 31-12 (30/12/2010 10:52 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh)